Työterveyshuollon koulutus LAB:ssä

Ilmiö | LAB- ammattikorkeakoulussa on kolmen tasoista työterveyshuollon koulutusta. Työterveyshuollon opintoja on terveydenhoitajien perustutkinnossa, tutkinnon jälkeen on ns. pätevöittävää koulutusta, joka antaa pätevyyden toimia työterveyshuollossa sekä osana YAMK-opintoja on työterveyshuollon syventäviä opintoja. 

Kuva: Fa Barboza on Unsplash

Terveydenhoitajien perustutkinnossa on työikäisen väestön terveyteen ja työterveyshuoltoon liittyviä opintoja 12 opintopisteen laajuisesti. Näistä opinnoista puolet on teoriaopintoja ja puolet harjoittelua (syventävä harjoittelu 2). Teoriaopinnot sisältävät työlääketieteen opintoja (1 op), jotka opiskellaan verkko-opintoina skholessa. Teoriaopintoihin voi tutustua esim. Soleopsista: https://ops.saimia.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=21876081&stack=push . Teoriaopinnot sisältävät myös simulaatioita, jolloin opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tyypillisempien asiakastapauksien hoitamisen työterveyshoitajan vastaanotolla. Tällä hetkellä terveydenhoitajan tutkintoa voi opiskella vain Lappeenrannan kampuksella.

Ns. pätevöittävä koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan pohjakoulutus) tai työterveyshuollon asiantuntijana (fysioterapeutin pohjakoulutus).  Koulutus toteutetaan siis moniammatillisesti, johon voi hakeutua terveydenhoitajan tai fysioterapeutin pohjakoulutuksella. Koulutusta on toteutettu kaksi kertaa Lappeenrannan kampuksella ja nyt se alkaa ensimmäistä kertaa Lahden kampuksella täydennyskoulutuksena syksyllä -20. Tämän koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä ja se toteutetaan ammattikorkeakoulujen ja Työterveyslaitoksen verkostoyhteistyönä. Verkostoon osallistuvat ne ammattikorkeakoulut, joissa on terveydenhoitajakoulutusta ja näin ollen myös työterveyshuollon opintoja. Yhtenä verkostokumppanina on siis Työterveyslaitos, joka tuottaa koulutuksen asiantuntijaluennot. Verkoston yhteistyönä on laadittu koulutuksen opintosuunnitelma ja mukaan toteuttamiseen lähtevät ne ammattikorkeakoulut, joissa on riittävästi hakijoita ja jotka päättävät lähteä mukaan. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jossa on 14 lähipäivää eli kaksi päivää kuukaudessa. Koulutus alkaa lokakuussa -20 ja loppuu huhtikuussa -21. Tähän koulutukseen voi hakea LAB:n täydennyskoulutuskalenterin kautta: https://lab.fi/fi/koulutus/tyoterveyshuollon-koulutus-terveydenhoitajille-ja-fysioterapeuteille15-op

LAB:ssä on YAMK-opintojen osana työterveyshuollon syventäviä opintoja 15 opintopistettä. Nämä opinnot tuottaa myös Työterveyslaitos ammattikorkeakouluille, joiden kanssa heillä on sopimus. Työterveyslaitos tuottaa opinnot ja ammattikorkeakoulut ottavat suoritukset vastaan sekä hallinnoivat opintoja. LAB-ammattikorkeakoulussa opinnot sisältävät 2 moduulia. Toinen moduuli on Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat (5 op), joka on tarkoitettu kaikille nämä opinnot valitseville. Toinen moduuli on joko Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa (10 op) tai Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi (10 op). Nyt nämä työterveyshuollon syventävät opinnot ovat kaikkien sosiaali- ja terveysalan YAMK -opiskelijoiden valittavissa eli syksystä -20 alkaen myös Lahden kampuksella opiskelevien on mahdollista valita nämä työterveyshuollon syventävät opinnot. Nämä opinnot eivät anna pätevyyttä toimia työterveyshuollon ammattihenkilönä tai asiantuntijana. Näihin opintoihin voivat hakeutua opiskelijat, joilla on taustakoulutuksena esim. terveydenhoitaja-, työterveyshoitaja-, fysioterapeutti-, työfysioterapeutti- tai sairaanhoitajakoulutus tai kuntoutuksen ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat sekä esimiesasemassa olevat henkilöt.

 

Marita Pirkka
Lehtori, TtM, TH, TTH 
LAB-ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.