Opinnäytetöistä ja niiden julkisuusarvosta – Näkökulmana yritysjärjestelyjä käsittelevät työt

Pinnalla | Opinnäytetyön tekeminen yritykselle on merkittävää opiskelijan ammatilliselle kasvulle, lehtori Teija Launiainen kirjoittaa.

Kuva: Pixabay

Ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät pakollisena osana opinnäytetyön. Opinnäytetyö toteutetaan opintojen loppuvaiheessa. Se voi alasta riippuen olla teoreettinen tutkielma opiskelijaa kiinnostavasta aiheesta, valittuun kohteeseen liittyvä selvitys, taiteellinen teos tai mikä tahansa, joka täyttää opinnäytetyölle asetetut kriteerit.

Opinnäytetöiden tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista ja ammatillista kasvua. Lisäksi opiskelijan on hankittava ja osattava käsitellä tietoa siten, että asetetut tutkimustavoitteet saavutetaan.

Liiketalouden tradenomitutkinnoissa tehtävät opinnäytetyöt käsittelevät sitä, miten alalla tapahtuvat muutokset vaikuttavat työhön, tai niiden avulla pyritään tuomaan tutkimuksen kohteena olevaan yritykseen uusia työkaluja toimintojen kehittämistä varten.

Yksi mielenkiintoisimmista opinnäytetyöaiheista ovat ehdottomasti erilaiset yritysjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvät opinnäytetyöt. On ollut hienoa huomata, miten yritykset ovat lähteneet mukaan toteuttamaan selvityksiä opiskelijoiden kanssa.

Selvitykset ovat liittyneet erityisesti yritysmuodon muutoksiin, sukupolvenvaihdoksiin ja fuusioihin. Suurin osa tutkimuksista on tehty niin sanottuina jälkikäteisselvityksenä. Niissä prosessi on pilkottu osiin ja tutkittu, miten eri vaiheiden toteuttaminen on onnistunut ja missä kohtaa prosessia kohdattiin isoimmat haasteet. Pienempi osa tutkimuksista liittyy erilaisten, vaihtoehtoisten toteuttamistapojen laskemiseen ja ennakointiin.

Tämänkaltaiset työt ovat todella merkittäviä opiskelijan ammatilliselle kasvulle. Opiskelijalla on mahdollisuus selvittää oikeilla tiedoilla vaikeita ja usein todella tulkinnallisiakin tilanteita. Yrittäjän kanssa käytyjen keskustelujen kautta opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tutustua yritysmaailmaan uuden näkökulman kautta, kun on pohdittu tehtyjä valintoja ja niiden vaikutuksia muun muassa verotukseen.

Tässä kohtaa nousee yleensä esille se, miten yrityksen liikesalaisuuteen liittyvät asiat pystytään turvaamaan, kun opinnäytetyöt lähtökohtaisesti julkaistaan Theseus-tietokannassa. Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu. Tietokanta on julkinen palvelu, josta kuka tahansa voi etsiä julkaistuja opinnäytetöitä ja muita julkaisuja.

Julkaistavissa versioissa esitellään yleensä tutkimuksen lähtökohdat, teoreettinen pohja sekä työhön liittyvä prosessi. Liikesalaisuuteen kuuluvia asioita ei kuitenkaan koskaan julkaista, ja julkaistava versio hyväksytetään aina toimeksiantajalla.

Kuten alussa totesin, opinnäytetöiden aiheiden määrä on todella laaja. Tässä artikkelissa on nostettu yritysjärjestelyihin liittyvät aiheet erityisesti esille, koska opinnäytetöiden avulla yrittäjä voi saada hyvän lisän omaan suunnittelunsa tueksi.

Yritysjärjestelyihin liittyviin opinnäytetöihin voi käydä tutustumassa Theseksessa. Hakusanoja käyttämällä saa esille aiheeseen liittyvät opinnäytetyöt eri ammattikorkeakouluissa. Esimerkiksi sukupolvenvaihdokseen liittyviä opinnäytetöitä löytyy todella paljon. Niistä uusin on tätä kirjoitettaessa vuodelta 2018.

Teija Launiainen
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.