Kun elämän ehtoo lähestyy – EduPal-hanke yhtenäistää saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisvaatimuksia

Tutkimus & kehitys | Yhä useampi parantumattomasti sairas saa palliatiivista hoitoa tai saattohoitoa kotonaan. Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana EduPal-hankkeessa, jossa kehitetään hoidolle yhtenäisiä osaamisvaatimuksia.

Kuva: EduPal

Millaista hoitoa sinä toivot saavasi, kun tiedät sairastavasi kuolemaan johtavaa sairautta? Minkälaista osaamista toivot sairaanhoitajalta ja lääkäriltä, jotka hoitavat sinua?

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaiden ja kuolevien potilaiden ja asiakkaiden aktiivista, moniammatillista hoitoa. Hoito on kokonaisvaltaista ja oireita lievittävää, ja se voi kestää vuosia.

Palliatiivisessa hoidossa tavoitteena ei ole elämän pidentäminen vaan sen laadun parantaminen. Palliatiivinen hoitopäätös tehdään, kun potilaan sairaus ei ole parannettavissa. Hoitopäätös edellyttää neuvottelua asiasta potilaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa monialaisessa työryhmässä.

Saattohoidolla tarkoitetaan hoitoa tilanteessa, jossa kuolema on lähellä ja elinaikaa on jäljellä viikkoja tai päiviä. Sen tavoitteena on tukea ja hoitaa kuolevaa henkilöä ja hänen läheisiään inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Myös saattohoitopäätös tarvitsee hoitoneuvottelun potilaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Päätökseen kirjataan hoidon sisältö sekä potilaan/asiakkaan toiveet hänelle annettavasta hoidosta.

Saattohoitopaikat jaetaan eri tasoihin potilaan tai asiakkaan tilanteen mukaan. A-taso tarkoittaa perushoidon tasoa julkisissa ja yksityisissä ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

B-taso on erityistason saattohoitoa (julkiset ja yksityiset), johon osallistuvat laajemman koulutuksen saanut lääkäri ja sairaanhoitaja. B-taso tarjoaa myös konsultaatioapua muille. C-taso on vaativaa saattohoitoa, jota toteuttavat keskus- ja yliopistosairaalat sekä saattohoitokodit. Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on tarjottava kaikille sitä haluaville tasavertaisesti, riippumatta asuinpaikkakunnasta.

Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialaisessa ja työelämälähtöisessä EduPal-kehittämishankkessa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhtenä tavoitteena on laatia valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoidon opetusohjelmista hoitotyön ja lääketieteen perusopetuksiin.

Palliatiivisen hoitotyön osaamisvaatimukset ovat entistä tärkeämpiä, koska henkilöitä, joilla on palliatiivinen hoitolinja tai saattohoitopäätös, hoidetaan tulevaisuudessa yhä enemmän kotona, ja monet parantumattomasti sairaat haluavat olla kotona mahdollisimman pitkään tai myös kuolla kotona.

Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on muun muassa laatia kyselyt valmistuville sairaanhoitajaopiskelijoille ja työelämän edustajille sidosryhmätyöskentelyn avulla.

Mielestämme tulisi myös puhua enemmän avoimesti siitä, mitä on yhteistyö esimerkiksi koulujen ja eri tasojen hoitopaikkojen kanssa. Mielestämme tarvitaan myös enemmän tietoa siitä, että palliatiivinen- ja saattohoitotyö edellyttävät myös hoitohenkilökunnalta erityisosaamista, verkostoitumista sekä moniammatillista yhteistyötä, johon monet ammattilaiset tuovat mukanaan omaa osaamistaan. Yhteistyön sujuvuuteen vaikuttaa myös asiakkaan läheiset ja omaiset.

Titta Sainio
Lehtori, TtM
Sosiaali- ja terveysala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Birgitta Lehto
Lehtori, TtT
Sosiaali- ja terveysala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.