Lähinaapuri -toiminnan kustannusvaikutukset

Tutkimus & kehitys | Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat –hankkeen päätavoitteena on aikuisten kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen sekä yksilölliset asumisratkaisut, jotka mahdollistavat kehitysvammaisen ihmisen itsenäisen ja turvallisen asumisen omassa kodissa. 

Kuva: Ida Mäkinen

Lähinaapuri –toiminnan lähtökohdat perustuvat sosiaaliseen isännöintiin. Toiminnan avulla rohkaistaan kehitysvammaisia itsenäiseen asumiseen.

Lähinaapurina toimiva henkilö saa asuntonsa vuokrasta 60 % alennuksen, jolloin hän maksaa vuokrasta itse 40 %. Vuokran suuruus näissä asunnoissa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) alueella vaihtelee 400 – 600 euron välillä. Lähinaapuri toimii asiakkaiden kanssa noin viisi tuntia viikossa. Ohjaajien käyntien määrään lähinaapurin toiminnalla ei ole vaikutusta. Eksoten alueella ohjaajan käyntikerran hinnaksi on määritelty 31,55 euroa ja PHHYKY:n alueella 37 euroa.

Lähinaapuri toimii Eksoten alueella säännöllisesti kuuden asiakkaan kanssa ja kerralla lähinaapurin kanssa on yleensä 1 – 2 asiakasta. Lähinaapuri osallistuu välillä myös ryhmätoimintaan. Ohjaajat käyvät vastaavasti näiden kuuden asiakkaan luona kaksi kertaa viikossa ja ohjaajan käynti kestää noin tunnin.

PHHYKY:n alueella on muodostettu naapurit-alueita, joihin kuuluu yksi kerrostalo tai lähialueen muutama kerrostalo. Kaikki näillä alueilla asuvat ovat lähinaapurin toiminnan piirissä. Lähinaapureilla on noin 10 asiakasta. Ohjaajat käyvät näiden asiakkaiden luona keskimäärin 2 – 3 kertaa viikossa ja käynnin kesto on noin tunnin. Kerralla lähinaapurin kanssa on vaihteleva määrä asiakkaita.

Lähinaapurin vuokratuen suuruus on noin 300 euroa kuukaudessa. Vuokratuen osuus voidaan jakaa toimintaan käytetyillä tunneilla, jolloin saadaan lähinaapurin palkkion suuruus tuntia kohti. Jos lähinaapuri käyttää 20 tuntia kuukaudessa toimintaan, niin lähinaapurin palkkion suuruus on 15 euroa tunnilta. Tätä lähinaapurin tuntipalkkion suuruutta voidaan verrata ohjaajan käyntien aiheuttamiin kustannuksiin. Ohjaajat ovat usein koulutukseltaan lähihoitajia, jolloin vertailussa voidaan käyttää lähihoitajan perustuntipalkkaa lisättynä työnantajan henkilösivukustannuksilla. EKSOTE:n ja PHHYKY:n alueiden ohjaajien palkkojen tuntikustannukset ovat pienimmillään noin 16 euroa tunti.

Kaiken kaikkiaan tuntipalkkana laskien ohjaajan ja lähinaapurin toiminnan kustannuksissa ei ole suurta eroa. Tuntikustannuksia on kuitenkin hankala verrata toisiinsa, koska ohjaajan käyntikerran hinta ei ole riippuvainen sen pituudesta, eikä toisaalta lähinaapurin toiminnalla ole vaikutusta ohjaajien käyntikertoihin. Toisaalta lähinaapurin kanssa voi olla useampia asiakkaita kerrallaan.

Oma asunto ja mahdollisimman itsenäinen elämä on useimpien kehitysvammaisten toiveena. Sama asumismuoto ei kuitenkaan sovi kaikille, vaan tarvitaan yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioonottavia vaihtoehtoja. Kehitysvammaisen henkilön tarvitseman tuen järjestämiseen on löydettävissä uudenlaisia keinoja. Lähinaapurin toiminta ei korvaa ohjaajien käyntejä, mutta voi kuitenkin rohkaista asumaan yksin. Lähinaapurin toiminnan vaikutukset ovat enemmän laadullisia, mutta toisaalta toiminnan aiheuttamat kustannukset ovat yhteiskunnalle pieniä hyötyyn nähden.

 

Saara Heikkonen
Lehtori
LAB-ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.