Wimmaa ja Woimaa – naiset yrittäjyyden asialla

Kuva: Tuula Hämäläinen

Pinnalla | Wimma-hankkeella vauhtia ja voimaa naisopiskelijoiden yrittäjyyspolulle. Uudenlainen yrittäjyyteen innostava toimintamalli tukee opiskelijoiden ja yrittäjien aitoja kohtaamisia.

Joulukuussa 2019 istuu saman pöydän ääressä 7 eri-ikäistä innostunutta naista. Puhutaan vuorotellen ja päällekkäin, nauretaan, kehutaan itseä ja toisia loistavasti tehdystä työstä, muistellaan hauskoja ja koskettavia tapahtumia, mietitään mitä vielä olisi voinut kehittää ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä. Tällä tavalla päätettiin William ja Ester Otsakorven Säätiön tuella toteutuneen hankkeen WIMMA – Vauhtia ja voimaa naisopiskelijoiden yrittäjyyspolulle toteutus.

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijayrittäjyyttä tukevissa ja edistävässä toimenpiteissä on havaittu, että yrittäjätiimeissä naisopiskelijoiden osuus on vähäinen. Miesvaltaisissa yrittäjätiimeissä usko omaan tuotteeseen, palveluun tai teknologiaan riittää, mutta naisopiskelijat ja -tiimit tarvitsevat muunlaisia kannustimia ja erilaista rohkaisua yrittäjyyteen. Erityisesti opiskelujen alkuvaiheeseen tarvitaan kehittämistoimenpiteitä, joiden vaikutuksesta naisopiskelijoille on olemassa väylä yrittäjyyspolulle. Opiskelijoiden yrittäjyysinnostuksen lisääntyminen, työllistyminen oman asiantuntemuksen tuotteistamisella ja sitä kautta uudenlainen yhteistyö ympäröivän yrityselämän kanssa edellyttää oppilaitokselta kykyä tarjota kohdistettua tukea erilaisille kohderyhmille.

WIMMA-hankkeen päätavoitteena oli luoda Saimaan ammattikorkeakouluun yhdessä opiskelijoiden kanssa pysyvä toimintamalli, joka kannustaa naisopiskelijoita yrittäjämäiseen toimintatapaan, tukee omien tuote-, palvelu- ja liikeideoiden jalostamista sekä vahvistaa yrittäjyyteen liittyviä työelämäyhteyksiä opiskelujen alusta lähtien. Me valmentajat luotamme vahvasti kokemukselliseen ja narratiiviseen oppimiseen. Tämä ajatus näytti kantavan ja innostavan opiskelijoita osallistumaan yrittäjyysopintojaksolle.

Alusta pitäen harrastettiin voimakasta positiivista syrjintää. Valmentajien ryhmä koostui kolmesta eri aloja edustavasta naisesta. Jotta toteutus palvelisi mahdollisimman hyvin kohderyhmää, haettiin tapahtumille tekijöitä Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin tiimiyrittäjien osuuskunnista. Tapahtumien toteuttajiksi ryhtyi kaksi vanhimman ja kaksi nuorimman osuuskunnan naisopiskelijaa. Tällä tiimillä pidettiin keväällä 2019 ensimmäiset suunnittelukokoukset. Keväällä järjestettiin myös tapaaminen yrittäjäneuvos Pirjo Karhun kanssa ja kartoitettiin Saimaan Yrittäjä- ja Vaikuttajanaiset ry:n (SyNet) kanssa mahdollista yhteistyötä.

Elokuussa alkoi kolmen innostamistapahtuman suunnittelu. Opiskelijatiimi otti vastuun tästä ja yhdessä valmentajien kanssa ideoitiin tapahtumien teemat 1) perheyrittäjyys ja plan B, 2) hyvinvointi ja 3) somevaikuttajat ja henkilöbrändäys. Näihin teemoihin etsittiin kohderyhmää kiinnostavia oman alansa edelläkävijöitä ja samalla vaikuttavia naisyrittäjiä kertomaan omaa tarinaansa. Rinnalla kulki valmentajien toteuttama mentoroinnin ja portfoliotyöskentelyn suunnittelu. Tapahtumissa mukana olleet yritykset: Konepajasiskot, VeliMark, Autokoulu Drive Center, Fysio-Eskola, TwoStep Tanssistudio, Vuoksi Wellness, Fament.

