Osaamista opiskelijan ohjaukseen – Kokemuksia työpaikkaohjaajien koulutuksesta

PINNALLA | Saimaan ammattiopisto Sampon työpaikkaohjaajakoulutukset antavat eväitä opiskelijan ohjaamiseen työpaikalla.

Pintakäsittelyalan työpaikkaohjaajakoulutusta suunnittelemassa lehtori Sari Javanainen (kuvassa vasemmalla), lehtori, työpaikkaohjaajakouluttaja Tiina Ainoa ja lehtori Kimmo Vättö. Kuva: Iita Pöljö

Millainen on hyvä palaute? Kuinka ohjaan arkaa opiskelijaa? Kuinka arvioin opiskelijan osaamista? Saimaan ammattiopisto Sampossa koulutetaan jatkuvasti eri alojen työntekijöitä työpaikkaohjaajiksi. Viimeisen puolen vuoden aikana työpaikkaohjaajakoulutuksiin on osallistunut jo yli sata työelämän edustajaa.

Työpaikkaohjaajakoulutukset ovat maksuttomia ja niistä on tarjolla erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Sampo tarjoaa eri koulutusaloille kohdennettuja sekä kaikille avoimia työpaikkaohjaajakoulutuksia.

Yleisimmin toteutettu tiivis yhden päivän koulutuskokonaisuus voidaan myös tiivistää tai jakaa tarvittaessa pienempiin kokonaisuuksiin. Yritysten kanssa voidaan räätälöidä juuri heidän tarpeisiinsa sopiva koulutus. Sampon työpaikkaohjaajakouluttaja jalkautuu mielellään myös yritysten omiin toimitiloihin pitämään koulutuksia.

Koulutusmateriaali pohjautuu vahvasti Ohjaan.fi-sivustoon, jonka sisältö ja materiaali palvelevat koko ammatillista koulutusta ja ne on nimenomaan tarkoitettu tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista. Koulutuksia suunniteltaessa yhteistyö eri opettajien kanssa on tärkeää, jotta koulutuksen sisältö palvelisi eri alojen ominaispiirteitä.

Holiday Club Saimaan työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuneet Riikka Puurtinen-Erdal, Anna-Maria Vikström, Päivi Koppanen ja Anna Lonka miettivät keinoja, miten toimia arjen erilaisissa ohjaustilanteissa. Kuva: Tiina Ainoa

Lehtori ja työpaikkaohjaajakouluttaja Tiina Ainoa antaa koulutuksissa työpaikkaohjaajille työkaluja ja eväitä kehittää ohjausosaamistaan.

”Koulutuksen aikana perehdytään muun muassa työpaikkaohjaajan rooliin, tehtäviin, opiskelijan ohjaukseen, palautteen antamiseen ja osaamisen arviointiin”, hän kertoo.

Koulutukseen osallistuneet ovat kertoneet saaneensa hyvän tietopaketin opiskelijoiden ohjaamiseen. Koulutuksen sisältö on koettu käytännönläheiseksi, ja koulutus on selkeyttänyt ajatuksia muun muassa ohjaukseen ja osaamisen arviointiin liittyvissä asioissa.

”Myös kokemusten jakaminen ja vertaistuen saaminen muilta työpaikkaohjaajilta on koettu koulutuksissa antoisaksi”, Ainoa kertoo.

Yksi hiljattain koulutukseen osallistuneista työpaikoista on Holiday Club Saimaa.

”Holiday Club Saimaa kouluttaa mielellään omaa henkilöstöään työpaikkaohjaajiksi. Haluamme olla ajanhermolla ja koemme, että saamme hyviä työkaluja omaan toimintaamme. Oppimismyönteinen työpaikka lisää yrityksen vetovoimaa ja houkuttelee osaavia, oppimiskykyisiä ja sitoutumishaluisia työntekijöitä ja opiskelijoita, Holiday Club Saimaan Service Controller Laura Valkonen toteaa.

Holiday Club Saimaan Laura Valkosen mukaan on yrityksen, oppilaitoksen ja opiskelijan etu, että harjoittelun ohjaus ja arviointi sujuu mallikkaasti. Kuva: Tiina Ainoa

Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa on pyritty vahvistamaan ammatillisen toisen asteen koulutuksen kivijalkaa, työelämälähtöisyyttä. Tarjoamalla oppisopimus- ja koulutussopimuspaikkoja yrityksellä on mahdollisuus suunnata opiskelijoiden osaamista juuri työelämän tarpeiden mukaiseen suuntaan.

Työelämässä oppimisen järjestely on yhteistyötä, jossa mukana ovat opettaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja koko työyhteisö. Kaikkien osapuolien vahvuuksia ja osaamista tarvitaan, jotta varmistetaan tulevaisuudessakin ammattitaitoisia osaajia työmarkkinoille.

Viivi Juusela
projektipäällikkö
Saimaan ammattiopisto Sampo

Tiina Ainoa
lehtori ja työpaikkaohjaajakouluttaja
Saimaan ammattiopisto Sampo

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.