Valmistuvien sairaanhoitajien osaamisesta tasalaatuista

Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana keväällä 2018 alkaneessa valtakunnallisessa, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Hanke toteutuu 1.3.2018-31.12.2020 välisenä aikana.

Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitajakoulutukset tuottavat sairaanhoitajan pätevyyden. Hankkeessa parannetaan näiden koulutusten laatua perusosaamista edistävän kehittävän ohjauksen ja arvioinnin mallin sekä opintojen loppuvaiheessa tapahtuvan valtakunnallisen osaamisen arvioinnin avulla. Opiskelija saa koulutuksensa eri vaiheissa henkilökohtaista arviointia ja palautetta osaamisestaan. Niiden avulla tuetaan opiskelijan yksilöllistä kehitystä. Tavoitteena on, että sairaanhoitajien osaamisesta tulee tasalaatuista huolimatta siitä mistä ammattikorkeakoulusta on valmistunut.

Hankkeessa päivitetään Suomessa rekisteröidyn yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen vaatimukset vastaamaan kansallisesti digitalisaation ja soteuudistuksen edellyttämää osaamista sekä kansainvälisesti edellytettävää ammatillista osaamista. Osaamisen kehittymisen jatkuvaan ohjaamiseen ja arviointiin kehitetään ammattikorkeakoulujen käyttöön sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmät ja yleissairaanhoitajan 180 opintopisteen ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe). Tätä osaamisen arviointia voidaan hyödyntää myös ulkomailla tutkinnon suorittaneiden osaamisen arviointiin sekä pitkään työelämästä poissa olleiden ammattilaisten osaamisen varmentamiseen ja päivittämisen räätälöintiin. Arviointimenetelmiä voidaan hyödyntää myös jo työssä olevien sairaanhoitajien osaamisen kartoittamiseksi. Lisäksi niitä voidaan hyödyntää myös työelämässä silloin, kun halutaan selvittää täydennyskoulutustarpeita.

Sairaanhoitajakoulutusta ohjataan Euroopassa direktiivillä. Tässä hankkeessa huomioidaan sairaanhoitajan tehtävän ja työnkuvien sekä osaamisvaatimusten näkökulma globaalista perspektiivistä. Hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppaneina Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja Tehy ry. Hanke vastaa osaltaan sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälisen tunnistettavuuden ja vertailtavuuden vaatimukseen. Korkeatasoinen valtakunnallinen kliinisen osaamisen kehittymisen ohjaus- ja arviointimenetelmä ja ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmä voidaan nähdä myös kansainvälisesti kiinnostavina koulutusvientituotteina.

Sairaanhoitajakoulutus on suurin terveydenhuollon koulutusala Suomessa, jossa vuosittain aloittaa opintonsa noin 1500 opiskelijaa. Lisäksi terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat saavat sairaanhoitajan pätevyyden. Kehitettävä osaamisen ohjaamisen ja arvioinnin malli sekä ammatillisen perusosaamisen arviointi ovat suoraan hyödynnettävissä edellä mainittuihin koulutuksiin, ja siten ne varmentavat myös ko. tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden perusosaamisen toimiessa sairaanhoitajan työssä. Lisäksi mallia voidaan soveltaa myös muihin sotealan tutkinto-ohjelmiin.

Lähteet

Hankesuunnitelma

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

1.3.2018-31.12.2020

Sosiaali- ja terveysalan lehtori, hankkeen vastuuhenkilö Saimaan ammattikorkeakoulussa, Anne Suikkanen
Saimaan ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.