Markkinoinnin tiimiyrittäjät markkinoivat opintojaksoa sekä tapahtumia opiskelijoille ja muille naisyrittäjyydestä kiinnostuneille eri markkinointikanavien kautta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tarjottiin toteutusta myös vaihtoehtoisena suoritustapana heidän opetussuunnitelmassaan olevalle pakolliselle yrittäjyysopintojaksolle. Mukaan saatiin niin alkuvaiheen, kuin pidemmällä opinnoissaan olevia nais- ja miesopiskelijoita eri aloilta. Syksyn kuluessa uusia opiskelijoita ilmaantui mukaan, kun tieto innostavista tapahtumista levisi.

Kuvassa vas. Titta Valtonen VeliMarkilta, Konepajasiskot Niina ja Noora sekä Mirka Laakso Autokoulu Drive Centeristä. Kuva: Tuula Hämäläinen

WIMMA – Vauhtia ja voimaa naisopiskelijoiden yrittäjyyspolulle -toteutus sisälsi 5 valmennustapaamista. Ensimmäisessä opiskelijatapaamisessa opiskelijat tutustuivat toisiinsa pelaamalla Circulaa – Kiertotalous- ja yrittäjyyspeliä. Tämä osoittautui hyväksi tavaksi orientoitua aiheeseen. Ensimmäistä tapaamiskertaa seurasi kolme innostamistapahtumaa n. 4 viikon välein. Viimeisessä tapaamisessa jaettiin kokemuksia prosessista ja kartoitettiin seuraavia askelia.

Innostamaan lähdettiin ja innostusta syntyi niin tekijätiimin, opiskelijoiden, kuin puhujienkin keskuudessa. Energiset puhujamme sytyttivät opiskelijoissa kipinän yrittäjyyteen omien henkilökohtaisten ja samalla rehellisten tarinoidensa kautta. Yrittäjistä itsestään oli myös saatujen kommenttien perusteella voimaannuttavaa saada kuulla toisten naisyrittäjien yrittäjäpolkujen vaiheista haasteineen ja onnistumisineen.

Vieraskirjassa kaikkein eniten esiintyvä sana oli inspiroiva ja inspiraatio. Kuva: Tuula Hämäläinen

Yksi puhuja kommentoi: Tänään sain paljon energiaa teistä kuulijoista ja puhujista. Läsnäolo ja innokkuus oli käsinkosketeltavaa. WAU! Iloa & Onnea matkaan kaikille!

Opiskelijoiden kommentteja: ”Upeita yrittäjätarinoita! Auttaa ottamaan ensimmäisen askeleen kohti yrittäjyyttä.” ”Mielenkiintoinen setti ja ajankohtainen! Sain paljon tärkeitä juttuja omaan toimintaan ja työjuttuihin! Lisää tämmöisiä!”

Vuoden 2020 alusta syntyi uusi LAB-ammattikorkeakoulu. LABissa kokeillaan uusia asioita ja tekemisen tapoja yhdessä yritysten kanssa. Siksi LAB-ammattikorkeakoulua kutsutaan myös työelämän innovaatiokorkeakouluksi. Tämän hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlainen yrittäjyyteen innostava toimintamalli sekä tukea opiskelijoiden ja yrittäjien aitoja kohtaamisia. Saadun palautteen perusteella tämä tavoite myös saavutettiin. Koko toteuttava työryhmä opiskelijat, yrittäjät ja valmentajat synnytti positiivisen innostuksen kierteen. Suosittelemme kaikkia muitakin opettajia rohkeasti hyödyntämään yrittäjyysopetuksessaan kokemuksellista ja narratiivista toteutustapaa.

 

Tuula Hämäläinen
Lehtori, projektipäällikkö Wimma -hanke
LAB ammattikorkeakoulu 

Ann-Mari Karvinen
Lehtori
LAB ammattikorkeakoulu 

Anu Kurvinen
Lehtori
LAB ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.