Yrittäjyyspolun askeleita rakentamassa: Monialaiset tiimit -opintopolku alkaa Saimaan ammattikorkeakoulussa

PINNALLA | Saimaan ammattikorkeakoulussa voi pian opiskella liiketaloutta monialaisissa tiimeissä. Tutkimuspäällikkö Pasi Juvonen valottaa suunnitelmia.

kuva: Otto Väisänen

Saimaan ammattikorkeakoulussa on toteutettu tiimioppimista ja tiimiyrittäjyyttä liiketalouden koulutusohjelmassa, markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa, vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2010–2014 tiimiyrittäjyyttä toteutettiin myös jo päättyneessä tietotekniikan koulutusohjelmassa.

Valmensin tuolloin samaan aikaan sekä tietotekniikan että markkinoinnin osuuskuntaa, ja tuolta ajalta jäi monia hyviä kokemuksia ICT:n ja markkinoinnin osaamisen yhdistämisestä. Näistä kokemuksista on julkaistu joitakin tiede- ja muita artikkeleita, joissa on hahmoteltu tarvetta monialaiset tiimit -opintopolun luomiseen.

Loppuvuodesta 2018 liiketalouden koulutusohjelmassa nousi esille ajatus siitä, voisiko tiimioppimisesta saatuja hyviä kokemuksia laajentaa niin, että kaikkien liiketalouden suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoille tarjottaisiin mahdollisuus kokeilla yrittäjämäistä toimintaa amk-opintojen aikana. Kiinnostusta asiaan oli noussut sekä opiskelijoilla että opettajilla. Kun asia esiteltiin amk:n johdolle, asialle löytyi tuki. Näin ollen asiassa etenemiselle vaikutti olevan kaikin puolin hyvä momentum.

Tätä kirjoittaessani monialaisten tiimien suunnittelu on jo varsin pitkällä. Mukaan keskusteluihin on otettu myös hotelli- ja ravintola-ala. Näillä näkymin syksystä 2019 alkaen monialaisessa tiimissä yrittäjämäistä opiskelua voivat kokeilla sekä liiketalouden suuntautumisvaihtoehtojen (digitradenomi, markkinointi, laskentatoimi, yritysjuridiikka) opiskelijat että hotelli- ja ravintola-alan restonomiopiskelijat.

Tässä monialaiset tiimit -opintopolun pilotti pähkinänkuoressa:

 • Opiskelijoita ryhmään enintään 20 ja vähintään 15
 • Ryhmä on monialainen, kun osallistujia on vähintään neljältä eri osaamisalueelta
 • Pilotissa opintojen laajuus 30 opintopistettä:
  • 15 op – Toiminta monialaisissa tiimeissä
  • 15 op – Ammatilliset projektit monialaisissa tiimeissä
 • Ryhmää valmentaa kokenut tiimivalmentaja
 • Mukana pilotissa asiantuntijaopettaja jokaiselta osaamisalueelta
 • Jatkossa tavoitteena on, että opintopolulle haetaan 2. opintovuoden puolivälissä

Toteutettavia projekteja oletetaan saatavan monista eri lähteistä, muun muassa yrityshautomo Business Millin toimeksiantojen, tiimivalmentajille tulevien yhteydenottojen, meneillään olevien ja valmistelussa olevin hankkeiden tarpeiden sekä opettajien henkilökohtaisten verkostojen kautta.

Uudelle opintopolulle luodaan parhaat mahdolliset onnistumisen edellytykset silloin, kun huolehditaan yhdessä seuraavat asiat kuntoon:

 1. Ryhmän lukujärjestykseen varataan aikaa treeneihin (noin 2 kertaa viikossa) ja projektien tekemiseen (1 kokonainen päivä viikossa).
 2. Pidetään silmät ja korvat auki uusien projektimahdollisuuksien osalta ja viestitään näistä mahdollisuuksista tiimivalmentajille. Monialainen ryhmä pystyy tekemään rinnakkain 3–5 projektia, eli tarvitsemme jatkossa uusia projektitoimeksiantoja koko ajan.
 3. Toteutuksessa mukana olevat kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kokemukset – onnistumiset ja mokat – ja niistä otetaan opiksi tulevaan.

Monialaiset tiimit -opintopolun valitseville suunniteltiin maaliskuun alussa opintosuunnitelmat ja seuraavaksi saadaan luonnos lukujärjestyksestä. Sitten on aika testata, onko tälle todellista kysyntää eli hakea pilottiin opiskelijoita.

Ammattikorkeakoulujen vahvuus on käytännönläheinen opetus. Yksi merkittävistä keinoista tämän vahvuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on tarjota opiskelijoille mahdollisuus olla mukana aidoissa työelämäprojekteissa opiskelujen aikana. Projektityöskentely opettaa samalla tiimityötaitoja ja valmennus auttaa jäsentämään, käsitteellistämään ja reflektoimaan projekteissa saatuja kokemuksia.

SAIMIAssa yritysyhteistyön tiivistäminen on jatkuvaa ja sen toimintamalleja kehitetään koko ajan sekä osana perustehtävää että useissa TKI-hankkeissa. Toteutuessaan monialaiset tiimit -opintopolku kasvattaa yritysyhteistyön keinovalikoimaa ja samalla rakentaa yhtenäisempää yritysyhteistyön toimintamallia.

Pasi Juvonen
Tekniikan tohtori, tutkimuspäällikkö
Liiketoiminta ja innovaatiot
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.