Skaala tarjoilee täsmäratkaisuja muuttuvan maailman haasteisiin

Tutkimus & kehitys | Skaala-projektissa tunnistetaan yritysten koulutustarpeita ja paketoidaan niistä valtakunnanlaajuisia opetuskokonaisuuksia modernein menetelmin yhteistyössä yli kaupunkirajojen.

Haastattelujen analysointia Lahdessa. Kuva: Terhi Mustakangas

Kuuden korkeakoulun ja yliopiston yhteinen Skaala-projekti on ollut käynnissä nyt vajaan vuoden. Projektin tarkoituksena on kartoittaa vientiteollisuuden pk-yrityksien jatkokoulutustarpeita haastatteluiden avulla ja toteuttaa koulutuksia tärkeimmiksi havaittujen teemojen osalta.

Projektin alkuvaiheessa tehdyt haastattelut ovat edenneet tulosten analysointien kautta ensimmäisiin koulutuksiin. Saimaan AMK:n näkökulmasta koulutukset siintävät vielä edessä, keväässä ja syksyssä 2020, mutta on ollut mukava huomata, että muiden toteuttajien toimesta jo järjestetyille koulutuksille on todella ollut tilausta. Esimerkiksi lokakuussa Turussa järjestettyyn ”Ohjelmistokehityksen regulaatio” -koulutukseen oli osallistunut yli 50 henkilöä!

Koulutusten järjestäminen on yksi tärkeä ja konkreettinen tehtävä Skaala-projektissa, mutta samalla on ollut hyvä tilaisuus peilata oman organisaation koulutustarjontaa laajemmassa mittakaavassa yritysmaailman tarpeeseen. Tiettyjen perusasioiden osaamistarve insinöörikoulutuksessa ei ole hävinnyt mihinkään, vaan päinvastoin, ehkä jopa vahvistunut. Kuitenkin muuttuva maailma luo koko ajan myös uusia tarpeita. Koneinsinööri tarvitsee jatkossakin vahvan pohjan mm. mekaniikkaa ja koneenpiirustusta, mutta samaan aikaan pitäisi osata esimerkiksi soveltaa omassa työssään lisättyä todellisuutta (AR) ja ymmärtää mitä mahdollisuuksia IoT (Internet of Things) tuo yrityksen omiin tuotteisiin.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat ison haasteen edessä yrittäessään tasapainoilla vanhojen pysyvien perustarpeiden ja uusien jatkuvasti muuttuvien tarpeiden välillä. On päivänselvää, että opiskelijat eivät voi sisällyttää kaikkea mahdollista omaan tutkintoonsa eivätkä toisaalta oppilaitokset kykene kouluttamaan kaikkia mahdollisia kursseja. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen työelämässä valmistumisen jälkeen nousee tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin. Kaikki eivät tarvitse kaikkea, vaan kukin kouluttaa itseään omien tarpeidensa mukaisesti. Tarvitaan myös entistä laajempaa yhteistyötä eri oppilaitosten välillä, jotta koulutustarjonta ja kysyntä kohtaavat.

Digitalisaatio tarjoaa tähän apua ja työkaluja mm. erilaisien verkkokurssien muodossa. Näin opetuksen ei tarvitse olla paikkakuntasidonnaista vaan opiskelija voi osallistua parhaiden asiantuntijoiden järjestämälle kurssille parhaaksi katsomassaan paikassa ja ajassa. Vaikka verkkokurssit ovat jo monelta osin arkipäivää, vaativat ne silti kehittämistä. Uusia työkaluja, tekniikoita ja toimintamalleja syntyy koko ajan. Skaala-projektin koulutukset pyritäänkin toteuttamaan mahdollisimman suuressa määrin verkossa mm. Digicampus-palvelussa. Tämä mahdollistaa sen, että lappeenrantalainen insinööri voi päivittää omia tietojaan esimerkiksi tekoälystä ja konenäöstä oululaisten asiantuntijoiden opettamana syksyllä 2020.

Mainitut kurssit ovat luonnollisesti vain yksitäisiä esimerkkejä koulutustarjonnasta. Tietoa järjestettävistä kursseista julkaistaan Skaalan virallisilla nettisivuilla www.skaala-koulutukset.fi sitä mukaa kun ajankohdat varmistuvat. Tervetuloa oppimaan!

Simo Sinkko
Lehtori (DI)
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Taide ja teknologia, Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.