Monta reittiä tilintarkastajaksi

Kuva: Teija Launiainen

”Monta reittiä tilintarkastajaksi”. Näin otsikoi Meri Nykänen artikkelinsa Profiitti –lehden numerossa 2/2018.

Meri Nykänen otti keväällä yhteyttä Saimaan ammattikorkeakouluun ja tiedusteli mahdollisuutta tehdä artikkeli meillä toteutettavista laskentatoimen opinnoista. Oli mielenkiintoista päästä mukaan tuomaan esille oman oppilaitoksen vahvuuksia ja korostaa sitä laaja-alaista osaamista, mitä meillä on tarjota. Samassa yhteydessä kävimme läpi, miten opinnot vastaavat tilintarkastajan ammattitutkinnoissa vaadittavia opintoja.

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdon opinnot toteutetaan niin, että koulutuksessa korostuu laskentatoimen syvä osaaminen. Lisäksi opintojaksojen suunnittelussa on otettu huomioon työelämästä saatu palaute.

Laskentatoimen suuntautumisvaihto sisältää 76 opintopistettä laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja. Tämä on todella iso määrä, sillä HT-tilintarkastajatutkinnossa vähimmäisvaatimuksena on 52 opintopistettä. Tilintarkastukseen liittyviä opintojaksoja koulussa on tarjolla kolme: Johdanto tilintarkastukseen, Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö sekä Sisäinen tarkastus. Lisäksi ammattikorkeakoulussa opiskelijan on ollut mahdollisuus ottaa lisätarjontana erilaisia verkko-opintoja joko omasta tai toisesta korkeakoulusta. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa samalla kampuksella yliopistotason opintoja Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla esim. avoimen ylipiston opintoina.

Juridiikan pakollisia opintoina laskentatoimen opiskelijat suorittavat vähintään 24 opintopistettä. Lisäksi laaja tarjonta juridiikan suuntautumisvaihtoehdossa antaa paljon mahdollisuuksia mm. valinnaisten opintojen suorittamiseen. Kauppa ja taloustieteen opintovaatimukset täyttyvät automaattisesti, sillä ne sisältyvät tradenomin pakollisiin opintoihin.

Opetussuunnitelman kehittämiseen on jatkossakin panostettava. Vuonna 2018 valmistui Nelli Väätäsen opinnäytetyö, jossa tavoitteena oli selvittää, miten nykyiset opinnot vastaavat työelämän tarpeita ja millaisia kehittämistarpeita tulevaisuudessa on. Tähän haasteeseen on jo osittain vastattu. Saimaan ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuonna 2017 – 2018 Digitalous 2025 –hanke, jonka tavoitteena yhteistyössä yliopiston kanssa oli luoda opintojaksoja digitaalisen taloushallinnon, robotiikan ja data-analytiikan opiskeluun. Opintojaksoja toteutettiin neljä kappaletta, jotka on jo pilotoitu ja siirtyvät osaksi opetussuunnitelmaa

Lähtökohtana kokonaisuuksien hallinnalle on, että pakollisten opintojen lisäksi opiskelijalla olisi vahva juridinen osaaminen sekä käsitys digitaalisen taloushallinnon tuomista uusista haasteita. Oppilaitoksessa on syksystä 2017 toteutettu myös Digitradenomi- koulutusta.

Tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat ovat vahva tuki ja yhteistyökumppani opintojaksojen sisällön toteuttajana. Luentojen teemat ja rungot on mietitty yhdessä vastuuopettajan kanssa, jolloin esitelmät eivät jää yksittäisiksi esitelmiksi. Samalla tavoitteena on ollut luoda pitkäkestoinen ja jatkuva malli opintojakson toteuttamiseen. Vierailijoiden luennot ovat avanneet opiskelijoille tilintarkastajan työtä mielenkiintoisella tavalla ja innostaneet hakeutumaan alalle.

Tilintarkastusopinnot tukevat kokonaisuuksien hahmottamista. Laskentatoimi on aina ollut Saimaan ammattikorkeakoulun yksi vahvuuksista, johon on panostettu pitkäjänteisesti ja sitä kautta meillä on ollut mahdollisuus tarjota opintoja, jotka mahdollistavat urapolun vaativiin laskentatoimen tehtäviin kuten ammattitilintarkastajiksi.

Digitalisoituva taloushallinto tarjoaa nykyaikaiset työvälineet hallitsevalle laskentatoimen tradenomille hyvät mahdollisuudet sijoittua tilintarkastajan ammattiin.

Saimaan ammattikorkeakoulun lisäksi artikkelissa kerrotaan Vaasan yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelmassa.

 

Teija Launiainen
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Heikki Sintonen
Yliopettaja
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.