Paikallistapahtuma on yhteisön voiman ilmentymä

Pinnalla | Tapahtuma ilmentää paikallisuutta ja tuo ihmiset yhteen. Tapahtuman sidosryhmät kokevat työnsä arvokkaana ja merkityksellisenä.  Tapahtuma edistää viihtymistä paikkakunnalla – tuo vaihtelua ja iloa arjen keskelle.

Makkarafest järjestettiin Imatralla yhdeksännen kerran. Kuva: Ilkka Lehtola

Useat suomalaiset kaupungit ja kunnat ovat tunnettuja nähtävyyksistään, mutta ennen kaikkea tapahtumistaan. Tapahtumat ovat yhteisölle – on se sitten kylä, kaupunginosa, pieni tai isompi kunta – merkittävä monesta syystä. Taloudellisen ja imagollisen hyödyn ohella on yhä enemmän alettu kiinnittää huomiota tapahtumien merkitykseen paikallisen yhteisön jäsenille – sosiokulttuurisiin vaikutuksiin.

Tapahtumien järjestäminen on tärkeä sosiaalinen toimintamuoto ja monet tapahtumat syntyvät intohimoisten harrastajien toimesta.  Pienellä paikkakunnalla hyvin toimiva tapahtuma – vaikkapa makkarafestivaali, sadonkorjuutapahtuma tai teatterifestivaali – voi tuoda asukkaille odotettua katkoa arkeen.

Artikkelia varten haastateltiin imatralaisia tapahtumien sidosryhmiä – kaupungin johtoa, tapahtuman tuottajia ja järjestäjiä sekä aktiivisia tekijöitä ja osallistujia. Heiltä tiedusteltiin näkemystä omasta työn tai aseman tuomasta roolista tapahtumassa. Pyydettiin arvioimaan tapahtuman merkitystä paikalliselle yhteisölle ja sen jäsenille sekä lisäksi kysyttiin mitä tapahtuma vastaajalle itselleen merkitsee.

Tapahtumatoimijoiden rooli ja yhteisön esille tuominen

Kunnan tai kaupungin johdon näkökulma ja osallisuus voi olla hyvinkin monipuolinen. Johto voi osallistu kutsuvieraana tai avaus puheenvuoron pitäjänä. Tapahtumaan voi osallistua myös ilman virallista roolia, mutta tällöinkin oma asema voi luoda tietynlaista arvoa tai merkitystä tapahtumalle. Tapahtumaa voi tuoda esille vaikkapa jakamalla tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Kaupunki- tai kuntakeskustan kehittämisyhdistys on keskeinen toimija yhteisön elävöittäjänä mutta myös tapahtuman järjestäjänä tai mahdollistajana. Tapahtumat tuovat ihmisiä ja elämää keskustaan, viettämään aikaa, käyttämään palveluita ja ostamaan ja sitä kautta ne vaikuttavat merkittävästi myös kunnan elinvoimaisuuteen. Kuntalaisten tai kaupunkilaisten joukosta nimetyt merkkihenkilöt t ovat loistavia yhteisöllisyyden lähettejä, esimerkkinä Imatran Inkeri. Heidän odotetaan osallistuvan kuntatapahtumiin ja tuovan omalla roolillaan näkyvyyttä tapahtumille ja paikkakunnalle.

Tapahtuman merkitys paikalliselle yhteisölle

Tapahtumat tuovat kaupunkilaisille ja matkailijoille vaihtoehtoja vapaa-ajan viettoon.  Tapahtumat edistävät parhaimmillaan kaupunkilaisten viihtymistä asuinpaikkakunnallaan, edistävät asukkaiden hyvinvointia kotikaupungissaan sekä luovat paikkakunnalle elinvoimaa ja vetovoimaa. Arvokasta ovat erilaisten toimijoiden kohtaamiset, kun kaupungin johto, liike-elämän edustajat, tapahtuma-asiantuntijat ja tapahtumajärjestäjät verkostoituvat.

Tapahtumissa toteutuu tutut ja satunnaiset kohtaamiset sekä uudet kokemukset ja aistimukset.  Tapahtumat rikkovat arjen rutiineja, tuovat hengen ravintoa, saavat ajatuksiin uutta virtaa ja näkökulmaa. Ihmisten kohdatessa ja keskustellessa syntyy usein uusia ideoita ja oivalluksia. Tapahtuman merkitys ei aina jää pelkästään paikalliseksi, vaan paikkakunta voi tulla tunnetuksi jopa ulkomaita myöten – matkailullinen ja taloudellinen merkitys korostuvat. Kansainväliset tapahtumat tarjoavat parhaimmillaan monikulttuurisen tuotantoympäristön ja tapahtuma itsessään maailman luokan kokemuksen kaikille ja helposti osallistuttavaksi.

Tapahtuman henkilökohtainen kokeminen

Tapahtumissa kohdataan ja vaihdeteen ajatuksia, vaikka alueen kehittämisestä – virkatehtävien aikana sekä vapaa-ajalla.  Tapahtumiin halutaan osallistua tapahtuman tekijänä ja kokijana. Vastaajat kokivat olevansa tärkeässä tehtävässä eli mahdollistamassa erilaisten tapahtumien onnistumista. Tekemisen ja tapahtuman kohteeksi haluttiin löytää erilaisia kohderyhmiä – seniorit, lapsiperheet, nuoret sekä matkailijat.

Vastaajat kertoivat, että osallistumien myötä ymmärrys, tuntemus ja arvostus lukuisia paikallisia tapahtumanjärjestäjiä kohtaan kasvoi valtavasti. Ilman kaupungin, yritysten, asiantuntijoiden ja kolmannen sektorin uutteria tekijöitä ei olisi juurikaan mitään tapahtumia. Kaikki totesivat halukkuutensa osallistua tapahtumiin ja sen, miten ne lisäävät viihtymistä omalla paikkakunnalla. Kuten eräs vastaajista totesikin: ”Tapahtumat ovat kuin noutopöytä, itse sieltä pitää parhaat palat poimia, ei niitä kotiovelle tuoda.

Ilkka Lehtola
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Matkailu ja palveluliiketoiminta Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.