Matkalla tulevaisuuteen – Megatrendikortit innovoinnin apuna

Pinnalla | Aika ajoin uuden luomisessa on haasteena päästä kiinni suuren mittakaavan muutosten pohdintaan. Esittelen tässä artikkelissa Sitran tuottamat Megatrendikortit, joita voi hyödyntää tulevaisuusorientoituneessa innovoinnissa.

megatrendikortteja pöydällä valokuvassa

Kuva: Pasi Juvonen

Sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Kuitenkin tulevaisuutta tutkitaan runsaasti mm. erilaisilla skenaariomenetelmillä, joissa ensi rakennetaan joukko vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita ja sitten rajataan epätodennäköisempiä pois tarkastelusta.

Tulevaisuutta voi päättää myös luoda itse omilla valinnoilla, päätöksillä ja niitä seuraavilla teoilla. Eräs yhteistyökumppani käyttää sanaa onnistumissuunnitelma kuvaamaan strategisten valintojen kokoamista yhteen. Olen tykästynyt tähän käsitteeseen, sillä kysehän on valinnoista, joilla päätämme päästä asettamaamme tavoitteeseen. Valitaan jokin reitti ja toimenpiteitä ja samalla jätetään valitsematta joitain muita. Sen jälkeen pysytään valinnoissa, mikäli empiria ei osoita, että valittiin väärin, jolloin on tarpeen ottaa opiksi ja valita uudelleen.

Kuvassa on esitelty muutamia megatrendikortteja. Niitä voi hyödyntää monella tavalla, tässä joitakin esimerkkejä:

  1. Pienryhmät tutustuvat ensin korttipakkaan ja ryhmittelevät sen kortit dialogia käyden muutamaan itse nimeämäänsä teemaan. Tämän jälkeen ryhmittelystä käydään dialogia suuremman ryhmän kesken ja valitaan jokin aihe jatkotyöstettäväksi. Yhteisen tekemisen tavoitteena on rakentaa ymmärrystä siitä mihin ollaan menossa.
  2. Korteista voi myös valita työparin kanssa yhden tai kaksi oman organisaation tilanteeseen parhaiten sopivaa korttia ja hankkia aiheesta lisää tietoa jaettavaksi myöhemmin. Tämä sopii toimeksiannoksi esim. aiheeseen liittyville opintojaksoille.
  3. Hyödynnetään kortteja uusien hankkeiden ideoinnin tai opetussuunnitelman uudistamisen tukena, kun mietitään vastausta kysymykseen ”Mitä maailma tarvitsee?”.
  4. Pyydetään opiskelija-, vertais- tai valmennusryhmää tutustumaan kortteihin ensin kaikessa rauhassa ja toteutetaan sitten avoin tai suljettu äänestys, mitkä aiheet tarkastellaan yhdessä tarkemmin.

Kohtaan neljä vinkki fasilitaattorille. Olemme kollegoiden kanssa huomanneet (innovaatiokirjallisuus tukee havaintojamme), että äänestettäessä usein valitaan sellaisia aiheita, jotka eivät vie osallistujia liikaa epämukavuuteen. Tästä syystä fasilitaattorin kannattaa ehkä aika ajoin yllättää valitsemalla jatkoon aiheita, jotka eivät ole saaneet yhtään ääntä.

Samaan aikaan kun dialogi näistä varsin monimutkaisista aiheista voi olla haastavaa, se kuitenkin asettaa osallistujat melko lailla yhdenvertaiseen asemaan. Teemat ovat niin suuria, että kukaan asemastaan tai kokemuksestaan riippumatta ei voi olla aiheissa ylivertainen.

Samaan aikaan ei ole olemassa eksakteja oikeita tai vääriä vastauksia korttien esittämiin tulevaisuuksiin. Näin tällainen voi toimia hyvänä ”äänenavauksena” ja kaukaisten ajatusmallien harjoitteena ennen jotain muuta – ehkä konkreettisempaa – työpajan aihetta. Yleensä arkijärkevyys rajoittaa luovuuttamme ja mikä tahansa keino sen vähentämiseksi ennen innovaatioprosessin alkuvaihetta on hyödyllistä.

Megatrendikortit saa keväällä 2020 tilattua kotiin korttipakkana veloituksetta Sitran sivuilta, kun uusi päivitetty painos valmistuu. Sitä ennen kortit saa käyttöön PDF-muodossa osoitteesta https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendikortit/.

Pasi Juvonen
Tutkimuspäällikkö
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.