Valtion palkkausjärjestelmä ei toimi johtamisen välineenä

kuva: Saimaan ammattikorkeakoulu

Valtion palkkausjärjestelmän uudistuksissa on pyritty entisenlaisesta virkapalkkajärjestelmästä kohti tulosohjausta siirtymällä suoritukseen perustuvaan palkkaukseen. Muutoksilla on pyritty lisäämään esimiesten mahdollisuuksia kannustaa työntekijöitä edistämään organisaation strategian tavoitteita. Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla tehdyssä ylemmän tutkinnon opinnäytetyössä havaittiin, että palkkausjärjestelmä ei ole onnistunut tässä tavoitteessaan.

Tutkimuksessa haastateltiin kolmen valtion viraston esimieskuntaa ja kerättiin heidän kokemuksiaan palkkausjärjestelmän toimivuudesta johtamisen välineenä. Esimiehiä pyydettiin arvioimaan, voidaanko nykyisin sovellettavalla järjestelmällä todella kannustaa työntekijöitä parempaan työsuoritukseen ja saavuttamaan organisaatiolle asetettuja tulostavoitteita.

Tutkimuksessa havaittiin, että julkisen sektorin rahoitustilanne ei tosiasiassa mahdollista suoriutumisen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän toteuttamista. Esimiehille yksilön suoriutumisen arvioinnin todenmukainen laatiminen on mahdotonta, koska toimintayksikössä arviointitulosten tulee asettua normaalijakauman mukaisesti. Erityisesti pitkään palvelleiden virkamiesten kohdalla, joiden arviointien tulokset ovat jo yleensä saavuttaneet keskiarvon, kannustinta ei voida käyttää lainkaan.

Tiukassa rahoitustilanteessa palkkausjärjestelmän soveltaminen ei enää ole mahdollista, siten kuin oli alun perin tarkoitettu, vaan menettelyä on jouduttu muokkaamaan. Nykyisiä palkkausperusteita ei ole suunniteltu toimintaa ohjaavaksi, sillä palkkausperusteet ovat jääneet epäselviksi niin esimiehille kuin työntekijöillekin. Tämä heikentää palkkausjärjestelmän hyödyntämistä toiminnan ohjaamisessa sekä lisää epäoikeudenmukaisuuden tunteita työntekijöissä.

Rahallisessa palkitsemisessa oikeudenmukaisen järjestelmän tulee olla linjassa johtamisjärjestelmän kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että johtamistyyli on voimakkaasti tuloksia painottavaa. Tutkimukseen osallistuneiden virastojen tuloksellista toimintaa kyettiin mittaamaan varsin hyvin yksikkö- ja tiimitasolla. Silti nykyiset palkkausmenettelyt eivät edistä viraston tulostavoitteiden toteutumista, kun palkitsemista ei ole liitetty johtamisjärjestelmää mukailemaan. Siten virastoissa jätetään kokonaan hyödyntämättä rahallisen kannustamisen keinot tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

Tulostavoitteiden saavuttaminen edellyttää tutkimustulosten mukaan laajaa vastuunottoa ja sitoutumista organisaation tavoitteiden toteutumiseen. Yksin tuloksia ei saavuteta, vaan yhteistyö ja verkostoissa työskentely nähtiin avaintekijöiksi tulokselliselle toiminnalle. Valtion virastoissa ja laitoksissa palkkausjärjestelmällä on mahdollista tehostaa toimintaa tulostavoitteiden toteutumiseksi, kun palkkausjärjestelmä korostaa yhteistyön merkitystä sekä kannustaa konkreettisten tulostavoitteiden saavuttamiseen.

 

Kirsi Lauren
Tradenomi (ylempi amk)

Saimaan ammattikorkeakoulu

Anneli Pirttilä
TkT, Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.