Virtuaalivaluuttojen käsittely

Tutkimus & kehitys | Suunta-lehden numerossa 1/2019 esiteltiin Mayya Suutarin opinnäytetyötä, joka käsitteli virtuaalivaluuttojen teoreettista käsittelyä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Tässä artikkelissa käsitellään asiaa käytännön näkökulmasta tehtyjen haastattelujen perusteella.

Kuva: Pixabay

Tilinpäätöksessä virtuaalivaluutat voidaan teoreettisen lähestymistavan mukaan käsitellä rahoitusomaisuudessa, vaihto-omaisuudessa tai pysyvissä vastaavissa. Opinnäytetyössä haluttiin nostaa esille erilaisia vaihtoehtoja ja pohtia virtuaalivaluuttojen merkitsemistä tase-eräkohtaisesti. Teoreettisen lähestymistavan tueksi opinnäytetyöhön tehtiin haastatteluja, joiden avulla pystyttiin jäsentämään asiaa käytännön tasolle asti.

Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan näkemyksiä siitä, miten virtuaalivaluuttoihin liittyviä tapahtumia käsitellään ja millaisiin haasteisiin käytännön työssä törmätään. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna.

Teemahaastattelulla tarkoitetaan keskustelua ihmisten välillä etukäteen pohdituista teemoista. Haastattelupyyntöjä lähetettiin 16 eri tilitoimistoon, mutta valitettavasti vain kahdesta saatiin suostumus.

Haastattelujen perusteella voitiin todeta, että Kirjanpitolautakunnan lausunto (KILA 1895/2012) toimii tärkeänä ohjeena. Haastateltavat nostivat esille myös omia näkemyksiään tilanteesta, jossa virtuaalivaluuttaa hankitaan pitkäaikaisessa sijoitusmielessä.

Maksuvälineenä oleva virtuaalivaluutta käsitellään rahoitusomaisuuteen kuuluvana eikä niitä kirjata rahoihin tai saamisiin. Kirjaus tehdään maksupäivän kurssiin. Mahdolliset palkkiot ja provisiot käsitellään liiketoiminnan muissa kuluissa.

Jos kirjanpitovelvollisen liiketoiminta perustuu virtuaalivaluuttojen vaihdantaan, merkitään ne vaihto-omaisuuden ryhmään. KILA:n ohjeessa on otettu kantaa myös valuutan käyttöjärjestykseen ja käytännön näkemyksen mukaan sovelletaan erilaisia tapoja.

Pysyvissä vastaavissa esitettävät virtuaalivaluutat ovat harvinaisia. Haastattelun perusteella saatiin kuitenkin käytännön näkemys siitä, mihin tase-erään valuutat voitaisiin kirjata.

Arvostamisperiaatteena tilinpäätöksessä käytetään hankintamenoa tai sitä alempaa todennäköistä luovutushintaa. Alaskirjausmahdollisuudet on harkittava aina tarkasti tapauskohtaisesti ja pidettävä kiinni tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan -velvoittavuudesta.

Virtuaalivaluuttojen käsittely aiheuttaa isoja haasteita, ja yksi suurimmista haasteita on oikean kurssin saaminen ja siihen liittyvä dokumentaatio. Tapahtumia voi olla todella monia, ja valuutan vaihdon hetkellä on suuri merkitys arvostukseen. Myös erilaiset valuuttojen markkinapaikat ja riittävän dokumentaation saaminen vaikuttavat työhön.

Opinnäytetyössä tuotiin kattavasti esille opiskelijan ja haasteltavien näkemyksiä virtuaalivaluuttojen käsittelystä. Koko opinnäytetyö on luettavissa tästä linkistä.

Teija Launiainen
Lehtori, laskentatoimi
Saimaan ammattikorkeakoulu

Mayya Suutari
Tradenomi, kirjanpitäjä

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.