Valmentava työote sosionomikoulutuksen verkkotutkinnossa

Pinnalla | Vuoden 2020 alusta LAB-ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen verkkotutkinnossa opiskellaan vuorovaikutteisissa verkkolähitapaamisissa, työelämäläheisissä projekteissa ja sosiaalialan työympäristöissä.

Opiskelijoiden osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan valmentavalla työotteella tiimivalmentajien, opettajien ja työelämämentoreiden muodostamassa osaamisverkostossa. Ensimmäisen lukukauden aikana työelämämentoreina toimivat ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat.

Kuva: Pixabay

Mikä ihmeen valmentajamainen työote?

Sosionomitutkinnon suorittaminen kokonaan verkossa on uusi tapa suorittaa tutkinto. Se edellyttää opettajalta laajempaa ymmärrystä oppimisesta ja opettamisesta sekä digitaalista toimijuutta verkko-oppimisympäristössä.

Verkko-opettajuuteen kuuluu vuorovaikutuksen monensuuntaisuus, ajallisesti ja paikallisesti hajautettu läsnäolo, teknologian tuntemus ja epäonnistumisen pelon hallinta. Verkko-opettaminen vaatii opettajalta pedagogisen, teknisen ja ammatillisen näkemyksen luovaa ja ennakkoluulotonta yhdistämistä – myös luopumista vanhoista, totutuista tavoista sekä erityisesti heittäytymistä kokeilemaan uutta.

Valmentajamainen työote pedagogisena ratkaisuna huomioi opiskelijan yksilölliset vahvuudet, toiveet ja oppimistarpeet sekä auttaa opiskelijatiimejä löytämään oppimisen väylät yhteisessä työelämäläheisessä työskentelyssä.

Pohjanmäki (2016) tiivistää artikkelissaan Digioppimisympäristön pyörteissä. Valmentajana digiympäristön nelikentässä valmentamiseen näkemyksellisyyden, motivaation ja koulutuksen sekä teknisen tuen vaatimukset. Näkemyksellisyys muodostuu ennakkoluulottoman kokeilun ja reflektoinnin tuloksena yhdessä opiskelijoiden, työelämäkumppaneiden, kollegoiden ja opetusteknologian asiantuntijoiden kanssa.

Itseohjautuva oppija verkossa

Opettajalta itseohjautuvan oppijan ohjaaminen vaatii valmentajamaista työotetta. Verkossa opiskelu edellyttää opettajalta tutkinnon ja työelämän tuntemusta sekä huomion kohdentamista pedagogiikkaan ja oppimisprosesseihin, joihin opiskelija teknologian avulla osallistuu.

Repo (2018) lähtisi artikkelissaan Tulevaisuuden oppimaisemat, yhteisöllistä oppimista ja innovatiivisia oppimisympäristöjä liikkeelle oppimisympäristöjen kehittämisessä pedagogisista lähtökohdista käsin. Koska verkko oppimisympäristönä on omanlaisensa, on pedagogisella suunnittelulla merkittävämpi tehtävä oppimisen suunnittelussa.

Opiskelijan oman oppimisen tila, PLE (personal learning environment, Oleander 2012) on itseohjautuvan oppijan henkilökohtainen oppimisympäristö, jossa opiskelija tekee näkyväksi osaamisperusteisen opetussuunnitelman osaamistavoitteet, osaamisidentiteetin kehittymisen ja oppimisprosessit. Oppijaa koukuttavaa PLE:ssa on se, että hän voi asettaa omia osaamistavoitteitaan. Hän voi saavuttaa hallinnan tunteen oppimisessaan, kun hän voi valita itselleen parhaimmat tavat oppia ja toimia yhteisöllisesti muiden oppijoiden kanssa.

Kohti jatkuvaa oppimista

Oppimisympäristöjen kehittäminen virtuaalisiksi tarjoaa opiskelijoille monipuolisia tapoja suorittaa tutkinto. Ammattikorkeakoulussa opiskellaan ammattiin, joten verkko-oppiminen, työelämäläheinen opiskelu, työn opinnollistaminen ja erilaiset hankkeet monipuolistavat oppimisympäristöjä sekä edistävät erilaisten oppijoiden oppimista. Itseohjautuva oppija hyötyy päästessään suunnittelemaan omaa oppimistaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kohti osaamisen aikaa -julkaisu (Sitra 2019) korostaa avoimien osaamisverkostojen, ekosysteemien, merkitystä osaamisen kehittymisessä. Sosionomikoulutuksen verkkotutkinnon työelämäläheinen toimintatapa kehittää yhteisöissä ja verkostoissa toimimista. Tulevaisuuden osaamista tulisi edelleen kehittää verkostoissa, joissa työn sekä harrastusten merkitys oppimisen mahdollistajana korostuu.  Oppiminen on nähtävä jatkuvana elinikäisenä oppimisena ja opettajan valmentava työote tarjoaa jatkuvasti oppijoille uusia oppimisen paikkoja.

Jatkuvan oppimisen kyvykkyys edellyttää itseohjautuvuutta, jolloin sillä, onko ympäristö fyysinen tai digitaalinen, ei ole niin isoa merkitystä. Itseohjautuvan oppimisen mahdollisuudet ovat huikeat. Nyt on oppijan markkinat: yksilölliset, monipuoliset oppimisympäristöt kehittyvät ja muovautuvat oppijan ehdoilla!

Minna Markkanen
Sosionomikoulutuksen lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Tarja Tolonen
Sosionomikoulutuksen lehtori ja vastuuopettaja
Lahden ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.