THP-hyvinvointiohjelmalla keinoja työssä jaksamiseen ja vuorovaikutukseen

Pinnalla | Osallistuimme kesällä 2019 amerikkalaiseen The Happiness Practice (THP) -hyvinvointiohjelmaan, jossa harjoiteltiin puolen vuoden ajan viittä hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää periaatetta. Harjoittelun aikana opimme useita tärkeitä keinoja, joilla on mahdollista parantaa työssä jaksamista ja vuorovaikutusta työyhteisössä.

Kuva: Pixabay

Tutustuimme keväällä 2019 amerikkalaiseen The Happiness Practice (THP) -hyvinvointiohjelmaan ja sen kehittäjiin Nancy O´Brieniin ja Linda Saggauhun. O’Brien ja Saggauhu vierailivat Lappeenrannassa Myllymäen koulussa, jossa oli hyödynnetty THP-ohjelmaa opettajien hyvinvoinnin edistämiseen. Tapaamisen jälkeen päätimme osallistua THP-ohjelmaan, jossa kouluttajina olivat Sari Torniainen ja Sara Rose.

THP-ohjelma perustuu viiteen periaatteeseen, joita harjoitellaan itsenäisesti kuukauden ajan. Kokemuksia harjoittelusta jaetaan webinaareissa. Seuraavaksi kerromme kokemuksiamme siitä, miten periaatteiden harjoittelu voi edistää työssä jaksamista ja vuorovaikutusta työyhteisössä.

Ole tietoisesti läsnä (Be Conscious)

Tietoisen läsnäolon harjoittelun tavoitteena on oppia läsnäoloa arjen kohtaamisissa, joissa omaan tekemiseen keskittyminen vie usein huomion toisten kuuntelemiselta ja läsnäololta. Tietoisen läsnäolon harjoittelu tukee hetkessä olemista ja auttaa kuuntelemaan ja ymmärtämään muita sekä rauhoittamaan oman mielen kiireen keskellä.

Yksi harjoittelun opeista oli toisten kohtaaminen ilman ennakko-oletuksia. Esimerkiksi palaveriin mentiin avoimin mielin ilman ennakko-oletuksia siitä, mitä tulee tapahtumaan, jolloin oli parempi mahdollisuus olla läsnä hetkessä ja kuunnella muita.

Arvosta tunteitasi (Honor Feelings)

Tunteiden arvostamisen periaatteessa opeteltiin tunnistamaan omia tunteita ja hyväksymään ne sellaisenaan. Periaatteen harjoitteleminen auttoi tunnistamaan ja hyväksymään erityisesti negatiivisia tunteita, jolloin negatiivisista tunteista eroon päästäminen helpottui.

Tämän lisäksi harjoittelu auttoi tiedostamaan, miten eri tilanteissa kannattaa toimia niin, että tunne ei ohjaa toimintaa. Omien tunteiden arvostaminen on auttanut myös ilmaisemaan tunteita rauhallisesti erilaisissa negatiivisia tunteita herättävissä tilanteissa.

Harjoittelun tärkein oppi liittyi muiden tunteiden arvostamiseen. Kun kohtaa muilta vahvoja tunteiden ilmaisuja, ei enää mieti, onko itse aiheuttanut tämän tunteen, vaan hyväksyy sen, että jokaisella on omat tunteet eikä anna toisten negatiivisten tunteiden tarttua itseensä. Tämä auttaa asettamaan rajoja siihen, miten työyhteisössä voidaan käyttäytyä.

Voimaannu luopumalla liiallisesta kontrollista (Release Control To Be Empowered)

Kolmas periaate ohjaa voimaantumaan luopumalla liiallisesta kontrollista ja hyväksymällä erilaiset toimintavat. Harjoittelun tavoitteena on tukea omaa jaksamista luottamalla siihen, että asiat järjestyvät. Aina ei tarvitse itse pitää ohjia käsissään, vaan voi luottaa siihen, että jokainen ottaa vastuun omista tekemisistään

Kun sovitaan yhteiset aikataulut ja säännöt, jokainen osapuoli voi edetä yhteiseen päämäärään omalla tavallaan. Harjoittelu auttoi antamaan tilaa itselle ja muiden erilaisille toimintavoille sekä välttämään turhautumisia ja oivaltamaan, että on turha murehtia asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa.

Tee se mikä toimii (Co-Create What Works Now)

Neljäs periaate opettaa etsimään uusia toimintapoja haasteellisiksi koettuihin tilanteisiin. Uusien toimintapojen löytämisessä olennaista on toisen henkilön kuunteleminen ja ymmärtäminen. Ei-toimivien mallien tunnistaminen sekä niistä keskusteleminen avoimesti auttaa löytämään uusia ratkaisuja.

Tärkeää on keskustella toimintavoista eikä esimerkiksi työyhteisön jäsenten henkilökohtaisista ominaisuuksista. Yhteinen keskustelu toimintatapojen muuttamisesta voi auttaa pääsemään eroon väkisin tekemisen tunteesta, kun työyhteisön jäsenillä on tunne siitä, että heidän näkemyksensä otetaan huomioon.

Anna elämän opettaa (Learn Life Lessons)

Viimeisessä periaatteessa harjoitellaan pääsemään eroon vääristyneistä ja ajatuksiin negatiivisesti vaikuttavista uskomuksista. Esimerkiksi uskomus, jonka mukaan itse ei ole riittävän arvokas tai osaava työntekijä, voi aiheuttaa tarvetta osoittaa muille oma osaaminen liiallisella työnteolla. Vääristä uskomuksista eroon pääseminen auttaa tuntemaan itsensä arvokkaaksi ja riittävän hyväksi työntekijäksi juuri sellaisena kuin on. Tavoitteet saavutetaan paremmin silloin, kun opitaan nauttimaan matkasta eikä tuhlata aikaa väärien uskomusten ajattelemiseen.

THP:n harjoittelu opetti itsetuntemusta sekä keinoja lisätä työssä jaksamista. Periaatteiden vieminen käytännön toimintaan ei kuitenkaan aina ole helppoa ja vaatii jatkuvaa harjoittelua.

Niina Nurkka
Yliopettaja, sosiaali- ja terveysala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Minna Koponen
Lehtori, digipedagogiikka
Saimaan ammattikorkeakoulu

Lue myös: Harjoittelemalla onnelliseksi työyhteisöksi – Sari Torniainen toi THP-ohjelman Suomeen ja Myllymäen kouluun

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.