Ymmärretäänkö paikalliset osallistaa aidosti? Asukkaiden ajatuksia luontomatkailun kehittämisestä

Tutkimus & kehitys | Siru Lavikka tarkasteli YAMK-opinnäytetyössään paikallisten asukkaiden motivaatiota ja sen merkitystä Saimaa Geopark -kohteiden kehittämisessä.

Kuva: Anu Nuutinen

Maaseutu tyhjenee. Pelastetaan autioitumisuhkan alla olevat alueet innovoimalla ja tuotteistamalla matkailupalveluita, jotka tukevat alueen muita elinkeinoja. Maaseudun aluekehittämiseen on tarjolla lukuisia hankkeita, joissa paikallisia toimijoita innostetaan kehittämään toimintaansa ja tarjolla on erilaisia tukipalveluita. Osallistavatko nämä hankkeet alueen asukkaita niin, että toiminta kantaa tulevaisuuteenkin?

Siru Lavikka (2018) selvitti ylemmän ammattikorkeakoulututkintonsa opinnäytetyöhön, mikä motivoi paikallisia asukkaita kehittämään luontomatkailukohteita, miten he näkevät oman roolinsa ja mitä he pitävät tärkeänä matkailun kehittämisessä.

Tutkittavia kyliä oli kaksi ja teemahaastatteluita 15. Tämän puheenvuoron kirjoittaja toimi työn ohjaajana. Artikkeliin on poimittu asioita, jotka havahduttivat miettimään kehittämistyön toimintatapojen tuloksellisuutta ja ennen kaikkea saavutettujen tulosten jatkuvuutta. Kattavan käsityksen tuloksista saa lukemalla opinnäytetyön.

Matkailupalveluiden kehittämiseen suhtauduttiin myönteisesti ja vaikutuksia nähtiin myös alueen asukkaille esimerkiksi ympäristöasioissa, liikunta-aktiviteeteissa ja kulttuuristen voimavarojen hyödyntämisessä. Asukkaat näkivät itsensä aktiivisina toimijoina, mutta kauas lipuva maakuntahallinto koettiin kehittämisen esteeksi.

Lavikan työn tärkeä sanoma on, että menestyvä tekeminen lähtee asukkaiden sisäisestä motivaatiosta. Tällöin ihmiset pääsevät tekemään tärkeäksi kokemiaan asioita omista lähtökohdistaan.

Poimitaan esille myös epäilyksen sanoja, koska niitä kuuntelemalla ja niistä oppimalla voitaisiin päästä entistä parempiin tuloksiin. Jos kohde tai palvelu syntyy vain ulkoisen motivaation, esimerkiksi palkkion, synnyttämänä, sen elinkaari voi lyhentyä.

Haastatteluista ilmeni, että aiemmin tehdyllä latuverkostolla ei ole enää ylläpitäjää vastuuhenkilöiden puuttuessa. Näkötorni lahoaa kunnostamattomana. Pyöräily- ja vaellusreitteihin kyltteineen ja sovelluksineen suhtauduttiin myönteisesti, mutta huolta herätti ylläpito. Asukkaat ovat nähneet aluekehittäjien tulevan ja menevän. Asukkaat myös ymmärtävät, että jos vastuutahoja ei ole, tulevaisuuden huoltotyöt jäävät heille tai tekemättä.

Haastateltujen mukaan maanomistajia pitäisi kuulla jo varhaisessa vaiheessa. Vaikka jokamiehenoikeudet tunnustetaan, niiden ulkoa ohjautuvassa käytössä nähtiin ongelmia. Useampi haastateltava mainitsi, että tietämätön matkailijaryhmä voi kulkiessaan vahingoittaa taimikoita tai talloa lumen alla olevia istutuksia. Huomioiko paikalliseen arkeen perehtymätön tällaisen asian?

Entä jo olemassa olevaa, elinkeinoa tukevan toiminnan kehittäminen? Maatiloille on ehdotettu suoramyyntiä, vierailijaryhmiä tai hoivamaataloutta. Asiaa ulkopuolelta tarkastelevan korviin kehittämisehdotukset kuulostavat hyviltä.

Haastateltavat toivat esiin ongelmallisempaa todellisuutta. Suoramyyntiä vaikeuttavat säännöstelyn lisäksi käytännön aika, koska asiakkaisiin varautuminen ja asiakkaiden palveleminen keskeyttävät oleellisesti muita töitä. Samoin vierailijoista aiheutunut ajankulu oli pois muusta tekemisestä, eikä pieni maksu riittänyt korvaamaan kulutettua aikaa. Hoivamaatalouden kehittämisestä oli jääty pois, koska asiakkaita ei uskottu saatavan riittävästi.

Ammattikorkeakoulujen ja kylien yhteistyö mainittiin monessa vastauksessa, ja erilaiset projektit nähtiin mahdollisuutena saada matkailutuotteita alueelle. Voisiko yhteistyöstä saada yhä tuloksellisempaa? Voisiko paikallisia kuuntelemalla löytää ongelmakohdat, jotka oikeasti ovat alueen kehittymisen tiellä? Voisiko paikallisilta itseltään saada parhaat ehdotukset ratkaisutavoista? Näiden ratkaisujen käytäntöön saattamisessa hanketoimijoilla voisi olla tarjota hyödyllistä apua.

Anu Nuutinen
YTM, HHJ, lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Siru Lavikan YAMK-opinnäytetyö: Paikallisten asukkaiden motivaation merkitys Saimaa Geopark -luontokohteiden kehittämisessä

Kategoria(t): Matkailu ja palveluliiketoiminta Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.