Valmistustekniikan projektissa syntyy ajoneuvoja

Pinnalla | Valmistustekniikan projektikurssilla konetekniikan opiskelijat suunnittelevat ja valmistavat ajoneuvoja, ja valmiilla kulkupeleillä järjestetään kisat. Kevään 2019 kilpailut ajetaan Lappeenrannan satamassa 28. huhtikuuta.

Kilpailutapahtuma Lappeenrannan satamassa vuonna 2015. Kuva: Eero Scherman

Saimaan ammattikorkeakoulussa on ollut noin vuosikymmenen ajan opintojakso Valmistustekniikan projekti. Opintojaksolla konetekniikan opiskelijat suunnittelevat ja valmistavat ryhmänä ajoneuvon, jolla osallistutaan ajoneuvoille järjestettävään kilpailuun.

Vuosien aikana kilpailuun osallistuville ajoneuvoille asetettuja sääntöjä, ja määräyksiä on muutettu. Se pakottaa kilpailuun osallistuvat opiskelijat toteuttamaan luomuksensa aina hieman eri tavalla kuin edellisen vuoden ajoneuvot.

Opintojakso jakautuu selkeästi kahteen jaksoon: ajoneuvon ideointiin, suunnitteluun ja valmistuspiirustuksien tekemiseen, joka toteutetaan syksystä vuodenvaihteeseen kestävänä aikana, sekä ajoneuvon valmistukseen suunnitelmien mukaisesti kevään aikana.

Valmistustekniikan projektissa opiskelijaryhmä joutuu toimimaan ryhmänä selkeän projektin parissa. Ryhmän on kyettävä ensimmäisinä toiminaan päättämään ja valitsemaan mielestään paras mahdollinen toteutustapa ajoneuvolle, joka on asetettujen kilpailusääntöjen mukainen.

Tyypillisesti sääntömuutoksissa on muutettu määriteltyä tapaa, jolla ajoneuvoa eteenpäin kuljettava voima on tuotettava – käytetäänkö siihen käsi- vai jalkavoimaa? Lukuvuonna 2018–2019 asetettiin lisäksi vaatimus, että ajoneuvo on suunniteltava vähintään kaksipaikkaiseksi ja kilpailun aikana ajoneuvon kyydissä on oltava kaksi henkilöä.

Kevään 2019 ajoneuvojen osien valmistamista. Kuva: Eero Scherman

Kun suunnitelmat ajoneuvon toteutuksesta ovat valmiit, on aika valmistaa ajoneuvo. Luonnollisesti valmistuksen aikana korostuvat mahdolliset puutteet ja virheet, joita ajoneuvon suunnittelussa ei ole huomioitu. Joinakin vuosina suunnitelmia on jouduttu muuttamaan hyvin merkittävilläkin tavoilla vielä aivan viime hetkinä ennen kilpailupäivää.

Keväällä 2019 ajoneuvojen valmistukseen osallistuu kolme opiskelijaryhmää englanninkielisestä ja neljä ryhmää suomenkielisestä konetekniikan koulutuksesta. Opiskelijoiden mielestä opintojakson suurimmat haasteet ovat tähän mennessä olleet suunnittelutekniset ongelmat.

Ideointi, luonnostelu ja karkea suunnittelu ovat sujuneet kitkattomasti, mutta tarkempi suunnittelu on koettu haastavaksi. Kaikilla opiskelijaryhmillä ei ole välttämättä ollut osaamista suunnitella riittävällä tarkkuudella toteutustaan, koska valmiudet suunnittelutyökalujen tehokkaaseen käyttöön ovat olleet riittämättömiä.

Toisaalta projektiluonteisen suunnittelutyön toteuttaminen pakottaa opiskelijat itsenäisesti etsimään ratkaisuja. Kuinka muuntaa paperille luonnostellut ajatukset ajoneuvon toteutuksesta suunnitteluohjelman 3d-malliksi? Aiemmin opitut opit projektityöskentelyn organisoinnista ovat oppilaiden mukaan auttaneet uuden projektin parissa työskentelyä.

Kevään 2019 ajoneuvojen osien valmistamista. Kuva: Eero Scherman

Opintojakson tavoitteena on projektityöskentelyn lisäksi korostaa konkreettisesti sitä, mikä merkitys suunnittelulla on valmistukseen ja vastavuoroisesti sitä, miten valmistus vaikuttaa suunnitteluun. Suunnittelijan on tunnettava erilaisien valmistusmenetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet, jotta hän voi suunnitella koneita ja laitteita, joita on mahdollisia valmistaa. Mikäli suunnittelija ei tunne tarkasti sitä, kuinka hänen suunnittelemansa laite valmistetaan, eivät suunnittelijan valitsemat toteutukset ole välttämättä aina edes toteutuskelpoisia.

Muutamana viime vuonna kilpailutapahtuma on järjestetty samanaikaisesti LUT-yliopiston konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestön Koneenrakennuskillan järjestämän Kruisinki-tapahtuman kanssa. Keväällä 2019 kilpailutapahtuma on sunnuntaina 28.4. Lappeenrannan satamassa.

Eero Scherman
Kehitysinsinööri
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Taide ja teknologia Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.