Sykäys työelämään – hyvinvoinnin edistäminen

Tutkimus & kehitys | Sykäys-hanke tukee sekä työtä hakevia että työnantajia. Lehtori Milla Reponen kirjoittaa hankkeessa järjestetyistä hyvinvoinnin koulutuksista.

Fysioterapiaopiskelija Saija Hölsö kouluttamassa Kouvolan työpajoilla.

Työttömyys ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset puhuttavat vuodesta toiseen kustannustensa vuoksi.  Erilaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä kehitellään, jotta työllisyyttä saataisiin lisättyä. Pelkät yhteiskunnalliset toimenpiteet eivät silti riitä, sillä työttömyyden taustalla voi vaikuttaa monia tekijöitä.

Yhtenä tekijänä työttömyydessä on työnhakijan terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen. Työterveyslaitoksen (TTL) mukaan työhyvinvoinnin perustana on terveys ja toimintakyky, jonka päälle muut työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät rakentuvat (Työkykytalo). Näitä perusasioita kehittämällä hyvinvointi lisääntyy ja elämän hallinta kehittyy, mikä helpottaa omalta osaltaan siirtymistä työmarkkinoille.

Sykäys-hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama, syksyllä 2018 käynnistynyt hanke, jossa pyritään tukemaan sekä työllistävää että työtä hakevaa osapuolta. Hankkeen tavoitteena on työllistämistaitojen ja työllistymistaitojen kehittäminen ja tätä kautta työllisyyden lisääntyminen.

Työllistymistaitojen tukemiseksi hankkeessa järjestettiin kaksi koulutuskokonaisuutta lokakuussa 2019. Koulutukset järjestettiin Kouvolan työpajoilla sekä Parik-säätiöllä, ja niissä annettiin osallistujille tietoa ja työvälineitä oman hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Koulutuksen sisältöinä olivat vuorovaikutustaidot, jännittäminen, palautuminen, stressin hallinta, uni, ravinto, luontoliikunta ja tasapainoinen arki. Koulutuksen toimintatapana eri kokonaisuuksissa oli faktatiedon kertaaminen, jonka jälkeen osallistujat pohtivat omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan eri osa-alueilla. Lopuksi kouluttaja antoi vielä konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoinnin tukemiseksi.

Koulutuskokonaisuus koostui kahdesta lähiopetusjaksosta ja itsenäisistä pohdintatehtävistä. Koulutuksen suunnitteli ja toteutti fysioterapiaopiskelija Saija Hölsö. Hölsö on itse alan vaihtaja, joten hänellä oli osallistujille paljon sellaista tietoa, joka kannustaa heitäkin kohti unelmiaan. Kouluttajan omat, osittain samankaltaisetkin kokemukset vahvistivat koulutuspäivien antia.

Osallistujat pitivät koulutuskokonaisuudesta ja lähijaksoja toivottiin lisää. Kerätyn palautteen mukaan osallistujille jäi päällimmäisenä mieleen liikunnan palauttava vaikutus, itsearvostuksen merkitys ja omien voimavarojen ja rajojen tiedostaminen arjessa. Palautteiden perusteella koulutuskokonaisuus oli onnistunut ja pisti osallistujat miettimään omaa hyvinvointiaan ja omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen.

Kouluttajana toiminut opiskelija koki koulutukset onnistuneeksi. Hän koki, että erityinen onnistuminen oli se, että kuulijoita kosketti tieto siitä, miten itse voi konkreettisesti vaikuttaa erilaisiin mielentiloihin, esim. sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja jännittämiseen. Lisäksi käytännön harjoitukset kouluttaja koki erinomaisena ja ajatuksia herättävänä kokonaisuutena.

Minun mieleeni on jäänyt kouluttajan ennen viimeistä koulutusta lähettämä viesti: ”Hengissä! Ja sit vielä yksi 😊. Pakko kyllä sanoa, että tälle esiintymispelkoiselle tää projekti oli just se mitä eniten tarvin tulevaan työelämään <3”.

Opettajana lämmittää mieltä, että olemme pystyneet tarjoamaan tällaisia opintosisältöjä. Hankkeen kannalta tässä on toteutunut työelämätaitojen harjoittelu ei vain kuulijakunnalle, vaan myös opiskelijalle, joka on juuri siirtymässä työelämään.

Milla Reponen
Fysioterapian lehtori, Sykäys-hankkeen projektipäällikkö
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä, Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.