Motiivi Hyvinvointipalvelut oppimisympäristönä

Fysioterapeuttiopiskelijat Sara Kosonen, Milena Kääpä ja Anna-Sofia Mykrä suunnittelemassa tulevien työtehtävien sisältöjä yhdessä ohjaajien Essi Sinkkosen ja Ellinoora Villingerin kanssa. Kuva: Outi Pöyhönen

Saimaan ammattikorkeakoulun Motiivi Hyvinvointipalvelut tarjoavat erilaisia hyvinvointi- ja liikuntapalveluita esimerkiksi yksityisille asiakkaille, erilaisille ryhmille sekä kampuksen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Motiivi Hyvinvointipalveluissa työskentelee ympäri lukuvuoden fysioterapeutti- ja terveydenhoitajaopiskelijoita kahden fysioterapeutin ohjaamana. Millaisia oppimiskokemuksia fysioterapeuttiopiskelijoilla on ammatillisten harjoittelujaksojen päättyessä?

Itseohjautuvaa opiskelua

Motiivi hyvinvointipalveluissa opiskelijaa kannustetaan itseohjautuvuuteen harjoittelemalla itseohjautuvan oppimisen taitoja yhdessä ohjaajien kanssa. ”Tavoitteenamme ohjaajina on tukea opiskelijan omaa ajattelua ja ymmärtämistä”, fysioterapeuttiohjaajat Essi Sinkkonen ja Ellinoora Villinger toteavat. Harjoittelujakson alussa fysioterapeuttiopiskelija perehtyy yhdessä ohjaavien fysioterapeuttien kanssa Motiivi hyvinvointipalveluiden työtehtäviin. Työtehtäviin perehtymisen jälkeen opiskelija analysoi omaa tietämystään ja osaamistaan suhteessa työtehtävien sisältöön ja asettaa oppimistavoitteensa. ”Tuemme opiskelijan vastuunottoa omasta oppimisestaan. Olemme huomanneet tämän lisäävän opiskelijan aktiivisuutta ja sitoutumista. Opiskelija suunnittelee, organisoi, aikatauluttaa, markkinoi, huolehtii työtehtävän käytännön toteutuksesta yhdessä opiskelijakollegoidensa kanssa ja arvioi kriittisesti omaa oppimistaan”, Sinkkonen ja Villinger kuvaavat. ”Olemme ohjaajina erilaisten työtehtävien välittäjiä. Autamme opiskelijoita työtehtävien sisältöjen suunnittelussa ja tarvittaessa niiden toteutuksessa. Käymme yhteisesti opiskelijoiden, ohjaajien ja opettajan kanssa keskusteluita, joiden tarkoituksena on tukea oppimistavoitteiden saavuttamista sekä oman toiminnan kehittämistä ja arviointia”, Sinkkonen kiteyttää.

Motiivi Hyvinvointipalveluissa opiskelijaohjauksessa käytetty toimintatapa edellyttää opiskelijalta uudenlaisen oppijan roolin omaksumista. ”Opiskelijat toimivat hyvin itsenäisesti, mutta samalla tiiviissä yhteistyössä opiskelijakollegoiden kesken ideoiden, keskustellen ja arvioiden omaa sekä opiskelijakollegoiden työskentelyä. Työtehtäviin liittyvä suunnittelu, toteutus ja arviointi edellyttävät joustavaa suhtautumista muun muassa työaikoihin sekä tahtoa organisoida ja suunnitella työaikaa niin päivä-, viikko- kuin kuukausi tasolla. Tämän lisäksi opiskelijoilta vaaditaan sopeutumista uusiin ja muuttuviin tilanteisiin sekä oman oppimisen jatkuvaa arviointia”, Villinger tiivistää.

Fysioterapeuttiopiskelijoiden oppimiskokemuksia

Toista ammatillista harjoitteluaan suorittavat fysioterapeuttiopiskelijat Sara Kosonen, Milena Kääpä ja Anna-Sofia Mykrä kuvaavat Motiivi Hyvinvointipalveluiden oppimisympäristöä monipuolisemmaksi kuin ennen harjoittelua osasivat kuvitella. ”Olemme päässeet harjoittelemaan muun muassa yksilöohjauksia valmennus- ja tule-asiakkaille sekä ryhmäohjauksia liikunnallista tukea tarvitseville lapsille, neurologisille asiakkaille ja työikäisille. Ohjauksien lisäksi olemme harjoitelleet myös erilaisten fyysistä suorituskykyä mittaavien testien suorittamista”, Sara Kosonen kuvailee. ”Olemme oppineet moninaisten työtehtävien suunnitteluun sekä niiden toteutukseen ja arviointiin liittyvän vastuun myötä myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja. Erityisesti työajanhallinta tuntui aluksi todella haastavalta. Harjoittelun edetessä olemme kuitenkin oppineet suunnittelemaan työaikaamme joustavasti, varaamaan enemmän aikaa työtehtäviin valmistautumiseen ja toisaalta toteutuneen terapian dokumentointiin”, Mykrä ja Kääpä toteavat. Merkityksellisimmiksi oppimista edistäviksi tekijöiksi opiskelijat nostavat opiskelijan saaman vastuun, työtehtäviin ja niiden sisältöihin vaikuttamisen mahdollisuuden, opiskelijakollegoiden kanssa yhdessä työskentelyn sekä kannustavan ja positiivisen ilmapiirin.

 

Outi Pöyhönen
Tuntiopettaja
Saimaan ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala

 

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.