Simulaatioista on moneksi

Pinnalla | Simulaatiolla tarkoitetaan jäljitelmää todellisuudesta tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Pedagogisesti se on kokemuksellista oppimista, jossa reflektiolla, emotionaalisuudella ja yhteisöllisyydellä on merkittävä rooli. Juuri näistä syistä simulaatio-oppiminen on viime vuosina laajentunut koskemaan yhä useampia aloja. 

Arkistokuva sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhteisestä simulaatioharjoituksesta. Kuva: Ilona Pesu

Saimaan ammattikorkeakoulu (SAIMIA) on järjestänyt jo useiden vuosien ajan simulaatio-ohjaajan peruskursseja. Näissä koulutuksissa osallistujat ovat  simulaatiopedagogiikan teoriaoppimisen lisäksi suunnitelleet ja toteuttaneet pienryhmissä simulaation, jota he voivat hyödyntää omassa työssään.

SAIMIAn järjestämät simulaatio-ohjaajakoulutukset ovat olleet tähän saakka terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille suunnattuja. Tänä vuonna kuitenkin koulutus avasi uuden aluevaltauksen, kun tämän artikkelin kirjoittajat toteuttivat Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tämän samaisen koulutuksen ja kohderyhmänä oli osallistujia useilta eri koulutusaloilta.

Opettajat ruoka-, tekniikka-, liiketoiminta-, kulttuuri-, terveys- ja sosiaalialan yksiköistä sekä tietohallinnon työntekijä osallistuivat yhteiseen koulutukseen ja toteuttivat monialaisina ryhminä simulaatioita. Edustajia oli kaikista Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksiköistä.

Simulaatio on tekemällä oppimista joko aidoissa työympäristöissä tai näitä ympäristöjä jäljittelevissä tiloissa, ja se on sovellettavissa kaikkien oppiaineiden opettamiseen ja oppimiseen. Alkunsa simulaatio-opetusmenetelmä sai lentoturvallisuuskoulutuksesta, kun havaittiin, mikä merkitys kommunikaatiolla on lentoturvallisuuden varmistamisessa. Viime vuosikymmeninä simulaatio-opetusmenetelmä onkin otettu käyttöön yhä useammalle alalle.

Simulaatiokeskuksia on viime vuosina perustettu useisiin oppilaitoksiin sekä työpaikoille. Jotta näiden keskusten ja simulaatioiden toteuttamiseen suunniteltujen tilojen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja laadukasta, tulee näitä simulaatioita vetävien henkilöiden saada koulutus simulaatiopedagogiikasta.

Oman ammattialan vahva osaaminen on välttämätöntä simulaatio-ohjaajalle, mutta pelkästään se ei riitä. Simulaatioissa oppiminen voi olla hyvin emotionaalinen kokemus eikä kaikki osallistujat koe tätä oppimistapaa omakseen. Simulaatio-ohjaajalla tulee olla keinoja myös näiden tilanteiden käsittelyyn.

Simulaatio-casen toteuttaminen ei välttämättä vaadi siitä varten suunniteltua tekniikkaa tai ympäristöä. Siksi tämän pedagogiikan soisikin juurtuvan entistä vankemmin yhdeksi opetus- ja oppimismenetelmäksi kaikille koulutusaloille.

Simulaatiot ovat oivallinen keino moniammatillisen yhteistyön oppimiseen ja tarjoavat tilaisuuden oppia toisten alojen edustajilta. Esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun ohjaaja-koulutukseen osallistujat toteuttivat monialaisena yhteistyönä simulaatio-casen verkko-opetuksen järjestämisestä. Saimaan ammattikorkeakoulun Seinäjoella toteuttaman koulutuksen osallistujien oli helppo löytää yhteiset oppimisalueet.

Arja Sara-aho
Terveysalan lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Katja Kylliäinen
Terveysalan  lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.