VOO-harjoittelu

VOO eli VASTUUTA OTTAMALLA OPIT, otettiin käyttöön hoitotyön koulutusohjelmassa Saimaan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017 yhteistyössä Eksoten kanssa, Juurakkokadun palvelukodissa. Koulutusta VOO-harjoitteluun saimme yhteisesti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ylihoitaja Tuija Suloselta. VOO-harjoittelusta pidettiin koulutustilaisuus myös Juurakkokadun henkilökunnalle.

Hoitotyön koulutusohjelmassa työharjoittelu ja harjoittelun ohjaaminen on perinteisesti tehty niin, että opiskelijalle on nimetty yksiköstä yksi tai kaksi ohjaajaa. Opiskelija on kulkenut samojen ohjaajien rinnalla koko työharjoittelun ajan. Tässä harjoittelumuodossa opiskelijan rooli saattaa jäädä passiiviseksi. Samoin työyksikkö pystyy ottamaan yleensä vain 1-4 opiskelijaa kerrallaan harjoitteluun.

VOO-harjoittelumallissa tavoitteina ovat muun muassa opiskelijan kliinisten taitojen lisääminen, omatoimisuuden ja ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen, sekä itsenäiseen työskentelyyn tukeminen ja kehittäminen asteittain harjoittelun aikana. Se lisää harjoittelupaikkojen määrää. VOO-harjoittelussa ohjaajat eivät tee asioita opiskelijoiden puolesta, vaan opiskelijat yhdessä pohtivat ja ratkaisevat eteen tulevia asioita harjoittelussa.

Marraskuussa 2017 Juurakkokadun palvelukodissa aloitti 8 sairaanhoitajaopiskelijaa harjoittelun samaan aikaan, samassa yksikössä. Ensimmäinen viikko oli perehdytystä asukkaisiin sekä talon tapoihin. Opiskelijat suunnittelivat yhdessä työvuorot 4 viikon harjoittelujaksolle ja tekivät työtä pareittain. He myös tekivät ilmoituksen vierailijoille VOO-harjoittelusta  yksikköön. Opiskelijoilla oli hoidettavana 5 asukasta, joita he hoitivat aamu- ja iltavuoroissa, työyksikön ohjaajan ollessa tukena taustalla. Opiskelijat kokivat VOO-harjoittelumuodon hyväksi; he kokivat, että opiskelijapari oli tukena ja turvana.  He ratkaisivat keskenään ongelmia, ilman että ohjaaja kertoi vastausta. He oppivat hoitotyötä tekemällä ja he kokivat, että henkilökunta luotti heidän tekemiseen. Arvioinnissa opiskelijat antoivat vertaisarviointia toinen toisilleen, mutta he saivat myös yksilöllistä palautetta/arviointia ohjaajilta.

Ohjaajat kokivat harjoittelumallin hyväksi, koska vastuu opiskelijoiden ohjauksesta oli jaettu usean ohjaajan kesken. Samoin palaute ja arviointi annettiin usean ohjaajan toimesta. Ohjaajien mielestä opiskelijoiden yhdessä oppiminen lisäsi opiskelijoiden taitoja ymmärtää kliinisiä ongelmia.

Harjoittelun ohjaavan opettajan näkökulmasta opettajalla oli enemmän aikaan opiskelijoiden ohjaamiseen kuin perinteisessä mallissa. Opettajat kävivät harjoittelupaikassa viikoittain tapaamassa opiskelijoita sekä ohjaajia. Opiskelijoiden loppuarviointi pidettiin yhdessä kaikkien 8 opiskelijan ja ohjaajien kanssa. Juuri VOO-harjoittelumalli mahdollisti tämän.

VOO-harjoittelumallin kehittäminen jatkuu yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, Saimaan ammattiopisto Sammon ja Eksoten kanssa. Harjoittelu-mallia on laajennettu Honkaharjun sairaalan vuodeosastolle tammikuussa 2018, jossa Saimaan ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat ja Sammon lähihoitajaopiskelijat muodostavat yhdessä työparin vuodeosastolla. Samoin keväällä 2018 sairaanhoitajaopiskelijat sekä lähihoitajaopiskelijat menevät yhdessä VOO-harjoitteluun Juurakkokadun palvelukotiin.

Tuntiopettaja (TtM, sh) Titta Sainio
Saimaan ammattikorkeakoulu

 

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.