Osaaminen näkyväksi ravintola-alalla

kuva: Saimaan ammattikorkeakoulu

Moni ravintola-alan esimiestehtäviin haluava tai niissä jo toimiva on aloittanut työuransa operatiivisissa työtehtävissä ja kerryttänyt kokemusta ja osaamista erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja keittiötyössä. Usein taustalla on toisen asteen ammatillinen tutkinto tai muuten työnkautta hankittu osaaminen. Esimiestehtävät ovat haasteellisia ja niissä on pystyttävä vastaamaan koko ravintolan toiminnasta, kannattavuudesta ja taloudellisesta tuloksesta sekä oltava monipuoliset organisointi- ja vuorovaikutustaidot. Monella on varmasti herännyt halu jatkokoulutuksesta ja alan korkeakoulututkinnosta joka toisi entistä paremmat valmiudet vastata ravintolan esimiestyöstä ja johtamisesta. Varmasti moni on myös joutunut hylkäämään jatkokoulutusaikeensa sen vaatiman ajallisen panostuksen sekä työn, opiskelun ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteiden takia. Korkeakoulututkintoon hakeutuvalla on toki mahdollisuus hakea työssä hankitun osaamisen tunnistamista ja samalla lyhentää opiskeluaikaa ja ottaa henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa vain sellaisia opintojaksoja joiden osaamistavoitteita hän ei ole työuransa aikana saavuttanut.

Korkeakouluille aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen on haastavaa. Osaamista on arvioitava samoilla kriteereillä ja menetelmillä, joita opintosuoritusten arvioinnissa muutenkin käytetään. Tärkeää olisikin saada työnantajat entistä tarkemmin dokumentoimaan työntekijöiden osaaminen, sillä tehokkaalla osaamisen hyödyntämisellä voidaan parantaa myös koulutukseen ja henkilöstön kehittämiseen suunnattujen investointien tuottoa ja samalla saada motivoituneempia työn ohessa opiskelevia opiskelijoita.

Osaamisperustainen työtodistus helpottaisi koulutukseen hakeutuvan henkilön osaamisen tunnistamista. Osaamisperustainen työtodistus antaa yksilöidympää tietoa siitä minkälaisia töitä työntekijä on tehnyt ja mitä osaamista töiden menestyksellinen hoitaminen on edellyttänyt. Mikäli työntekijällä on tarve saada tehtävän edellyttämä korkeakoulututkinto tai ylipäätään tarve kehittää omaa osaamistaan on kaikkien etu, että opiskeluaika on mahdollisimman lyhyt ja keskittyy uuden oppimiseen eikä olemassa olevan tiedon kertaamiseen. Siksi on järkevää saada työssä opittu osaaminen hyväksi luettua mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Osaamisperustainen työtodistus olisi mahdollista laatia koulutukseen hakeutuvan henkilön, työnantajan ja oppilaitoksen edustajan yhteistyöllä, jolloin koulutusohjelman sisältöä voitaisiin kattavasti verrata työntekijän tehtävänkuvaan ja vastuualuemäärittelyyn. Työtodistuksen muoto voidaan rakentaa siten, että opintojen sisältöjä vastaavat työtehtävät ja niiden tuoma osaaminen on osaamisperusteisesti ja tarkasti kuvattu.

Työnantajien ja ammattikorkeakoulun yhteistyössä voitaisiin luoda osaamisperustainen työtodistusmalli, joka ilmentäisi mahdollisimman kattavasti opiskeluun hakeutuvien työntekijöiden todellisen osaamisen. Lisäksi yrityksen henkilöstökoulutuksen sisältöä voisi tarvittaessa kehittää entistä paremmin vastaamaan ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksia. Nämä toimenpiteet mahdollistaisivat nykyistä paremmin osaamisen arvioinnin ja toisivat ammattikorkeakoululle paremmat mahdollisuudet tarjota yrityksille ja organisaatioille henkilöstökoulutukseen räätälöityjä opintokokonaisuuksia. Näitä opintokokonaisuuksia voisivat henkilöt suorittaa joko työnantajan tukemana tai omaehtoisena opiskeluna ja saada lopuksi entistä joustavammin työn ohessa suoritetun korkeakoulututkinnon.

 

Merja Heino
rehtori
Saimaan amk

 

Kategoria(t): Matkailu ja palveluliiketoiminta Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.