Perinteinen maailma kohtaa uuden teknologian

Tutkimus & kehitys | HORZIM projekti on LUT Yliopiston ja LAB Ammattikorkeakoulun 2 vuoden pituinen tutkimus- ja kaupallistamisprojekti, jonka tavoitteena on kehittää täysin ennennäkemätön kouluratsastussimulaattori ja uutta liiketoimintaa sen ympärille. Projektissa yhdistetään LUT yliopiston älykkäiden koneiden tietotaitoa ja LAB ammattikorkeakoulun kaupallistamisosaamista. Projektin rahoituksesta 70% tulee Business Finlandilta ja 30% tutkimusorganisaatiolta. Projektityypin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja liiketoimintaa.

LUT yliopiston tiloissa sijaitsee hevossimulaattori, kyllä, luit oikein, teknillisen yliopiston tiloissa löytyy hevossimulaattori. Ensivaikutelman perusteella ei odottaisi kaikkien robottien ja testilaitteiden keskeltä löytyvän oikean hevosen kokoinen ja näköinen liikesimulaattori. Prof. Heikki Handroos ja labrojen innovatiiviset mielet ovat yhdistänyt kaksi erittäin vaikeasti yhteen kuuluvaa alaa yhteen, älykkäät koneet ja ehkäpä jo modernille ihmiselle vieraat hevoset yhteen. Hevosalan seminaareissa ja tapaamisissa on todettu jo pitkään, ettei markkinoilla ole tällä hetkellä yhtään sellaista ratkaisua, joka kykenisi toistamaan realistisesti hevosen liikettä, mistä syntyi ajatus hakea Horzim – konseptia varten kaupallistamista valmistelevaa rahoitusta Business Finlandilta. Nykyinen labroissa oleva simulaattori vaatii vielä paljon kehitystä, mutta on jo osoittanut hyviä merkkejä siitä, että liikerata voitaisiin toistaa uudella konseptilla markkinoiden vaatimalla tavalla.

Alla olevassa kuvassa tiivistettynä konseptin pääkohdat ja käyttäjäryhmät.

Horzim konsepti. Kuva: LUT Yliopisto projektit

LAB ammattikorkeakoulun rooli on projektin aikana selvittää markkinatilanne, toimijat ja tutkia potentiaalisia liiketoimintamalleja. LUT yliopiston roolina on kehittää uudenlainen liikealusta, jolle haetaan projektin aikana patenttia. Tiimi kokoontuu useita kertoja kuussa yhdistämään monesti melkein heprealta kuulostavia tekniikan tiimin kuulumisia kaupallistajatiimin kanssa. Ydintiimissä on useita eri alojen asiantuntijoita, joiden osaamistausta on valittu monipuolisesti, mukana on mm. tutkijoita, insinöörejä, fysioterapeutti ja markkinoinnin osaajat liiketoiminnan mallinnusta varten. Yksi tiimiläinen valmistui vasta tohtoriksi aivosignaalien mallinnuksen saralta, mikä kertoo projektin tutkimuksellisesta haastavuudesta. Projektille on myös asetettu ohjausryhmä, johon on pyydetty mukaan monipuolisesti eri aloilta asiantuntijoita, mm. hevostutkimuksen ja ihmisen anatomian akateemisen tutkimuksen uranuurtajia, hevosopiston ja hevostalliryhmien osaajia. Haastavan toimialan ymmärryksen karttuessa ja teknologisen konseptin kehittyessä, tiimi etenee koko ajan lähemmäs asetettuja tavoitteita, joiden tarkoituksena on lopulta aloittaa liiketoiminta projektin tulosten mukaisesti.

Tämän tyylisissä projekteissa on mahtavaa istua ryhmän kanssa suunnittelupöydän ääreen ja käydä läpi eri tuloksia ja löydöksiä. Ihmisen elimistö on yllättävän monimutkainen huijata luulemaan olevansa oikean hevosen kyydissä, mistä johtuen näin monipuolinen tiimi on kasattu yhteen työstämään konseptia. Erityisen tärkeään rooliin nousevat projektihallinnan taidot, on monta pienempää moduulia, jotka pitää sovittaa yhteen parhaillaan 10 hengen yhteistyössä. Markkinoilta saadun palautteen vienti konseptin kehitykseen ja sen validointi loppukäyttäjillä tulee olemaan alustan kehityksen ohella tärkeimpiä projektin sisältökohtia. Minimum Viable Product – ajattelun mukaisesti voidaan konseptin avulla tuotettuja palautteita hyödyntää mahdollisten sijoittajien etsinnässä, kun voidaan esitellä, että konsepti on toimiva, mihin tallainen tutkimuksesta liiketoimintaa rahoitusmalli soveltuu erinomaisesti.

 

Alexander Matrosov
Projektipäällikkö, TKI – hankkeet
LAB Ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Taide ja teknologia Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.