Nurses´ confidence in Medication Safety 4.-9.3.2018 – Medico Nordplus Intensiiviviikko Islannissa Laugarvatn´ssa

Maaliskuussa kokoonnuimme viikoksi terveydenhuollon lääkitysturvallisuusasioiden äärelle yhdessä Norjan, Tanskan, Ruotsin, Islannin ja Viron hoitotyön opiskelijoiden, YAMK -opiskelijoiden ja lääkehoidon opettajien kanssa. Lääkitysturvallisuutta oli Islannin karun kauniissa maisemissa pohtimassa ja opiskelemassa kansainvälinen ryhmä nykyisiä tai tulevia terveydenhuollon ammattilaisia. Yhteensä paikalla oli yli viisikymmentä osallistujaa, kuudesta eri maasta.

Intensiiviviikon tarkoituksena oli käsitellä terveydenhuollon lääkitysturvallisuutta sekä sairaanhoitajan että potilaan näkökulmasta ja kuvata eri maiden tilannetta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi pohdittiin kehittyvän teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita potilaan lääkehoidossa. Kurssi toteutettiin sulautuvan opetuksen menetelmin, jolloin opiskelijat suorittivat osan tehtävistään ennen ja jälkeen intensiiviviikon.

Kuva: Timo Rämö

Opiskelijoille intensiiviviikon parasta antia oli muihin opiskelijoihin tutustuminen. Lähes heti ensimmäisistä päivistä alkaen kaikkien eri maiden opiskelijoiden kesken muodostui hyvä yhteishenki. Viikon aikana tehtyjen ryhmätöiden yhteydessä oli mielenkiintoista havainnoida ja vertailla eri maiden opintojen, hoitotyön kulttuurin ja työelämän eroja.

Toisaalta havainnoitiin myös terveydenhuollon eri käytänteiden toimivuutta ja mahdollisuuksia siirtää parhaat ideat omaan hoitokulttuuriin. Viikon aikana opiskelijat kokivat oppineensa muuan muassa lääkitysturvallisuuskulttuurista ja sen muuttamisesta, parhaista toimintamalleista ja lääkitysturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Intensiivisen verkostoitumisen lisäksi pääsimme tutustumaan myös Islannin upeaan luontoon ja kulttuuriin.

Lääkkeet ovat yksi terveydenhuoltoalan kulmakivistä ja niiden turvallinen ja oikea käyttö kuuluu jokaisen terveydenhuoltoalan ammattilaisen ydinosaamiseen. Hieman jopa yllättäen todettiin, että eri maissa ja eri kulttuureissa painitaan samojen lääkitysturvallisuuteen vaikuttavien haasteiden äärellä. Asenteet ja asenneympäristöt muuttuvat hitaasti, joskin positiivista kehitystä on tapahtunut. Hoitotyön ja lääkehoidon haasteet kasvavat edelleen tulevaisuudessa. Myös hoitotyön arvostus, sairaanhoitajien jaksaminen ja työolot puhuttivat. Paljon työtä turvalliseen lääkehoitoon on jo tehty ja paljon työkaluja on olemassa. Niiden jalkauttaminen hoitotyön arkeen on kuitenkin jokaisen ammattilaisen tehtävä. Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen, virheistä oppiminen ja ammatillisuuden säilyttäminen vaativat turvallisuuskulttuuriin omaksumista ja vaalimista. Tällainen kulttuuri on avoin, rehellinen ja on omiaan myötävaikuttamaan siihen, että haittatapahtumia sattuu mahdollisimman vähän.

Gullfossin putous. Kuva: Anne Suikkanen.

Jo jonkin verran kokemusta omaavalle sairaanhoitajalle ja erityisesti tuleville ammattilaisille välittyi tärkeimpänä sanomana: Ole ylpeä ammatistasi! Terveydenhuollon ammattilainen, joka on ylpeä omasta ammatistaan, työstään ja kollegoistaan tekee työnsä huolella ja sellaisella ammatillisella otteella, joka mahdollistaa myös turvallisen lääkehoidon toteutumisen.

Intensiiviviikon järjesti Pohjoismaiden ja Baltian maiden lääkehoidon opetuksen asiantuntijoiden muodostama Medico-verkosto, joka on perustettu jo vuonna 2011. Verkosto kokoontuu säännöllisesti vuosittain, järjestää konferensseja ja intensiiviviikkoja. Edellinen opiskelijoiden ja opettajien yhteinen kokoontuminen oli Saimaan ammattikorkeakoulussa keväällä 2017 ja seuraava konferenssi toteutuu keväällä 2019 Klaipedan yliopistossa, Liettuassa.

YAMK-opiskelija Minttu-Maija Repo
YAMK-opiskelija Timo Rämö
Terveydenhoitaja-opiskelija Satu Saarela
Hoitotyön lehtori Kirsti Sandell
Terveysalan lehtori Anne Suikkanen
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.