Selkokielisesti ja osallistaen – arjen taitojen ohjausta Eksoten vammaispalvelujen tuetun asumisen kehitysvammaisille asiakkaille

Tutkimus & kehitys | Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hankkeen tavoitteena on kehitysvammaisten aikuisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Hankkeen aikana (2018 – 2020) LAB ammattikorkeakoulu on opiskelijayhteistyönä edistänyt vammaispalvelujen asiakkaiden arjen taitoja muun muassa terveellisen ravitsemuksen ja ensiaputaitojen osaamista vahvistamalla.

Ilta-Pumpun asiakkaat saivat ohjausta haavan sitomiseen ja paineluelvytykseen. Kuva: Naapurit- hanke

Kehitysvammaisten hyvinvointiosaamista tulee edistää siinä missä kaikkien muidenkin kansalaisten. Tähän tulokseen tulivat LAB ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat, jotka järjestivät terveellisen ravitsemuksen ja ensiaputaitojen ohjausta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vammaispalveluissa kahden teemaillan aikana. Lappeenrannan Savonkadulla sijaitseva toimintakeskus Pumppu tarjosi tähän hyvät puitteet.

Naapurit -hankkeen myötä virinnyt yhteistyö Eksoten vammaispalvelujen ja LAB ammattikorkeakoulun kanssa on mahdollistanut osaamisen ja voimavarojen vahvistumisen molemmin puolin. Tuetusti asuvat kehitysvammaiset asiakkaat ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeen toteutukseen ja opiskelijat ovat päässeet vahvistamaan ammatillista osaamistaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Eksoten vammaispalvelujen toimintayksikön esimies Mari Kinnusen kanssa ideoidut teemaillat toteutettiin syksyn 2019 aikana. Terveydenhoitajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ne selkokielisinä ja asiakkaita osallistavina. Ensimmäinen käsitteli aina ajankohtaista aihetta, terveellinen ravitsemus. Runsas osallistujajoukko vastaili aktiivisesti opiskelijan esittämiin kysymyksiin ruokailutottumuksista. Asiakkaat olivat kiinnostuneita eri ravintoaineiden terveysvaikutuksista ja kertoivat kokemuksiaan onnistuneista elintapamuutoksista.

Toisen teemaillan aiheena oli ensiaputaitojen harjoittelu. Terveydenhoitajaopiskelijat esittivät havainnollisen alustuksen muutamista ensiapua vaativista tilanteista. Asiakkaita aktivoiden käytiin läpi muun muassa hätänumeroon soittaminen, nenäverenvuodon tyrehdyttäminen ja palovamman ensiapu. Käytännön harjoitteluun kaikki paikalla olleet osallistuvat innokkaasti. Opiskelijat ohjasivat kädestä pitäen haavan sitomista ja paineluelvytystä nukeilla.

Illan aikana käsiteltyjä asioita kerrattiin lopuksi tietovisalla. Sen perusteella keskeiset tiedot ja taidot oli omaksuttu hyvin. Opiskelijoiden keräämän osallistujapalautteen mukaan toteutukset olivat onnistuneita.

 

Ulla Vehviläinen
Terveysalan lehtori
LAB ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.