Osaamismerkki on osaajan pelimerkki

Tutkimus & kehitys | Osaamismerkit tuovat näkyviksi sekä opettajien että opiskelijoiden taitoja.

Kuva: eAMK

Digitaalinen osaamismerkki osoittaa haltijansa tunnistetun ja tunnustetun osaamisen merkin kuvauksen mukaisessa taidossa. Osaamismerkkejä käytetään ammattikorkeakouluissa sekä opettajien että opiskelijoiden osaamisen näyttämiseen. Osaamismerkin vaatimukset voi määritellä ja sen voi myöntää oppilaitoksen lisäksi vaikkapa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanke eli TKI-hanke.

Hakuprosessi etenee tyypillisesti niin, että henkilö opiskelee tai harjoittelee uuden osaamismerkin vaatimuksissa kuvatun asian. Seuraavaksi hän tekee hakemuksen myöntävälle organisaatiolle ja liittää hakemukseensa vaaditut esimerkit tai näytteet osaamisesta. Myöntävän organisaation arvioijat käsittelevät hakemuksen ja hyväksyvät merkin käyttöoikeuden.

Osaamismerkin uusi haltija voi tallentaa suoritetun osaamismerkin osaamismerkkien digitaaliseen passiinsa tai reppuunsa. Opettaja voi liittää osaamismerkin digitaaliseen oppimisympäristöön tai LinkedIn- tai Twitter-käyttäjäprofiileihinsa. Osaamismerkin julkistaminen tekee uuden osaamisen näkyväksi organisaatiossa.

Opiskelijaa osaamismerkin vaatimukset motivoivat työskentelemään ja etenemään tavoitteeseen. Osaamismerkin saavuttaminen on konkreettinen palkinto työstä. Osaamismerkki työhakemuksessa tekee opiskelijan uuden osaamisen näkyväksi työelämään.

Valtakunnallisen EAMK-hankkeen (eAMK) teemoja ovat ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta, työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit ja AMK-pedagogiikan digitalisaatio. Saimaan ammattikorkeakoulu osallistuu hankkeen toteutukseen. Hankkeessa kehitetty verkko-opintotarjonta CampusOnline-portaalissa on avointa ja maksutonta kaikille ammattikorkeakoulujen tutkinto- ja polkuopiskelijoille.

EAMK-hankkeessa on tällä hetkellä julkistettu neljä osaamismerkkiä:

  • CampusOnline-osaaja suunnittelee ja toteuttaa ammattikorkeakoulujen yhteisessä CampusOnline-verkko-opintotarjonnassa olevan opintojakson hankkeen laatukriteerit täyttäen.
  • Oppimisanalytiikan osaaja -osaamismerkin haltija tietää mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa, millaista tietoa oppimisympäristöissä ja -tietojärjestelmissä tallennetaan ja miten sitä voi hyödyntää opetuksen tueksi, opiskelijoiden ohjauksessa ja opintojen edistymisen seuraamisessa.
  • Digiohjauksen osaaja -osaamismerkillä todennetaan, että ohjaaja osaa käyttää erilaisia digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja -sovelluksia opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontatyössään.
  • EAMK-kehittäjä-merkin saanut henkilö on hankkeen luotettava ja osaava kehittäjäkumppani, jolla on näyttöä kehittämis- ja yhteistyöosaamisesta sekä yhteisöllisestä verkkotyöskentelyosaamisesta.

Suomen Yrittäjät ja Oulun ammattikorkeakoulu julkistivat marraskuussa 2017 Suomen ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkit. Viiden osaamismerkin tavoitteena on lisätä opetushenkilöstön tietämystä ja osaamista yrittäjyyskasvatuksesta.

Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja yrittäjyyteen. Korkeakoulun ulkopuolella työelämässä kertyneen osaamisen voi myös todentaa näiden osaamismerkkien avulla. Osaamismerkkien aiheet ovat Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet, Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys, Opettajan työelämäverkostot ja yritysyhteistyö, Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen ja Yrittäjyyskasvatuksen strategia.

Kun hakija on suorittanut edellä mainitut viisi osaamismerkkiä, hän voi hakea Yrittäjyyskasvatuksen osaaja -metamerkkiä. Metamerkin haltijan osaamista kuvataan seuraavasti: ”Yrittäjyyskasvatuksen osaajalla on näkemystä yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnallemme, hän tuntee lähialueen kehittämisstrategiat ja osaa käsitteellistää yrittäjyyden ilmiön yrittäjyyskasvatuksen käyttöön. Yrittäjyyskasvatuksen osaaja tekee laaja-alaista työtä opiskelijoiden sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vahvistamiseksi.​”

Jaana Tanhuanpää
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.