Opiskelijat työelämän suunnannäyttäjinä, koulufysioterapeutti Lappeenrantaan

Koulufysioterapeutti työssään. Kuva: Milla Ranta

Fysioterapiaopiskelijat suorittavat opintojensa aikana neljä seitsemän viikon mittaista työharjoittelua valitsemissaan paikoissa. Periaatteena on, että harjoittelupaikassa tulee olla työtehtäviä fysioterapeutille ja osa harjoitteluista tulee suorittaa fysioterapeuttiohjaajan ohjauksessa. Oppimiskäsitysten ja sen myötä opetuksen muuttuessa opiskelijoista on tullut entistä itseohjautuvampia, mikä on avannut uusia mahdollisuuksia harjoittelun suorittamiselle paikoissa, joissa ei työskentele fysioterapeuttia.

Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat ovat suorittaneet muutaman vuoden ajan työharjoitteluitaan Lappeenrannan kouluissa. Kouluilla ei työskentele fysioterapeutteja, joten opiskelijat ovat lähteneet rakentamaan fysioterapeutin työnkuvaa ja oman työharjoittelunsa sisältöä ohjaavan opettajan sekä vastaavan liikunnanopettajan avustuksella. Fysioterapeutin työnkuva kouluissa voi olla hyvin laaja, joten opiskelijat ovat voineet suunnata toimintaansa omien oppimistarpeidensa mukaan. Tätä kautta koulut ovat saaneet kokemusta kaikista niistä erilaisista tehtävistä, joita fysioterapeutti voisi kouluissa toteuttaa.

Fysioterapiaopiskelijat ovat omalla osaamisellaan osoittaneet, kuinka fysioterapian osaamista tarvitaan myös koulumaailmassa. Lappeenrannan kaupunki palkkasi syksyllä 2018 Liikkuva koulu –hankeavustuksella koulufysioterapeutin. Koulufysioterapeutin työn sisältönä on tuottaa ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa sekä auttaa omalla ammattitaidollaan heitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

Koulumaailmassa työkenttänä ovat kaiken ikäiset lapset ja nuoret sekä henkilökunta. Koulufysioterapeutin työ sisältää kliinisen osaamisen lisäksi verkostoissa toimimista sekä monialaista yhteistyötä opettajien, liikunnanohjaajien, akatemiavalmentajien ja terveydenhoitajien kanssa. Lappeenrannan alueella on yli 20 koulua, joten yhden fysioterapeutin työpanos ei riitä kattamaan koko koulukenttää. Toimintamallin kehitystyö on vasta aluillaan, mutta jo nyt näyttää sille, että kysyntää koulufysioterapeutin tekemälle työlle riittää. Fysioterapeutin työnkuvaan kuuluu fysioterapiaopiskelijoiden ohjaaminen ja toiminnan organisoiminen siten, että mahdollisimman moni hyötyy kouluilla työskentelevästä fysioterapeutista sekä opiskelijoista. Laaja-alaisen toiminnan toteuttamisen avaimeksi on muodostumassa yhteistyö koulufysioterapian ja Saimaan ammattikorkeakoulun välillä.

Koulufysioterapeutin palkkaaminen osoittaa, kuinka opiskelijat voivat toimia tulevaisuuden työelämän rakentajina ja kehittäjinä. Opiskelijat voivat myös luoda itselleen työpaikkoja uusissa ympäristöissä, kunhan opiskelijoille annetaan vapaus innovoida ja luoda uutta. Lappeenrannan koulufysioterapian kehitystyö jatkuu yhteistyössä koulufysioterapeutin ja Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman sekä fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Kehitystyössä ovat omalta osaltaan mukana myös opetustoimi, liikuntatoimi sekä Eksoten fysioterapeutit.

 

Milla Ranta
Fysioterapian lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Elina Herttuainen
Koulufysioterapeutti
Lappeenrannan kaupunki, liikuntatoimi

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.