SOTE-PEDA 24/7 – kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan koulutusta

Kuva: SOTE-PEDA 24/7 –hanke

Sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavat muutoksen tuulet kuten digitalisaatio. Työympäristöjen, prosessien ja välineiden muuttuessa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamistarpeet muuttuvat. Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana 24 suomalaisen korkeakoulun yhteisessä SOTE-PEDA 24/7 –hankkeessa, jossa tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoidaan ja vastataan niihin uudenlaisilla oppimisympäristöillä, -menetelmillä ja –sisällöillä. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020.

Hankkeessa tuotetaan opettajille ja opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttöön ja kehittämiseen liittyviä osaamisen määrittelyjä, opintokokonaisuuksia ja pedagogisia ratkaisuja kuten 24/7 oppimisympäristöjä ja digitaalisia oppimispolkuja. Hankkeella tarjotaan myös ammatissa jo toimivalle sote-henkilöstölle ja –organisaatioille tilaisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja koulutukseen. Sekä alueellisesti että valtakunnallisesti rakennetaan kehittämisyhteisöjä, joissa tulevaisuuden ratkaisuja pohditaan, ennakoidaan ja muodostetaan.

Maailma ympärillämme muuttuu, mutta voimme tunnistaa siihen vaikuttavia muutostekijöitä ja pitkäaikaisia megatrendejä. SOTE-PEDA 24/7 -hankkeessa tehdään tätä ennakointityötä ja kehitetään sote-alan koulutusta vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Mari Kangasniemen ym. 2018 raportissa Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus listataan asiantuntijoiden käsityksiä tulevaisuuden sote-osaamistarpeista kuten asiakas- ja potilaslähtöisyys, monialaiset yhteistyötaidot, vuorovaikutusosaaminen sekä eettinen osaaminen. Eettinen osaaminen mielletään osaksi alan ammattitaitoa, ja eettisyyden tulee toteutua sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon ja toiminnan kaikilla tasoilla. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja antaa niistä suosituksia. Digitalisaatio on etiikankin näkökulmasta keskeinen. Sähköiset palvelut on huomioitu esimerkiksi Suomen sairaanhoitajaliiton Sähköisten palvelujen strategiassa (Ahonen ym. 2015) sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian sosiaalialan ammattihenkilöstön eettisissä ohjeissa (2017). SOTE-PEDA 24/7 -hankkeessa kartoitettavien sote-alan megatrendien ja muutostekijöiden kautta ennakoidaan myös tulevaisuudessa keskeisiä eettisiä kysymyksiä ja näihin liittyviä tarkempia osaamistarpeita.

Hanke edellyttää monitoimijaista kehittämistyötä ja yhteistoimintaa. Syksyllä 2018 toteutetaan hankkeen puitteissa tulevaisuustyöpajoja, joiden avulla tuotetaan tietoa tulevaisuuden työstä, kehittämistarpeista sekä tarvittavasta eettisestä ja monitoimijuusosaamisesta. Työpajoihin kutsutaan työelämän, koulutuksen ja kolmannen sektorin edustajia, yhteistyökumppaneita ja kansalaisia. Työpajoja järjestetään tulevaisuuden, koulutuksen ja sote-alan etiikan teemoista myös tulevina vuosina. Osallistumismahdollisuuksia hankkeen kehittämistyöhön on monipuolisesti matkan varrella. Tervetuloa mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan kehittämistyöhön!

 

Taija Nöjd
Lehtori, sosiaali- ja terveysala
Saimaan ammattikorkeakolu

Birgitta Lehto
Lehtori, sosiaali- ja terveysala
Saimaan ammattikorkeakoulu

 

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.