Avainsana-arkisto: hyvinvointi

Samalla polulla asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisessä

Pinnalla | Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista 10% muodostaa ns. VIP-asiakasryhmän, jonka palvelutarpeisiin vastaaminen on keskeinen menestystekijä sote -palvelujen tulevaisuudelle. VIP-asiakkaiden kohdalla on tunnistettu palveluohjauksen ja palvelujen integroinnin erityisosaamisen tarve. Tätä erityisosaamista tuotetaan niin hanke- kuin koulutusyhteistyöllä Etelä-Karjalassa. Viime vuosina on keskusteltu … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Hyvinvointia ruuasta

Pinnalla | Miten me voimme? Hyvinvoinnin kulmakiviä voi jokainen etsiä omasta elämästään ja rakentaa niistä kestävän kokonaisuuden. Yksi tärkeimmistä asioista jaksamisessa on ruuan merkitys. Ammatilliset opettajapäivät keräsivät syyskuun puolessa välissä Gustavelundiin joukon opettajia kuuntelemaan ja keskustelemaan opettajuudesta, jaksamisesta sekä tulevaisuudesta … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Harjoittelemalla onnelliseksi työyhteisöksi – Sari Torniainen toi THP-ohjelman Suomeen ja Myllymäen kouluun

Pinnalla | Sari Torniainen ja Myllymäen koulu löysivät THP-ohjelmasta lisätukea työyhteisön kehittämiseen. Perusajatuksena oli, että hyvinvoiva työntekijä tukee oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Puolivuotiseen ohjelmaan osallistuneet raportoivat tuntevansa vähemmän stressiä ja kokevansa enemmän yhteisöllisyyttä, energiaa ja iloa. Uusiin kokeiluihin lähdetään mukaan … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Hyvinvoinnin tilat -hanke herättää tyhjät tilat eloon

Tutkimus & kehitys |  Hyvinvoinnin tilat -hanke tekee tyhjillään olevista tiloista avoimia toimintakeskuksia. Lappeenrannassa Me-talon Soppi Sammonlahdessa toimii muun muassa perhekahvila ja myös ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on Sopen toiminnassa tärkeä rooli. Hyvinvoinnin tilat -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kansallinen hanke, joka … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Hyvinvoinnin tukeminen opiskelijan arjessa

Pinnalla | Opiskelijahyvinvointi on perusta opintojen sujumiselle ja opinnoissa jaksamiselle. Opiskelijan hyvinvointia voi vahvistaa erilaisilla oppimisympäristöön ja opiskeluun liittyvillä järjestelyillä, palveluilla ja tukitoimilla, mutta vastuu siitä on opiskelijalla itsellään. Saimaan ammattikorkeakoulussa on 2017–2019 kehitetty esteettömän opintopolun käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia osana … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

THP-hyvinvointiohjelmalla keinoja työssä jaksamiseen ja vuorovaikutukseen

Pinnalla | Osallistuimme kesällä 2019 amerikkalaiseen The Happiness Practice (THP) -hyvinvointiohjelmaan, jossa harjoiteltiin puolen vuoden ajan viittä hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää periaatetta. Harjoittelun aikana opimme useita tärkeitä keinoja, joilla on mahdollista parantaa työssä jaksamista ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Tutustuimme keväällä 2019 amerikkalaiseen … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Sykäys työelämään – hyvinvoinnin edistäminen

Tutkimus & kehitys | Sykäys-hanke tukee sekä työtä hakevia että työnantajia. Lehtori Milla Reponen kirjoittaa hankkeessa järjestetyistä hyvinvoinnin koulutuksista. Työttömyys ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset puhuttavat vuodesta toiseen kustannustensa vuoksi.  Erilaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä kehitellään, jotta työllisyyttä saataisiin lisättyä. Pelkät yhteiskunnalliset toimenpiteet … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä, Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Kirja-arvio: Uusi sosiaalipedagogiikan oppikirja on ilmestynyt

Näkökulma | Uuden Sosiaalipedagogiikka-oppikirjan (2019) rakenteesta näkyy, että kirjoittajilla on pitkä kokemus sosiaalipedagogiikan tieteenteorian opettajina, tutkijoina ja kehittäjinä, sanoo lehtori Anne Backman kirja-arviossaan. Elina Nivalan ja Sanna Ryynäsen kirjoittama oppikirja Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa julkaistiin keväällä 2019 ja otettiin vastaan … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Hyvinvointivalmentaja kulkee asiakkaan rinnalla elintapojen muutoksessa

Tutkimus & kehitys | Hyvinvoiva eteläkarjalainen -hanke kehittää matalan kynnyksen elintapaneuvontaa. Suomalaisten hyvinvointi on kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta silti väestöryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet. Korkeammin koulutetut ja hyvin ansaitsevat työikäiset miehet ja naiset ovat keskimäärin terveempiä ja elävät pidempään kuin … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , , , , | Jätä kommentti

Työhyvinvoinnin johtamisen koulutus ja työelämävalmiuksien kehittäminen

Saimaan ammattikorkeakoulu on kehittänyt työhyvinvoinnin edistämisen koulutusta VALTE –hankkeessa, johon osallistui 11 oppilaitosta ja joiden yhteistyönä kehitettiin työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin opintoja. Hankkeesta voi lukea lisää hankkeen verkkosivuilta (http://valte.fi/). 2009 hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat tavoitteesta nostaa eläkkeelle siirtymisiän odotetta kolmella vuodella … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Kumppanuusmalli tukee yksityisten terveyspalvelujen tuottamista

Etelä-Karjalan alueella toteutettu Hyvinvointikumppanuus-hanke on parantanut pienten yritysten toimintamahdollisuuksia kotiin toimitettavien sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Väestön ikääntymisen ja laitoshoidon purkamisen seurauksena kotiin toimitettavien palvelujen tarve kasvaa ja monimuotoistuu erityisesti ikääntyneiden osalta. Myös nuorempien ikäryhmien hyvinvointipalvelujen kysyntä on kasvussa ja … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Valinnanvapautta toteuttamassa

Avain kansalaisuuteen –hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia. Hanketta toteuttavat ja vaikuttavuutta arvioivat yhteistyössä Metropolia Amk, Saimaan Amk sekä Diakonia Amk. Pilotointia käytännön asiakastyössä toteutetaan Hämeenlinnan, Porin, Tampereen ja Vantaan kaupungeissa sekä … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti