Tulevaisuuden ”älykkäät toimistot” hyödyntävät automaatiota ja tekoälyä

Tutkimus & kehitys | Väitetään, että automaatio tulee vaikuttamaan jopa 60 prosenttiin kaikista nykyisistä ammateista. Robotisaatio muuttaa sekä teollisuus- että palveluyritysten toimintatapoja ja ansaintamalleja.

Tietotyön päätekijä on edelleen ihminen. Kuva: Pixabay

Automatisaatio ja tekoäly ovat jo tätä päivää. Toimistoautomaatiossa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa. Se on yksinkertaisimmillaan tietokoneohjelma, joka käyttää hiirtä ja näppäimistöä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tekoäly on taas teknologia, joka tekee älykkäitä toimintoja. Ymmärrys ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksista on avain tietotyön prosessien automatisointiin sekä kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseen. Kun rutiinityötä automatisoidaan, työntekijöillä jää aikaa sellaiseen työhön, mihin robotit eivät pysty.

Yli 80 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä käyttää tilitoimistopalveluita. Perinteisesti tilitoimisto tekee yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, palkanlaskennan sekä viranomaisilmoitukset.

Asiansa osaava talousasiantuntija tai tilitoimisto on yrityksen elintärkeä kumppani. Kun tilitoimistot kehittävät prosessejaan automatisaation ja tekoälyn avulla, myös asiakasyritykset hyötyvät. Tilitoimiston ammattilaisilla jää tällöin aikaa rutiinien sijasta asiakasyritysten tilanteiden analysointiin ja konsultointiin. Tällöin asiakkaat saavat enemmän hyötyä ostamastaan palvelusta.

Tilitoimistoalan murros

Etelä-Karjalassa on alle sata tilitoimistoa, joista yli 70 % työllistää yhden tai kaksi henkilöä. Tilitoimistojen oman kilpailukyvyn näkökulmasta katsottuna perinteiset kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvät työt vähenevät, ja tämä saattaa johtaa kannattavuusongelmiin. Siksi on tärkeää löytää uusia tapoja toimia ja hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia. Automatisaatio ja tekoäly ovat alalle paitsi uhka, niin myös mahdollisuus.

Digitalous 2025 -hankkeessa tehtyjen havaintojen mukaan tulevaisuudessa erityisesti robotiikan ja tekoälyn kehittämiseen yritysten taloushallinnossa tulisi panostaa. Asiakasyrityksille on kyettävä tuottamaan uudenlaisia, datapohjaisia asiantuntijapalveluja, jotkä vastaavat asiakkaiden liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Tilitoimiston yhtenä tärkeänä tehtävänä on varmistaa asiakkaan onnistuminen.

Data palvelemaan organisaatioiden tavoitteita

Yrityksillä on jo valtava määrä dataa käytössään. Dataa kerääntyy niin yrityksen omista prosesseista ja taloudesta kuin markkinoistakin. Tekoäly kokoaa ja jäsentää tietoa ihmisen hyödynnettäväksi.

Lopulliset liiketoimintahyödyt riippuvat pitkälle datan saatavuudesta, sen laadusta ja yrityksen halusta sen hyödyntämiseen. Teknologiaosaaminen ei tosin yksin riitä, vaan tarvitaan näkemystä, analysointia, ennakointia ja yhteistyötä. Luottamuksellisella tilitoimiston ja asiakasyrityksen välisellä yhteistyöllä varmistetaan todellinen hyöty liiketoiminnalle.

Tulevaisuuden ”älykkäissä toimistoissa” lähtökohtana on ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen niin hallinnon prosessien kehittämisessä kuin digitaalisen tiedon jalostamisessa asiakkaiden liiketoiminnan hyödyksi.

Asiakkaat tarvitsevat tietoa ja osaamista digiajan uusista liiketoiminta- ja ansaintamalleista sekä tukea oman kilpailukykynsä vahvistamiseen. Tässä älykkään toimiston rooli yhteistyökumppanina ja tiedon jalostajana on tärkeä.

Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

Kaksivuotinen RoboCamp – Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan -hanke käynnistyi 1.9.2019. Sen tavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, alueellisen kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Hanke toteutetaan Saimaan ammattiopiston Sampon, Saimaan ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n yhteishankkeena. Hanke saa rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta.

Saimaan ammattiopisto Sampo on hankkeen päätoteuttaja ja projektipäällikkönä toimii Päivi Ovaska. Saimaan ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen taloushallinnon osuudesta. Siinä haetaan ratkaisuja sekä tilitoimistojen että muitakin hallintopalveluja tuottavien yritysten automatisaation ja tiedolla johtamisen tarpeisiin. Muiden toteuttajien rooli on teollisuusrobotiikan hyödyntämisen ratkaisujen hakemisessa Etelä-Karjalan alueen teknologiayritysten tarpeisiin.

Marianne Viinikainen
Lehtori, Robocamp-hankkeen taloushallinnon osatoteutuksen projektipäällikkö
Saimaan ammattikorkeakoulu

Tarja Muikku
Lehtori, Robocamp-hankkeen taloushallinnon osatoteutuksen asiantuntija
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.