Millaista sosiaali- ja terveysalan työ on vuonna 2020?

Tutkimus ja kehitys | Lappeenrannassa pidetyssä tulevaisuustyöpajassa pohdittiin muun muassa digitalisaatiota, teknologian lisääntymistä ja palveluiden yksilöllistymistä.

Kuva: Birgitta Lehto

Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana SOTE-PEDA 24/7-hankkeen työpaketissa, jossa järjestetään sosiaali- ja terveysalan tulevaisuutta luotaavia työpajoja eri puolella Suomea.

Syksyn 2018 aikana pidettiin eri puolilla valtakuntaa kuusi alueellista tulevaisuustyöpajaa. Keväällä 2019 olivat vuorossa työpajat, joissa luodattiin tulevaisuuden keskeisiä, eettisiä kysymyksiä ja niitä vastaavia osaamistarpeita. Työpajoihin oli kutsuttu työelämän, koulutuksen ja kolmannen sektorin edustajia, yhteistyökumppaneita sekä kansalaisia. Heitä oli jo syksyn tulevaisuustyöpajoissa mukana valtakunnallisesti yhteensä yli 130.

Tulevaisuustyöpajoissa pohdittiin, miltä sosiaali- ja terveysalan työ näyttää vuonna 2020. Miten palveluja tuotetaan ja kehitetään? Millaisia erilaisia palvelumuotoja ja -polkuja on asiakkailla, jotka käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluja?

Lappeenrannassa pidetyssä työpajassa tulevaisuuden kehityssuuntina näyttäytyivät erityisesti digitalisaatio ja teknologian lisääntyminen sekä palvelujen yksilöllistyminen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan palveluja, työtä ja kehittämistä tarkasteltiin ikääntyneen pariskunnan, Villen ja Kertun tilanteen kautta.

Tulevaisuudessa nähtiin teknologian ja monialaisen yhteistyön tuomia mahdollisuuksia ja toisaalta yhteisöllisyyden lisääntymistä pariskunnan tukena. Etiikan näkökulmasta puhutti eettisen toiminnan mahdollistuminen esimerkiksi hyvän työn tekemisen edellytysten ja ammatillisen osaamisen kautta.

Tulevaisuuden keskeisiä, eettisiä kysymyksiä pohtivia työpajoja järjestettiin keväällä 2019 neljän eri ammattikorkeakoulun alueella.

Lappeenrannan työpajassa nousivat keskeisinä asioina esille esimerkiksi

  • asiakkaan itsemääräämisoikeuden, oikeusturvan, yksityisyyden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksen turvaaminen
  • tasa-arvo palvelujen saavutettavuudessa
  • teknologian riskien tunnistaminen ja niiden hallitseminen
  • jännite inhimillisen kanssakäymisen ja teknologien lisääntymisen välillä
  • digitalisaation ja teknologian mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen asiakastyössä, monitoimijaisessa yhteistyössä ja johtamisessa.

Näiden pohjalta mietittiin myös tulevaisuuden osaamistarpeita niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen, asiakkaan kuin etiikankin näkökulmasta.

Kevään työpajoihin osallistui myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, joilla oli tulevaisuuteen suuntautuneina tulevina ammattilaisina paljon annettavaa työpajoissa. Työpajoissa mukana olleilla on ollut mahdollisuus osallistua tulevaisuuden etiikan koulutussisältöjen kehittelyyn ja määrittelyyn.

Työpajojen tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden osaamissisältöjen ja esimerkiksi etiikan avointen oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa SOTE-PEDA 24/7 -hankkeessa. Aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kehittämistyöhön, esimerkiksi testaamaan pilotoitavia etiikan opetussisältöjä ja menetelmiä syksyllä 2019. Mukaan toivotaan ammattilaisia myös – ja erityisesti – sosiaali- ja terveysalan ulkopuolelta.

Birgitta Lehto
Lehtori, sosiaali, ja terveysala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Taija Nöjd
Lehtori, sosiaali- ja terveysala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.