Yleishyödylliset lahjoitukset yritysverotuksessa

Kuva: Pixabay

Elinkeinotoiminnan verotettavaa tuloa laskettaessa vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Ovatko lahjoitukset elinkeinotoimintaa ja ovatko ne verotuksessa vähennyskelpoisia?

Laki elinkeinotulon verottamisesta ei sisällä säännöksiä yleishyödylliseen tarkoitukseen annetuista lahjoituksista, mutta Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen katsotaan suhdetoiminnan luonteisiksi markkinointimenoiksi, jotka ovat täysin vähennyskelpoisia. Vähäarvoisena pidetään alle 850 euron lahjoja yhtä lahjoituksen saajaa kohti. Poliittiseen tarkoitukseen annetut lahjat eivät ole miltään osin vähennyskelpoisia. Tämä säännös koskee kaikkia yritysmuotoja, niin toiminimeä kuin osakeyhtiöitä.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan, tekemä vähintään 850 euron ja enintään 250.000 euron rahalahjoitus tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle on Tuloverolain erityissäännöksen perusteella elinkeinoverotuksessa vähennyskelpoinen. Myös vähintään 850 euron ja enintään 50.000 euron rahalahjoitus Verohallinnon vuosittain nimeämälle yhdistyksille tai säätiöille on vähennyskelpoinen. Jos yrityksen verotettava tulo on tappiollinen lahjoituksen johdosta, ei lahjoitusvähennystä huomioida tappiota vahvistettaessa.

Yllä oleva erityssäännös koskee ainoastaan yhteisöjen verovuoden aikana antamia rahalahjoja. Jos esim. osakeyhtiö lahjoittaa yliopistolle osakkeita, osakkeiden arvoa ei voida vähentää verotuksessa. Vähimmäis- ja enimmäissummat ovat saajakohtaisia, joten halutessaan osakeyhtiö voi lahjoittaa vaikka 200.000 euroa Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle  ja  200.000 euroa Saimaan ammattikorkeakoululle. Jotta lahjoitusvähennys voidaan huomioida yritysverotuksessa, on veroilmoitukseen muistettava liittää selvitys verovuonna annetuista lahjoituksista.

Yritysten tekemät muunlaiset lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa, koska niiden ei katsota edistävän elinkeinotoimintaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esim. kommandiittiyhtiö ei voi tehdä yli 850 euron lahjoituksia. Niitä ei vain voi vähentää täysimäärisinä verotettavaa tuloa laskettaessa.

Yksityishenkilöt voivat tehdä vähintään 850 euron ja enintään 500.000 euron lahjoitusvähennyksen puhtaasta verotettavasta ansiotulostaan, silloin kun lahjoitus on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Tällä v. 2016 voimaan tulleella Tuloverolain säännöksellä pyritään edistämään yliopistojen ja korkeakoulujen yksityistä rahoitusta. Tämä lahjoitusvähennys tehdään vain ansiotuloista eikä sitä huomioida ansiotulolajin mahdollista tappiota vahvistettaessa.

Lyhyesti:

  • Kaikille yrityksille verotuksessa vähennyskelpoista on enintään 850 euron arvoiset lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen
  • Yhteisöt voivat tehdä verotuksessa vähennyskelpoisen 850 – 250.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tiedettä, taidetta tai kulttuuriperinteen säilyttämistä varten yliopistolle tai korkeakoululle
  • Yhteisöt voivat tehdä verotuksessa vähennyskelpoisen 850 – 50.000 euron suuruisen rahalahjoituksen Verohallinnon nimeämälle yleishyödylliselle kohteelle
  • Yksityishenkilöt voivat tehdä ansiotuloverotuksessa vähennyskelpoisen 850 – 500.000 euron suuruisen lahjoituksen tiedettä, taidetta tai kulttuuriperinteen säilyttämistä varten yliopistolle tai korkeakoululle
  • Lahjoituksia saa tehdä, vaikka kaikkea ei voi hyödyntää verotuksessa. Lahjoituksen tekeminen yleishyödylliseen tarkoitukseen, kuten koulutukseen, osoittaa kuitenkin yrityksen yhteiskuntavastuuta.

 

Tarja Muikku
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.