Työhyvinvoinnin johtamisen koulutus ja työelämävalmiuksien kehittäminen

kuva: Marita Pirkka

Saimaan ammattikorkeakoulu on kehittänyt työhyvinvoinnin edistämisen koulutusta VALTE –hankkeessa, johon osallistui 11 oppilaitosta ja joiden yhteistyönä kehitettiin työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin opintoja. Hankkeesta voi lukea lisää hankkeen verkkosivuilta (http://valte.fi/).

2009 hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat tavoitteesta nostaa eläkkeelle siirtymisiän odotetta kolmella vuodella v. 2025 mennessä, jota valmisteltiin kahdessa työryhmässä, eläkeneuvottelu- ja työelämäryhmässä. Ahtelan vetämä työelämäryhmä mietti keinoja työkyvyn ylläpitämiseen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen ja tässä olivat mukana myös OKM ja työmarkkinajärjestöt. Silloin todettiin, että tutkintoon johtavassa koulutuksessa on vähän opetusta koskien työsuojelua, työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä asioita sekä työelämätietoutta. Työryhmä totesi, että koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia, että opiskelijoille annetaan riittävästi opetusta em. asioihin liittyen ja kehitetään opetuspaketit työhyvinvoinnista eri koulutusasteille, joten VALTE -hankkeessa vastattiin tähän tarpeeseen ja ryhmän esittämiin toimenpiteisiin.

Saimaan amk:ssa rakennettiin opiskelijoille kaksi opintojaksoa; Työhyvinvointia opiskelijan uralle- ja Työhyvinvoinnin johtaminen- opintojaksot. Työhyvinvointia opiskelijan uralle (3 op) on osa perusopintoja ja sen tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät, mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu sekä työntekijän ja työnantajan vastuut työhyvinvointiin liittyen. Opiskelijat saavat myös tietoa ja keinoja edistää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan sekä ymmärtävät, mitä tarkoittaa oman työhyvinvoinnin johtaminen.

Työhyvinvoinnin johtaminen (5 op) –opintojakso on osa liiketalouden ja hotelli- ja matkailualan ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opintoja. Syksyllä 2019 opintojakso on mukana myös CampusOnline (http://campusonline.fi/) –opetustarjonnassa, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta –portaali, josta on mahdollista valita maksuttomasti opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista ja sisällyttää opinnot omaan tutkintoon.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijat perehtyvät työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja prosesseihin, ymmärtävät toimivan työyhteisön dynamiikkaa sekä psykososiaalisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämisen merkityksen, pystyvät arvioimaan organisaation hyvinvoinnin merkityksen työn tuloksellisuuteen ja henkilöstön viihtyvyyteen, osaavat hyödyntää toimenpiteitä, joilla organisaation hyvinvointia voidaan kehittää sekä pystyvät johtamaan organisaation työhyvinvoinnin edistämistoimintaa. Opintojakso on kokonaan verkossa, mutta opintojakson suorittaminen vaati opintopiirityöskentelyä ja ne kokoontuvat skypen avulla.

Opintojaksossa käytetään TTK:n Työhyvinvointiarviota, jonka avulla opiskelijat tekevät arvioinnin omaan kohdeyritykseen. Jokaisella opiskelijalla on oma yhteistyö-/ kohdeyritys, johon hän tekee arvion sekä kehittämissuunnitelman. Työhyvinvointiarvioon voi tutustua TTK:n verkkosivuilla (https://sykettatyohon.fi/en/info/project). Opiskelu etenee arvion teemojen mukaisesti ja näitä käsitellään opintopiireissä. Opiskelijat koostavat oman oppimisensa, arviointinsa ja kohdeyrityksen kehittämissuunnitelman oman portfolioon, jossa he tunnistavat, mitkä ovat kolme keskeisintä työhyvinvoinnin kehittämisaluetta tai ongelmaa ja millaisia ratkaisuja niihin tekisi sekä mitkä asiat ovat yrityksessä erityisen hyvin. Opintopiireissä syvennetään teoriaa keskustelujen avulla sekä vertaillaan käytäntöjä ja näin oma oppiminen syvenee.

Tämä opintojakso on koettu tärkeäksi, mielenkiintoiseksi sekä opettavaiseksi ja se on ollut suosittu. Opintojakso sopii hyvin kaikille työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä kiinnostuneille ja sen voi suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

 

Marita Pirkka
Lehtori, TtM, työterveyshoitaja, terveydenhoitaja
Saimaan Ammattikorkeakoulu

 

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.