Näkökulma: Johtaminen muutoksen keskellä

Näkökulma | Muutostilanteiden läpivienti on haastavaa. Kun organisaatio elää epävarman vaiheen keskellä, ihmisten johtamisen rooli korostuu, kirjoittaa liiketalouden ja hotelli- ja ravintola-alan toimialajohtaja Kati Tanninen.

Kuva: Kati Tanninen

Kun organisaatio on muutoksen keskellä, johtamisen ja esimiestyön rooli korostuu. Muutoksen käynnistyessä organisaation ylin johto asettaa muutokselle tavoitteen sekä suunnan ja askelmerkit. Muutoksen johtamisen suunnitelmallisuus luo perustan muutoksen läpiviennille.

Ennen päätösten tekoa on pyrittävä pitämään organisaatio kiinni normaalissa perustekemisessä. Samaan aikaan uusista, tulevista muutoksista puhutaan. Tilanne voi tuntua epävarmalta, koska päätöksiä ei ole olemassa. Ei ole täyttä varmuutta tulevaisuudesta. Erityisen tärkeässä asemassa ovat lähiesimiehet, jotka aistivat parhaiten tunnelman omassa organisaatiossaan.

Kun organisaatio elää ”epävarman” vaiheen keskellä, selkeää ja jämäkkää johtamista tarvitaan. Tarvitaan myös herkkyyttä ja ihmisten johtamisen taitoja. On luonnollista, että organisaation sisällä suhtaudutaan epävarmoihin tilanteisiin eri tavalla, esimiehen tulisikin pystyä aistimaan yksilöllisiä reaktioita. Näin saadaan organisaatioon tunne, että meistä välitetään ja me olemme tärkeitä.

Säännöllinen viestintä tukee johtamista ja auttaa organisaatiota eteenpäin. Varmat askeleet ja seuraavat vaiheet kerrotaan henkilöstölle, on hyvä pystyä luomaan ”iso kuva”, tahtotila, mihin organisaatio on menossa. Viestien on oltava ymmärrettäviä. Tietoa jaetaan niin paljon kuin mahdollista. Viestitään avoimesti ja rehellisesti. Viestejä toistetaan riittävän usein ja huomioidaan erilaiset viestintätilanteet sekä erilaiset viestintäkanavat. Viestittäessä on hyvä huomioida, että tiedon puutteen tunnustaminen on myös avoimuutta.

Organisaation luottamusta tuetaan sillä, että ollaan läsnä. Ollaan läsnä, vaikka vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei olisikaan. Olemalla läsnä, oikomalla huhuja ja vastaamalla kysymyksiin pystymme tukemaan organisaatiota parhaiten. Organisaatiota kannustetaan avoimeen keskusteluun. On hyvä, että ihmiset puhuvat ja sanovat ääneen mitä ajattelevat.

Epävarmojen tilanteiden johtaminen vaatii esimiehiltä paljon. Myös esimiehistä pitää pitää huolta. Esimiesten jaksamisen tukeminen on avainasemassa. Ylimmän johdon tuki, vertaistuki ja erilaiset keskusteluryhmät auttavat jaksamaan.

Kaikessa on loppupelissä kyse ihmisistä ja ihmisten johtamisesta. Kuunnellaan ja kunnioitetaan toisia. Yhdessä keskustelu ja yhdessä tekeminen auttavat organisaatiota eteenpäin.

Kati Tanninen
Toimialajohtaja, liiketalous ja hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.