Sosiaali- ja terveysalan harjoituspäivässä treenattiin moniammatillista yhteistyötä

Pinnalla | Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yhteisharjoitus tutustutti eri alojen opiskelijoita toistensa töihin. Palautteen perusteella harjoituksesta oli hyötyä, mutta myös kehitysideoita nousi esiin.

Viiden alan yhteinen harjoituspäivä järjestettiin syksyllä 2018. Kuva: Ilona Pesu

Sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen yhteistyö on arkipäivää. Moniammatillinen osaaminen on yksi sairaanhoitajan ammatillinen kompetenssi. Potilaiden ja asiakkaiden laadukas hoitotyö turvataan kaikkien eri ammattilaisten toimivalla yhteistyöllä. Se ei välttämättä kuitenkaan toteudu parhaalla mahdollisella tavalla työyhteisöissä.

Moniammatillisuus hoitotyössä tarkoittaa työryhmää, johon kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Työryhmän kaikki jäsenet ovat tärkeitä ja jokainen pyrkii kohti yhteistä tavoitetta. Moniammatillinen toiminta kehittyy yhteistyöllä. Lisäksi on tärkeää huomioida keskeiset vuorovaikutuksen osa-alueet, kuten avoimuus, luottamuksellisuus, toisen työn kunnioittaminen sekä sosiaaliset taidot.

Saimaan ammattikorkeakoulussa järjestettiin yhteisharjoituspäivä syksyllä 2018. Tarkoituksena oli kehittää opiskelijoiden moniammatillista osaamista sekä lisätä opiskelijoiden tietämystä ja ymmärrystä eri ammattiryhmien työstä.

Mukana oli sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, sosionomi-, terveydenhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoita. Kolme ensihoitajaopiskelijaa suunnitteli toteutuksen yhdessä opettajien kanssa. Päivän aikana opiskelijat harjoittelivat erilaisten potilastapausten hoitoa monissa eri työyksiköissä, jotka lavastettiin koulun simulaatiotiloihin.

Päivää suunnitelleet ensihoitajaopiskelijat tekivät aiheesta kehittämistyön ja keräsivät päivästä palautetta. Palautekyselyyn vastasi 53 mukana ollutta opiskelijaa ja opettajaa. Palautteen mukaan moniammatillisuus koettiin hyväksi ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa lisäsi ammattien välistä ymmärrystä. Erityisesti koettiin hyvänä, että terveydenhuollon opiskelijat saivat paremman käsityksen sosionomien työnkuvasta.

Osallistuvat opiskelijat olivat jo melko pitkällä opinnoissaan. Päivän aikana he saivat myös harjoitella itsenäistä päätöksentekoa sekä kliinisen hoitotyön toimintoja.

Palautteen mukaan päivä oli opettavainen, mutta kehittämisehdotuksiakin esitettiin. Osa niistä käsitteli juuri moniammatillisuuteen liittyviä keskeisiä osa-alueita. Opiskelijat olisivat kaivanneet tarkempaa potilastapausten läpikäymistä esimerkiksi videoinnin avulla.

Tämä olisi olennaista myös työelämässä moniammatillisuuden kehittämiseksi; potilaan asioita pitäisi käsitellä yhdessä keskustellen. Moniammatillisen osaamisen kehittämiseksi on tärkeää tunnistaa samoissa toimintatilanteissa olevien ja toimivien ihmisten erityisosaaminen.

Palautteen mukaan nimenomaan moniammatillista harjoituksen yhteispurkua pitäisi kehittää. Yhteisharjoituksia järjestetään jatkossakin ja tämä asia otetaan huomioon.

Päivä antoi myös opettajille ”eväitä” suunnitella jatkossa enemmän yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan välillä. Mahdollisia toteuttamisen tapoja on esimerkiksi yhteisen simulaatio-opetuksen järjestäminen. Sairaanhoitajien koulutuksessa on jo aiemmin tehty yhteistyötä eri erikoisalueiden välillä, esimerkkeinä mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen ja akuutin hoitotyön yhteiset simulaatiot.

Nykyään kohdataan yhä moniongelmaisempia potilaita, joiden hoidossa on monia haasteita. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tämän vuoksi yhä enemmän riippuvaisia toisistaan. Moniammatillinen yhteistyö tarvitsee toimiakseen myös motivaatiota, kiinnostusta ja sitoutumista.

Tämä on tärkeää huomioida myös koulutuksessa, ja yhteistyöharjoitus on erittäin hyvä tapa harjaantua myös näissä asioissa. Näin tulevaisuuden ammattilaiset ovat valmiimpia moniammatillisuuden haasteisiin!

Katja Kylliäinen
TtM, lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.