Yhteistyötä yhteisellä kampuksella – Kolme esimerkkiä tekniikan alalta

Tutkimus & kehitys | Saimaan ammattikorkeakoulun tekniikan laboratorioissa valmistuu laitteita LUT-yliopiston käyttöön.

Ylikriittisen magneettilaakeroidun akselin tutkimukseen tarkoitettu laitteisto ilman suojarakenteita. Kuva: Eero Scherman

Saimaan ammattikorkeakoulun konetekniikan ja tekniikan laboratorioiden yhteistyö Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) kanssa alkoi konkretisoitua vuonna 2010. Tuolloin käynnistyi Saimaan AMK:n ja LUTin yhteistyöprojekti, jossa oli tarkoitus suunnitella magneettilaakeroitu suurnopeusmoottori erityiseen sovelluskohteeseen.

Projektin työn- ja vastuujako oli selkeä. Yliopiston vastuulla oli asettaa reunaehdot niin säätö-, sähkö- kuin virtaustekniikan näkökulmista. Ammattikorkeakoulun vastuulla oli yhdistää eri osa-alueiden esittämät vaatimukset ja toiveet yhdeksi toimivaksi laitteeksi.

Projektin lopputuloksena valmistui koelaite, joka täytti asetut vaatimukset ja mahdollisti yliopiston tutkimuksen jatkamisen. Ammattikorkeakoulun muutto yliopiston kanssa samoihin tiloihin vuonna 2011 on luonnollisesti tiivistänyt yhteistyötä ja kasvattanut suunnittelu- ja valmistustehtävien lukumäärää huomattavasti.

Viimeisimpinä suunnittelu- ja valmistustehtävinä ammattikorkeakoulu on toteuttanut koelaitteistoja muun muassa konedynamiikan ja virtaustekniikan tutkimusryhmille.

LUTin konedynamiikan tutkimusryhmälle Saimaan ammattikorkeakoulun tekniikan laboratoriot toteuttivat vuoden 2018 aikana tutkimuslaitteen, jolla on mahdollista tutkia hallitusti magneettilaakeroidun ylikriittisen akselin värähtelymuotoja. Tutkimuslaitteen toteutuksessa on huomioitu vaatimus, joka edellyttää, että tutkimuslaitteessa analysoitavan akselin kokoonpanoa on oltava mahdollisuus joustavasti muuttaa.

Koelaite magneettilaakeroidun sähkömoottorin turvalaakerijärjestelmän tutkimukseen. Kuva Eero Scherman

Konedynamiikan tutkimusryhmälle toteutettiin vuoden 2018 aikana myös tekninen ratkaisu, joka mahdollisti uudentyyppisen magneettilaakeroidun sähkömoottorin turvalaakerijärjestelmän toteuttamisen. Toteutetun ratkaisun periaate oli jalostunut yliopiston oman projektin aikana ja periaatteellisella tasolla toteutus oli toimiva. Idean muuntaminen käytännössä toimivaksi ratkaisuksi vaati ammattikorkeakoulun tarjoaman osaamisen hyödyntämistä.

Kolmas esimerkki laaja-alaisesta yhteistyöstä eri tutkimusryhmien kesken on tutkimuslaite virtaustekniikan tutkimusryhmän käyttöön. Yliopiston tutkimusryhmällä oli ajatus siitä, millainen koelaitteisto olisi tarpeellinen tutkimusryhmän suorittaman tutkimuksen kannalta. Tutkimusryhmä tarvitsi koelaitteiston, jolla he voivat tutkia, kuinka ilmavirtaus käyttäytyy suurnopeusturbogeneraattorin siivistössä.

Idean perusteella suunniteltiin ja valmistettiin koelaitteisto, jolla voidaan tutkia useiden erilaisten siipiprofiilien käyttäytymistä. Vastaavaa laitteistoa ole tiettävästi minkään muun tutkimusryhmän käytössä.

Virtaustekniikan tutkimusryhmälle toteutettu koelaitteisto. Kuva Eero Scherman

Virtaustekniikan tutkimusryhmälle toteutettu koelaitteisto. Kuva Eero Scherman

Monesti ammattikorkeakoulun tarjoama käytännönläheisyys on avain, jonka ansiosta esimerkiksi yliopiston tutkijan ajatus jostakin erityisestä tutkimuslaitteesta voidaan käytännössä toteuttaa. Usein yliopiston tutkijan oma osaaminen keskittyy ainoastaan tutkittavan ilmiön tai prosessin ymmärtämiseen eikä niinkään välttämättä siihen, miten kyseinen ilmiö tai prosessi voidaan käytännössä toteuttaa hallitusti laboratorio-olosuhteissa.

Ammattikorkeakoululle yhteistyö yliopiston kanssa tarjoaa haastavia ja monipuolisia suunnittelu- ja valmistustehtäviä, jotka avaavat uusia näkökulmia omaan tekemiseen.

Eero Scherman
Kehitysinsinööri
Saimaan ammattikorkeakoulu

 

Kategoria(t): Taide ja teknologia Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.