Onnistunut verkkoperehdytys hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa

Tutkimus & kehitys | Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössä kehitettiin työntekijöiden ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella uusille työntekijöille suunnattua yleisperehdytyksen verkkokurssia. Verkkokurssi sisältää organisaatioon ja työsuhteeseen perehtymiseen liittyviä asioita ja on tärkeä osa organisaation perehdyttämisprosessia.

Yleisperehdytyksen verkkokurssi osana perehdytysprosessia. Kuva: Päivi Törrönen.

Uuden työntekijän perehdyttäminen on yksi organisaation tärkeimmistä prosesseista. Perehdyttämisen tavoitteena on antaa uudelle työntekijälle riittävät valmiudet hoitaa menestyksekkäästi tehtävää, johon hänet on palkattu. Organisaation näkökulmasta perehdyttäminen on tärkeä osa osaamisen kehittämisjärjestelmää, sillä onnistunut perehdyttäminen tekee työntekijästä osaavan ja tuottavan jäsenen työyhteisöön.

Perehdyttäminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää työsuhteen alkua edeltävän tiedottamisen, työntekijän vastaanottamisen, organisaatioon ja työsuhteeseen perehdyttämisen sekä käytännön opastuksen työtehtävään. Perehdyttäminen luo perustan työnantajan ja uuden työntekijän väliselle suhteelle ja auttaa positiivisen mielikuvan muodostamisessa. Onnistunut perehdytys osoittaa kiinnostusta uutta työntekijää kohtaan ja vaikuttaa työntekijän sitoutumiseen.

Yleisperehdytyksen verkkokurssi opinnäytetyönä

Päivi Törrönen kehitti sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössään Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten uusille työntekijöille suunnattua yleisperehdytyksen verkkokurssia.

Yleisperehdytyksellä tarkoitetaan organisaatioon ja työsuhteeseen perehdyttämistä. Tavoitteena oli tehostaa organisaation uusien työntekijöiden perehdyttämisprosessia kehittämällä käyttäjälähtöinen, helposti ylläpidettävä ja kiinnostava yleisperehdytyskokonaisuus, jonka suorittaminen ei ole sidottu aikaan tai paikkaan.

Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin sähköisen kyselyn avulla uusien työntekijöiden näkemyksiä siitä, mihin yleisperehdytyksen aihealueisiin perehtymistä he pitävät tärkeänä työsuhteen alussa, minkä verkko-oppimisen materiaalien avulla he mieluiten opiskelevat ja millainen kokemus heillä on saamastaan yleisperehdytyksestä. Toisessa vaiheessa luotiin yleisperehdytyksen verkkokurssin malli kyselyn tulosten ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Kolmannessa vaiheessa mallin toteutettavuus arvioitiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Verkkokurssi osana perehdytysprosessia

Yleisperehdytyksen verkkokurssilla työntekijä perehtyy organisaatioon ja työsuhteeseen. Verkkokurssin tavoitteena on toivottaa työntekijä tervetulleeksi organisaatioon sekä antaa perustiedot aihe-alueista, jotka kuuluvat kaikille uusille työntekijöille. Yleisperehdytyksen verkkokurssi on tärkeä osa perehdytysprosessia (jutun pääkuva).

Yleisperehdytyksen verkkokurssi on jaettu osioihin, joiden perussisältöjen suorittamiseen kuluu aikaa yhteensä 2–3 tuntia. Yleisperehdytyksen verkkokurssi aloitetaan heti työsuhteen alussa. Perehtyjä ohjataan kirjautumaan verkkokurssille ja tarvittaessa opastetaan verkkokurssin alkuun. Tämän jälkeen perehtyjä vastaa itse verkkokurssin suorittamisesta. Ensimmäisenä osiona on ohjeet verkkokurssilla opiskeluun, jolloin perehtyjä saa valmiudet itsenäiseen opiskeluun verkossa.

Perehtyminen aloitetaan Tervetuloa töihin Siun soteen -osiosta, sillä verkkokurssin yksi päätehtävä on toivottaa uusi työntekijä tervetulleeksi organisaatioon. Tervetuloa töihin Siun soteen -osiossa on organisaatioesittely ja videotervehdys, jossa uusi työntekijä toivotetaan tervetulleeksi uuteen työpaikkaan.

Yleisperehdytyksen verkkokurssin sisältöosioita ovat Palvelussuhteen ABC, Turvallisuusosaaminen, Viestintä, Osaamisen kehittäminen, Hallinto ja tukipalvelut sekä Siun sote opetusorganisaationa.

Sisältöosiot toteutetaan käyttämällä monipuolisia verkko-oppimisen materiaaleja (mm. tekstisisällöt, tulostettavat ohjeet, kuvat ja kaaviot, diaesitykset ja videot). Lisäksi jokaiseen osioon kuuluu aiheeseen liittyvien ohjelmistojen esittely. Osioiden lopussa on Mistä löydät lisätietoja -osuus, joka sisältää linkkejä muun muassa Intrasta tai Internetistä löytyviin materiaaleihin. Perehtyjä saa suoritusmerkinnän jokaisesta suoritetusta osiosta.

Viimeisessä osiossa perehtyjä antaa palautteen verkkokurssista ja tulostaa itselleen todistuksen verkkokurssin suorittamisesta. Palautekyselyn tuloksia käytetään yleisperehdytyksen verkkokurssin kehittämiseen.

Niina Nurkka
Yliopettaja, sosiaali- ja terveysala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Päivi Törrönen
Osaamisen kehittämisen suunnittelija
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.