Manufacturing, Laboratory workshop

 

oppilaat työn touhussa. Kuva: Timo Pukki

Saimaan ammattikorkeakoulun Mechanical Engineering and Production Technology –koulutusohjelman opetussuunnitelmaan on kuulunut useiden vuosien ajan opintojakso Manufacturing, Laboratory workshop. Opintojakso on tarkoitettu toisen vuosikurssin kansainvälisille konetekniikan opiskelijoille.

Usein, varsinkin ulkomailta tulevilta oppilailla, on ongelmana, että heillä ei ole minkäänlaista kokemusta edes yksinkertaisimpien käsityökalujen käyttämisestä. Monessa muussa maassa ei ole esimerkiksi Suomen peruskoulujen opetussuunnitelmassa olevaa teknistä työtä vastaavaa opintojaksoa. Manufacturing, Laboratory workshop -opintojakson tavoitteena on käytännönläheisesti tutustuttaa konetekniikan opiskelijat konepajan työmenetelmiin. Tavoitteena ei ole tehdä jokaisesta oppilaasta koneistajaa, hitsaajaa tai kokoonpanijaa, vaan esitellä opiskelijoille yksinkertaisimpia ja yleisimpiä valmistusmenetelmiä toteuttamalla erilaisia harjoituksia. Valmistusmenetelmien perusteiden tunteminen ja niiden mahdollisuudet on tunnettava, jotta opiskelija osaa arvioida esimerkiksi suunnittelemiensa rakenteiden valmistettavuutta.

Opintojakso toteutetaan Saimaan ammattikorkeakoulun tekniikan laboratoriossa. Opintojakson toiminnallinen osuus on jaettu viiteen eri opetuskertaan, joista jokaisella on oma aiheensa. Ensimmäisenä työnä syksyllä 2018 oppilaiden oli valmistettava kappale oppitunnin aluksi jaetun piirustuksen mukaan. Kappaleen valmistaminen edellyttää, että oppilas osaa lukea piirustusta ja valita oikean aihion, josta kappaleen voi valmistaa. Lisäksi oppilaan oli kyettävä arvioimaan, miten kappaleeseen kuuluvat eri piirteet voidaan valmistaa ja valitsemaan kuhunkin piirteeseen sopivin menetelmä. Ensimmäisessä työkappaleessa oppilaiden oli käytettävä ainakin nauhahiomakonetta, pylväsporakonetta sekä vannesahaa.

Toisena aiheena kurssilla käsiteltiin metallien kaarihitsausta. Osalla oppilailla on voinut olla jo aiemmissa opinnoissa metallien hitsaamisen teoriaa useankin opintojakson ajalta, mutta hyvin harvalla on käytännön kokemusta edes hitsauspolttimen kädessä pitämisestä. Kolmas ja neljäs aihe olivat numeerisien työstökoneiden, metallisorvin ja -jyrsimen, esittelyä. Oppilaille esiteltiin laitteiden rakenne, niiden toimintaperiaate sekä mitä kaikkea kyseisillä laitteilla on mahdollista valmistaa. Viimeisenä vaiheena laitteilla valmistettiin yksinkertaiset mallikappaleet, joilla esiteltiin laitteiden toimintoja ja ominaisuuksia.

tutustuminen NC -sorviin. Kuva: Eero Scherman

Viimeisenä tehtävänä opintojaksolla käsiteltiin ohutlevytöitä. Oppilaiden oli valmistettava ohuesta alumiinilevystä säilytyslaatikko sekä kartio. Tämä harjoitus yhdisti kaksi opintojaksoa, sillä oppilaiden piti mallintaa ja luoda kappaleiden levityskuvat sisältävät valmistuspiirustukset koneenpiirustuksen opintojaksolla.

Opintojakson toteutuksessa pyritään siihen, että oppilaat suorittaisivat harjoitukset mahdollisimman paljon itse ja ainoastaan tarvittaessa henkilökunta neuvoisi miten edetä. Tietenkin ennen jokaista harjoitusta oppilaat ovat perehdytetty jokaisen käytettävän työstökoneen turvalliseen käyttöön.

Opintojaksolle on osallistunut noin 25 henkeä vuosittain ja oppilaiden mielestä opintojakso on yksi mielenkiintoisimmista kursseista opintotarjonnassa. Eritysesti oppilaat ovat pitäneet kurssin käytännönläheisyydestä ja siitä, että he pääsevät itse käyttämään erilaisia työstökoneita. Lisäksi teoriatunneilla opittujen menetelmien, tapojen tai muiden koneenrakennukseen liittyvien toimenpiteiden näkeminen ja toteuttaminen on ollut oppilaiden mielestä erittäin opettavaista.

Eero Scherman
Kehitysinsinööri
Saimaan Ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Taide ja teknologia Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.