Saimaan ammattikorkeakoulun osuuskuntien alueelliset vaikutukset

Pinnalla | Keskikokoinen opiskelijaosuuskunta tekee lähes 18 000 projektityötuntia opintojensa aikana ja auttaa innovoimaan uusia avauksia alueemme yrityksille.

Markkinointiosuuskunta Sirius Linnoituksen kekreillä. Kuva: Saku Seppä-Lassila

Saimaan ammattikorkeakoulussa on voinut jo 10 vuoden ajan opiskella markkinointia tiimiyrittäjyyteen pohjautuvassa opiskelumuodossa. Vuosittain markkinoinnin opiskelijat perustavat omalle vuosikurssilleen oman osuuskunnan ja toteuttavat valtaosan opinnoistaan osuuskuntatoiminnan ympärillä.

Opiskelumuotoon liittyy vahvasti uuden tiedon ja osaamisen hankkiminen sekä sen käytännön soveltaminen. Tiimiyrittäjyysopinnoissa ei tehdä opettajien keksimällä keksittyjä harjoitustöitä, vaan keskitytään reaalimaailman aitoihin ongelmiin ja ilmiöihin.

Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa esim. alueemme asukkaille, toimijoille ja yrityksille? Toimintamme ehkäpä näkyvimpiä muotoja ovat olleet erilaiset tapahtumat ja niiden järjestäminen. Mainittakoon mm. Digikaappaus, Linnoituksen kevät ja Linnoituksen kekrit. Mutta opiskelijamme tekevät paljon myös yritysten toimeksiantoja erilaisten projektien ja innovointien merkeissä.

Projektit ovat aina suoraan toimeksiantajan kanssa sovittavia kokonaisuuksia. Usein ne saavat alkunsa yrityksen havaitsemasta ongelmasta tai kehitysajatuksesta. Luonnollisesti nämä hyvin usein liittyvät markkinointiin sekä siihen liittyviin selvityksiin ja suunnitelmiin, ihmisten tavoittamiseen tai myynnin kasvattamiseen.

Tyypillisiä projekteja (jos näin uskaltaa sanoa hyvin moninaisessa projektikentässä) ovat mm. nettisivujen teko tai optimointi, markkinointitutkimukset ja -suunnitelmat, somenäkyvyyden parantaminen, erilaiset julkaisut ja kampanjoiden suunnittelut.

Opiskelijoidemme tuoreet ideat ja uusimpiin teorioihin ja oppeihin perehtyneisyys siis auttavat monin eri tavoin yrityksiä. Koska projekteja tehdään opinnoissa 30 opintopisteen verran, on yhden 22-henkisen osuuskunnan laskennallinen työpanos lähes 18 000 henkilötyötuntia. Ei siis puhuta mistään merkityksettömästä puuhastelusta!

Myös out of the box -ajatusten tarpeisiin osuuskunnilla on valmiit toimintamallit olemassa: innovoinnit. Innovointeja tarjotaan tilanteisiin, joissa kaivataan uusia ajatuksia tai avauksia.

Innovoinnin tarkoituksena ei niinkään ole ratkaista konkreettista ongelmaa, vaan pikemminkin tuoda uusia luovia malleja pelipöydälle. Innovoinnissa toimeksiantaja saa koko osuuskunnan työpanoksen 12 tai 24 tunniksi käyttöönsä, ja tätä myöten takuuvarmasti uusia ajatuksia jatkokehitystyöhön. Tämä takuu on otettu huomioon myös hinnoittelussa, jolloin asiakas ei joudu maksamaan lainkaan, mikäli kokee ettei ole saanut mitään uutta.

Osuuskuntiin ja heidän toimintaansa voi tutustua tarkemmin kattoyhdistys Saimaan tiimiyrittäjäakatemian sivuilla: www.saitemia.fi. Samoilta sivuilta löytyy myös aina toimivien osuuskuntien yhteystiedot, joten lisätietoja palveluista saa hyvinkin helposti.

Sampo Kokkonen
Lehtori, tiimivalmentaja
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.