Työturvallisuuden oppimisympäristö Pietariin

Pinnalla | SAFECON-projekti eli turvallinen, osaava ja tuottava rakennustyömaa -projekti kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä rajat ylittävään yhteistyöohjelmaan CBC 2014-2020. Projektin tavoitteena on parantaa rakennusalan työturvallisuutta, lisätä alan yritysten tuottavuutta ja parantaa työolosuhteita.

Osana hanketta Pietariin rakennetaan työturvallisuuden oppimisympäristö, jonka malli on suomalaisista turvapuistoista. Oppimisympäristössä nähdään konkreettisia vaaratilanteita ja työturvallisia toimintatapoja lavastettujen työtapaturmatilanteiden avulla. Työturvallisuuden oppimisympäristön rakentaminen Pietariin on nyt loppusuoralla ja 9 työturvallisuusrastia on viimeistelyä vaille valmiita.

Kuva 1. Työturvallisuuden oppimisympäristö. Kuva: Vitaly Tsaplin

SAFECON-projektin tavoitteena on parantaa rakennusalan työturvallisuutta niin Suomessa kuin Venäjällä. Tavoitteena on kehittää uudenlaisia toiminta- ja koulutusmalleja työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla ottaen huomioon eri ikäiset työntekijät ja vierastyövoima. Projektissa ovat mukana projektin päätoteuttajan LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto SPb GASU sekä Leningradin valtiollinen yliopisto Pushkin. Osana hanketta Pietariin rakennetaan työturvallisuuden oppimisympäristö Polygon, jonka toteuttamiseen on saatu malli suomalaisista turvapuistoista.

GASU järjesti tutumiskäynnin projektihenkilöstölle maaliskuussa 2020 viimeistelyvaiheessa olevaan oppimisympäristöön Polygoniin, joka sijaitsee Krasnoye Selossa, Pietarista noin 30 km lounaaseen. Polygonin työturvallisuuden oppimisympäristön rakennukset ovat valmiit, mutta niihin tulevat toiminnot ovat viimeistelyä vailla. Yhteen rakennuksista tulee 9 työturvallisuusrastia rakennusalan eri työvaiheista. Nyt liki valmiina olevien työturvallisuusrastien aiheita ovat viimeistely-, hitsaus-, sähkö-, puu- ja betonointityöt. Lisäksi esitetään korkeapaineisten säiliöiden ja putkistojen parissa työskentely, työskentely korkealla nostolavalla, tavaroiden ja taakkojen nosto nosturilla sekä maankaivutyöt.

Oppimisympäristönä Polygon tukee hyvin työturvallisuuden oppimista, sillä työturvallisuusrasteilla nähdään konkreettisia vaaratilanteita ja vastaavasti turvallisia toimintatapoja. Oppimisympäristöön on ihmishahmojen avulla lavastettu työtapaturmatilanteita, jotka ovat dramaattisia ja näyttävät oikeilta, ehkä pelottaviltakin. Näin tieto siirtyy tunnetasolla ja jää mieleen, jotta omassa työssä opitaan välttämään vaaranpaikkoja. Työturvallisuusrasteilla tarkkaillaan jo tapahtunutta vahinkoa ja opitaan sen estäminen. Rasteilla on esitetty väärä onnettomuuteen johtanut toimintatapa ja oikea toimintatapa. Oppimisympäristössä on tarkoitus kiertää oppaan tai opettajan johdolla työturvallisuusrastit läpi siten, että väärä toimintatapa käydään ensin läpi, analysoidaan vaaranpaikat ja lopuksi esitellään oikea toimintatapa. Rastien lisäksi tiloihin on tulossa myös virtuaalista aineistoa tukemaan oppimista.

Kuva 2. Työturvallisuusrasti, väärä työtapa. Kuva: Leena Jormanainen

Kuva 3. Työturvallisuusrasti, oikea työtapa. Kuva: Leena Jormanainen

Työturvallisuusrastien lisäksi toiseen rakennukseen on tulossa koulutustilat, joissa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Polygonissa käytössä oleva virtuaalitodellisuus on luotu tyypillisimpien työtapaturmien pohjalta. Tapaturmat on identifioitu ja analysoitu sekä niistä on tehty riskianalyysit. Näiden pohjalta on luotu mahdolliset onnettomuusskenaariot. Virtuaalitodellisuuden lisäksi koulutuspakettiin kuuluu tietokonesovellus, jossa opiskelija pääsee testaamaan omaa työturvallisuusosaamistaan itse valitsemiltaan rakennusalan osa-alueilta. Virtuaaliset oppimisympäristöt olivat tutustumiskäynnillä työnalla.

Valmistuttuaan oppimisympäristön käyttäjinä ovat mm. rakennusalan yritykset ja opiskelijat. Kun työturvallisuuden oppimisympäristö on valmis, GASU haluaa mielellään esitellä turvapuistoa kaikille asiasta kiinnostuneille ja toivoo, että myös suomalaiset rakennusalan yritykset tulisivat jatkossa oppimisympäristön käyttäjiksi kouluttamalla työntekijöitään Polygonissa. Työturvallisuuden oppimisympäristöstä Polygonista kiinnostuneet voivat ottaa suoraan yhteyttä joko Vitaly Tsapliniin sähköposti: vtzaplin@yandex.ru tai Elena Seleznevaan sähköposti: intern.spbgasu@mail.ru.  Lisätietoja Safecon -projektista www.safecon.fi.

 

Leena Jormanainen, Paula Kokko & Tarja Kovalev
Lehtorit
LAB-ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Taide ja teknologia Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.