Restonomiopiskelijat ja yritykset kohtasivat pikatreffien merkeissä Saimaan ammattikorkeakoulussa

Saimaan ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat tapaamassa matkailu- ja ravitsemisalan yritysten edustajia Rekry -tapahtumassa Linnalan Kampuksella. Kuva: Jukka Matikainen

Saimaan ammattikorkeakoulun Rekrypäivä on järjestetty Linnalan kampuksella Imatralla vuodesta 2012 lähtien. Rekrypäivä on matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan yritysten ja opiskelijoiden kohtauspaikka. Osallistujat ovat pääasiassa Etelä-Karjalassa toimivien yritysten ja yhteisöjen edustajia sekä rekrytointipalveluyrityksiä ja muita alan sidosryhmiä. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella kesätöistä, harjoittelupaikoista tai opinnäytetyöhön liittyvästä yhteistyöstä. Vuosittain tilaisuuteen osallistuu yli 100 suomalaista ja kansainvälistä opiskelijaa sekä yli 20 yritysten ja toimialan sidosryhmien edustajaa.

Vuonna 2018 uutena osana tapahtumaa pilotoitiin Rekrytreffit – yritysten ja opiskelijoiden tapaaminen. Pikatreffaus eli speed dating on alunperin amerikkalainen menetelmä täydellisen parin löytämiseen pikavauhdilla. Speed networking -menetelmä taas on tapaamisen muoto, joka on suunniteltu auttamaan bisneskontaktien syntymistä. Speed networkingia voidaan toteuttaa kolmen erilaisen mallin avulla. Ensimmäisessä mallissa tapaaminen toteutetaan satunnaisesti kiertovuorottelun periaatteella ja toisessa etukäteen määriteltyjen henkilöiden kanssa. Kolmannessa mallissa osallistujat esittelevät itsensä etukäteen määritellylle ryhmälle ja tämän jälkeen yksilöt jaetaan pöytäkuntiin osallistujamäärän perusteella. Saimaan ammattikorkeakoulun Rekrytreffit toteutettiin kiertovuorottelun periaatteella.

Helmikuun Rekrytreffeille valittiin 30 hengen ryhmä toisen vuosikurssin restonomiopiskelijoita, jotka tapasivat 10 eri yrityksen edustajia. Tilaisuuteen liitettiin oppimistehtävä kurssilla ”Markkinointiviestintä ja myyntityö”. Oppimistehtävän tavoitteena oli havainnoida, miten yritys markkinoi ja viestii itsestään opiskelijoille eri yhteyksissä, tässä tapauksessa Rekrytreffeillä. Speed networkingin toteutettiin siten, että muutaman opiskelijan ryhmä tapasi yrityksen edustajia ja siirtyi hetken kuluttua seuraavaan yrittäjätapaamiseen. Yritykset tarjosivat erilaisia yhteistyön vaihtoehtoja ja opiskelijat ilmaisivat oman kiinnostuksensa harjoitteluun, työhön tai opinnäytetyöhön. Tapaamisessa vaihdettiin käyntikortteja sekä yhteystietoja.

Tilaisuudesta kerättiin palautetta sekä yrittäjiltä että opiskelijoilta. Molemmat pitivät ideaa ja toteutusta hyvänä. Treffeiltä toivottiin pidempää kestoa. Opiskelijat toivoivat lisää yrityksiä ja tapaamisia enemmän oman kiinnostuksen perusteella, esimerkiksi jakamalla yritykset majoitustoiminnan ja ravitsemistoiminnan yrityksiin. Rekrytreffien katsottiin soveltuvan erityisen hyvin ajankohtansa ja ideansa puolesta kesätöiden hakuun. Miltei puolet opiskelijoista arveli tilaisuuden johtavan kesätyöpaikan saamiseen.

Saimaan ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksessa on suunniteltu jatkoa Rekry – tapahtumalle vuonna 2019. Tapahtuman messuluonteisuutta ollaan muuttamassa kohti tapaamisia, joiden tärkeimpänä toimintana olisi Rekrytreffit. Tapahtuman suunnitteluun tulee osallistumaan opettajien lisäksi opiskelijoita sekä työelämän edustajia. Tavoitteena on luoda selkeä toimintatapa luomalla tapahtumalle konsepti. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä siirtymään vahvasta oppilaitos- ja opettajavetoisuudesta enemmän opiskelija- ja työelämävetoisuuteen. Vuoden 2019 tapahtumaan osallistuvat kaikki hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon sekä Degree Programme in Tourism and Hospitality Management –opiskelijat.

Ilkka Lehtola
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu, matkailu- ja ravitsemispalvelut
MSc., BSc., yrittäjä ja yrityskummi

Kategoria(t): Matkailu ja palveluliiketoiminta Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.