Valinnan vapaus haastaa asenteet ja kielen

Kuva: Keith Etherington, In Control Scotland, esityksestä Suunta-seminaarissa 29.8.2018.

Osana sote-uudistusta keskustellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta. Yksi tapa toteuttaa valinnanvapautta on henkilökohtainen budjetointi (HB). HB on vaihtoehtoinen tapaa järjestää tarvittavat sosiaalipalvelut. Henkilökohtaisen budjetin määrittelyä edeltää sosiaalialan ammattilaisen tekemä palvelujen tarpeen arviointi. Tämän jälkeen palvelujen käyttäjä valitsee palvelujensa toteutustavaksi henkilökohtaisen budjetin ja suunnittelee tarvitsemansa tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut tuekseen. Rahan sijasta palvelujen käyttäjä saa maksusitoumuksen tai asiakassetelin palvelujen hankintaan.

Mikä ihmeen henkilökohtainen budjetti? Henkilökohtainen budjetti – toimintamalli, joka edistää valinnanvapautta ja osallisuutta, ohjaa käsitteenä ajattelemaan rahaa – rahan käytön suunnittelua ja kontrollointia. Ei hyvinvointia tukevien palvelujen käyttöä tai palvelujen käytön suunnittelua. Henkilökohtainen budjetointi ei käsitteenä kerro siitä, mitä se tavoittelee.

Termi henkilökohtainen budjetti on suora käännös englannin kielestä Personal budget. Euroopassa henkilökohtaista budjetointia toteutetaan mm. self directed support –mallin avulla. Self directed support on termi, joka on kehitetty kuvaamaan sitä, miten kansalainen tai perhe voisi itse olla valitsemassa ne palvelut, joita he tarvitsevat saavuttaakseen itselleen hyvän elämän. Mitä self directed support on suomeksi? Suorapalveluvalinta – omapalveluvalinta – itsepalveluvalinta – henkilökohtainen tuki – omatuki?  Millainen käsite tai suomen kielen sana kuvaisi yhtä aikaa henkilökohtaisesti minua tukevia palveluja, itsemääräämisoikeutta, valinnanvapautta ja osallisuutta?

Palvelujärjestelmän muuttumisen lisäksi aktiivisen kansalaisuuden edistäminen muuttaa myös ammattilaisen ja asiakkaan välistä suhdetta. Henkilökohtaisen budjetoinnin palvelussa asiakkaasta tulee oman asiansa asiantuntija, ja työntekijän tehtäväksi jää tukea asiakasta oman elämänsä hallinnassa. Vastaus on usein, että näinhän me jo sosiaalipalveluissa teemme, mitä lisäarvoa HB tähän tuo? Jos henkilökohtainen budjetointi on asiakkaille tuntematon, yhtä tuntematon HB ja sen hyöty on ammattilaiselle.

Tämä muutos palvelujen käytön kontrolloinnista yksilöllisten valintojen tukemiseen ei tapahdu nopeasti. Ajatuksena asiakaslähtöisyyden ja haastavista asioista keskustelemisen yhdistäminen voi olla vaikeaa. Toisaalta liian nopea tarttuminen asiakkaan heittämään syöttiin asiakaslähtöisyyden nimissä tarkentamatta asiakkaan todellista motivaatiota, on tuonut kokemuksia sitoutumattomuudesta omiin valintoihin. Todellisuudessa ”omat valinnat” ovat ehkä olleet nopeita pyrkimyksiä pois hankalista vuorovaikutustilanteista. Aito kohtaaminen ja tasa-arvoinen keskustelu mahdollistavat monipuolisen asioiden tarkastelun yhdessä, myös ikävistä asioista. Näin sekä työntekijä että asiakas voivat varmistua valintojen mielekkyydestä.

Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus vievät palveluohjauksen uudelle tasolle. Asiakkaan kuulluksi tuleminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen korostuvat henkilökohtaisessa budjetoinnissa. HB palvelujen järjestämisen vaihtoehtona laajentaa asiakkaiden mahdollisuuksia valita ne palvelut, joita he käyttävät. Samalla asiakkaiden mahdollisuudet hallita omaa elämäänsä kasvavat. Vaikka kokemukset henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta lapsiperhepalveluissa tai nuorten aikuisten tukemisessa ovat olleet kannustavia, ei HB ole vielä vakiintunut osaksi työkäytäntöjä tai palveluvalikkoa.

Avain kansalaisuuteen –hanke kehittää ja kokeilee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) palvelua. Hankkeessa henkilökohtaista budjetointia on kehitetty ja kokeiltu osana käytännön asiakastyötä. Pilottialueina mukana ovat Hämeenlinnan, Porin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymä ja Kainuun sote-kuntayhtymä. Yhteistyössä toteuttajina mukana ovat Metropolia Amk, Saimaan Amk ja Diakonia Amk.

SOTE uudistus ja valinnanvapaus kaipaavat rinnalleen asenteiden päivityksen ja käsitteiden täsmennyksen!

 

Ulla Huhtalo
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.