”Paljon monipuolista osaamista”

Vuokko Paakkonen. kuva: Saimaan ammattikorkeakoulu

Kesän puhjetessa kukkaan Saimaan AMK:n kielikeskuksen johtaja Vuokko Paakkonen pakkailee työhuoneensa tavaroita. Tulevaisuudessa hänellä on paljon nykyistä enemmän aikaa rakastamalleen puutarhanhoidolle. Paakkonen nimittäin jättää elokuussa 2018 Saimaan AMK:n kielikeskuksen johtajan tehtävän.

Vuokko Paakkonen on nähnyt kielikeskuksen toimintaa ja kehitystä työntekijän ja johtajan roolissa yhteensä noin 35 vuoden ajan. Vuonna 1983 Paakkosen aloittaessa kampuksella ranskan opettajana Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kielikeskuksen saattoi sanoa olevan edistyksellinen, koska käytössä olivat kielistudiot. Myöhemmin vuonna 2000, kun Vuokko Paakkonen aloitti kielikeskuksen johtajana, oli kielikeskuksen henkilökunta verraten suuri – lähes 40 työntekijää – vaikka yksikkö palveli vain teknillistä korkeakoulua. Uusia lehtoraatteja oli voitu perustaa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, koska opiskelijamäärät olivat tuolloin kasvaneet. Kielivalikoima oli sama kuin nykyään, mutta lisäksi opetettiin myös portugalin kieltä.

Kielten ja viestinnän opetus on muuttunut Paakkosen työuran aikana, paitsi menetelmiltään ja teknologialtaan, myös siten, että opettajan rooli on muuttunut enemmän ohjaajan rooliksi. Opetusta on tuotu vuosien varrella yhä enemmän ulos luokkahuoneesta. Myös aiemmin (epämuodollisestikin) opittujen tietojen ja taitojen tunnistaminen ja tunnustaminen on lisääntynyt. Digitalisaatio ja teknologian käytön yleistyminen opetuksessa ovat Paakkosen mukaan järkevästi toteutettuina hyvä asia, kunhan tavoitteena on jatkuvasti kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen. Riskinä hän puolestaan pitää sitä, että teknologiaa käytetään teknologian vuoksi.

Myös opiskelijat ovat Vuokko Paakkosen mukaan muuttuneet. Opiskelijat ovat nykyisin aiempaa rohkeampia käyttämään eri kieliä. Toisaalta Paakkosen mukaan vaikuttaa siltä, että opiskelijoilla on nykyisin vähemmän aikaa kielten opiskeluun ja muihin aktiviteetteihin, jotka liittyisivät kielten opiskeluun. Opiskelijoilla on kiire, ja kieliopintoihin ei sitouduta yhtä tiiviisti kuin ennen.

Talvella 2017 LUT:n ja Saimaan AMK:n kielikeskukset yhdistyivät, kun LUT luovutti kielikeskuksensa työntekijät AMK:n palvelukseen. Nyt AMK:n kielikeskus palvelee molempia kampuksen korkeakouluja. Vuokko Paakkonen toimi noin puolitoista vuotta tämän yhdistyneen kielikeskuksen johtajana. Tilanne on ollut Paakkosen sanojen mukaan opettavainen johtajallekin, koska kielikeskuksen henkilökunta ja opiskelijat tulevat kahdesta eri organisaatiosta. Ison muutoksen voi kuitenkin Paakkosen mielestä kääntää positiiviseksi ajan kanssa. Kysyttäessä, millaisen kielikeskuksen Vuokko Paakkonen jättää jälkeensä elokuussa 2018, hän vastaa heti, että kielikeskuksen, jossa on paljon monipuolista osaamista ja paljon hyvää. Hänen mukaansa sillä on mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa, mutta sen henkilökunnan on hyväksyttävä, että opettajan työnkuva on jo muuttunut ja muuttuu vielä tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kehitystä pohtiessaan Paakkonen toivoo, että kielikeskuksessa pidettäisiin aina mielessä kysymys ”Mitä oikeasti on viestinnän opetus?”. Siitä hän on kuitenkin aivan vakuuttunut, että kielikeskuksella on tärkeä rooli kulttuuri- ja viestintätaitojen opettamisessa.

Jättäessään kielikeskuksen johtajan tehtävät seuraajalleen Merja Karppiselle Vuokko Paakkonen voi paitsi suunnata katseensa tulevaan, myös katsoa onnellisena taakseen: hän toteaa olevansa äärettömän iloinen, että on saanut tehdä pitkän uran kielikeskuksessa. – Olen tavannut uusia ihmisiä. Tämä on ollut rikasta aikaa, antoisaa aikaa, hän toteaa hymyillen.

Elina Häkkinen
Lehtori, kielikeskus
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.