Tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa oppimateriaalia SOTE-PEDA 24/7 -hankkeessa

Tutkimus & kehitys | SOTE-PEDA 24/7 –hankkeessa on tuotettu monipuolisesti oppimateriaaleja ja oppimisratkaisuja tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin.

Kuvakaappaus etiikan MOOCista Digicampuksessa

SOTE-PEDA 24/7 –hanke, jossa tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoidaan ja vastataan niihin uudenlaisilla oppimisympäristöillä, -menetelmillä ja –sisällöillä, lähestyy loppuaan vuoden 2020 aikana. Hankkeessa on tuotettu opettajille ja opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttöön ja kehittämiseen liittyviä osaamisen määrittelyjä, opintokokonaisuuksia ja pedagogisia ratkaisuja. Tuotetuista monipuolisista materiaaleista ja ratkaisuista hyötyvät myös sote-alan parissa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet eri alojen toimijat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeistä osaamista on vuorovaikutusosaaminen ja eettinen osaaminen. Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutossuuntia ovat työn tekeminen monialaisissa tiimeissä tai vaikka tulevaisuuden sote-keskuksissa sekä digitalisaatio. Ne haastavat päivittämään myös ammattilaisten omaa perusosaamista: miten ohjaan asiakasta tai potilasta verkkovälitteisesti? Mitä mahdollisuuksia ja haasteita verkkovälitteiset ratkaisut tuovat niin asiakas- ja potilastyöhön kuin kollegoiden väliseen yhteistyöhön? Miten digitaalisaatiota ja uusia teknologioita voi hyödyntää niin johtamisen kuin kehittämisen välineenä jokapäiväisessä työssä? Näiden kysymysten pohdinnan ja niihin vastaamisen tueksi on SOTE-PEDA 24/7 –hankkeessa kehitetty oppimisen mahdollisuuksia ja materiaaleja.

Myös opiskelun ja opetuksen toimintaympäristöt muuttuvat. Yhä useammin opiskelu tapahtuu kokonaan tai osin verkkovälitteisesti. Maaliskuussa 2020 alkanut koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne pakotti etäopetukseen ja –opiskeluun. Uudet välineet ja materiaalit otettiin nopeasti käyttöön ja opetus ja kohtaamiset järjestettiin pääosin verkkovälitteisesti. Tässä tilanteessa valmiista tarjolla olevasta verkkomateriaalista ja ratkaisuista on toivottavasti ollut hyötyä.

Sote-Peda 24/7 –hankkeessa tuotettu oppimateriaali käyttöön

SOTE-PEDA 24/7 –hankkeessa materiaaleja on tuotettu liittyen esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin: sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen, verkkovuorovaikutusosaaminen, verkko-ohjausosaaminen, tieto- ja viestintätekninen osaaminen, terveyden ja hyvinvoinnin seuranta osaaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osaaminen, sekä monitoimijuusosaaminen, eettinen osaaminen ja palvelumuotoiluosaaminen.  Materiaaleja on tuotettu monenlaisia. Esimerkiksi eettiseen osaamiseen liittyen on tarjolla videoita, podcasteja, tietovisoja, case-esimerkkejä ja valmiita tehtävämalleja. Lisäksi on kehitetty myös eettisen osaamisen toimintamalli oman ja yhteisen toiminnan reflektion välineeksi.

Hankkeessa on tuotettu ja julkaistu Digicampuksessa erilaisia MOOC-kursseja, jotka toimivat johdantona kuhunkin aihepiiriin. MOOC (massive open online course) on avoin ja verkkopohjainen kurssi, ja SOTE-PEDA 24/7 –hankkeessa tuotettavilla MOOCeilla voit tutustua esimerkiksi eettisen osaamiseen digitalisoituvalla sosiaali- ja terveysalalla, sote-lainsäädäntöön, monitoimijuuteen ja sähköisiin sote-palvelujärjestelmiin.

SOTE_PEDA 24/7 –hankkeessa tuotetut materiaalit ovat löydettävissä Digicampus-alustalla (www.digicampus.fi) Korkeakoulujen yhteiset kurssit, jonne voi kirjautua HAKA- tai Google-tunnuksilla tai vierailijana. Monia materiaaleja on saatavilla myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa (www.aoe.fi).

 

Taija Nöjd 
Lehtori, YTM 
LAB-ammattikorkeakoulu

Birgitta Lehto
Lehtori, TtT
LAB-ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.