Pedagogisia suuntia oppimisen kehittämiseen – verkkovalmennus ja työelämäläheisyys sosionomikoulutuksessa

Pinnalla | Ammattikorkeakouluissa on yhä enemmän tarvetta mahdollistaa erilaisia, joustavia tapoja suorittaa opintoja.

Lainauksia opiskelijoilta.

Opiskelijoiden erilaiset tavat oppia, esimerkiksi oman työn ja opintojen yhdistäminen sekä joustavuus opinnoissa ovat haasteita opettajille opetuksen pedagogisessa suunnittelussa. Otimme haasteen vastaan ja suunnittelimme opiskelijoille vaihtoehtoisia opiskelutapoja verkkovalmennuksen sekä työelämäläheisen opintojen suoritustapaa. Verkkovalmennus pedagogisena ratkaisuna tarkoittaa osaamistavoitteiden muuttumista opiskelijan henkilökohtaisiksi oppimistavoitteiksi, joiden toteutumista ohjataan ja tuetaan vuorovaikutuksessa, dialogisesti ja voimaannuttavan palautteen avulla. Verkkovalmennuksessa olleet opiskelijat oppivat aidoissa työympäristöissä.

Verkkovalmennus pedagogisena ratkaisuna 

Tarjosimme opiskelijoille verkkovalmennukseen perustuvaa opintojaksoa syksyllä 2019. Opintojakso oli Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö 3 op. Opiskelijat saivat valita osallistuvatko he verkkovalmennuksena toteutettavaan vai ns. perinteiseen päivätoteutukseen. Molempiin ryhmiin ilmoittautui opiskelijoita ja verkkovalmennuksen opiskelijat olivat pääasiassa monimuotoryhmästä.

Kävimme verkkovalmennukseen osallistuvien opiskelijoiden kanssa opintojakson alussa henkilökohtaisen valmennuskeskustelun, jossa opiskelija esitteli suunnitelman, osaamistavoitteet ja oppimisprosessin. Opiskelijat saivat ohjausta oman tarpeen mukaisesti ja jatkuvan arvioinnin periaate ohjasi palautteen antamista.

Verkkovalmennus pedagogisen ratkaisuna oli opiskelijoille mieluisa ja oppimista motivoiva kokemus, koska opiskelijoilla oli mahdollisuus valita toteutusmuoto itse. Ne, jotka suorittivat opintojakson verkkovalmennuksena, pystyivät integroimaan osaamistavoitteet omalle työ- tai harjoittelupaikalleen. Verkkovalmennusta järjestettiin joustavasti pienryhmissä ja henkilökohtaisesti. Opiskelijat olivat opintojakson päätökseen tehneet näkyväksi (videot, kuvat, prosessikuvaukset, esitteet, blogit, materiaalit asiakkaille jne.) mitä he olivat oppineet ja miten he olivat päässeet osaamistavoitteisiinsa. Tuotokset olivat monipuolisia ja sovellettavissa sosionomien työhön.

”Hyvä idea, löytyy kaikille sopiva toteutusmuoto.” 

”Hyvä idea, että kurssin voi suorittaa kahdella tavalla.” 

”Vastuunjakoa ja tätä päivää. Kurssin aloitus onnistunut. Rennolla otteella asioita monesta näkökulmasta katsellen.”

”Positiiviset fiilikset aloitukseen. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, joten siksi myös kiinnostava. Itse pidän enemmän lähiopetuksesta, mutta on hyvä, että muitakin vaihtoehtoja on.”

Verkkovalmennus vahvisti näkemystämme valmentajamaisesta työtavasta pedagogisena ratkaisuna ammattikorkeakoulussa. Lisäksi opettajien yhteistyö mahdollisti ketterän reagoinnin opiskelijoiden ohjaustarpeisiin. Vaihtoehtoisten toteutusten järjestäminen edellyttää selkeitä ohjeita opiskelijoille. Toimintatapa vaatii opettajalta joustavuutta omassa pedagogisessa ajattelussa sekä rohkeutta antaa opiskelijoille tilaa päättää miten he tekevät näkyväksi omaa oppimisprosessiaan ja osaamisen kehittymistä.

LAB sosionomiopiskelijoiden oppiminen työelämäläheisesti auttoi ymmärtämään monikulttuuristen asiakkaiden elämäntilanteita, toiveita sekä tarpeita. Osalla opiskelijoista yhteydenpito ja yhteinen tekeminen monikulttuuristen asiakkaiden kanssa vapaa-ajalla on jatkunut opintojakson päättymisen jälkeen. Työelämäläheisyys ja vaihtoehtoiset tavat suorittaa opintojaksoja ovat kehittämisen arvoisia.

”Mielestäni oppimista edistää se, että jokainen saa valita itselleen sopivimman tavan kurssin toteuttamiseksi. Toki verkkovalmennus kuulosti olevan haasteellisempi, ainakin vaativampi.”

 

Minna Markkanen
Lehtori
LAB-ammattikorkeakoulu

Leena Purmonen
Päätoiminen opettaja
LAB-ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.