Kokemuksia tiimiverkko-opetuksesta

Pinnalla | Tiimiopettajuus toimii erittäin hyvin myös verkkokursseilla, kirjoittaa lehtori Sampo Kokkonen.

Kuvakaappaus Moodlesta. Moodle-sivun kuvalähde: Pixabay.

Tiimiopetus ja tiimiopettajuus ovat nykyään monelle hyvinkin tuttuja ilmiöitä. Sen sijaan oman kokemukseni mukaan verkko-opintojen tuottaminen tiiminä on vielä jokseenkin vieraampaa.

Tiimiverkko-opetuksella tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että useampi opettaja opettaa samalla verkko-opintojaksolla tai verkko-opintokokonaisuudella. Verkko-opetuksen työkuormaa voi näin jakaa opettajatiimissä siten, että verkkototeutusta hoitaa useampia opettajia, joilla kullakin on oma roolinsa.

Rooleja voivat olla esim. opettaja, tutor, oppimateriaalin tuottaja, verkkokirjoittaja, kuvamateriaalin tuottaja tai ympäristön ylläpitäjä. Näin voidaan jakaa hyviä käytäntöjä, tukea toisia ja vaikkapa auttaa tarpeen tullen ongelmakohdissa. Verkko-opettajatiimeissä voidaan myös toteuttaa monialaisuutta jopa helpommin kuin perinteisessä lähiopetuksessa.

Juuri näin päätimme tehdä verkkotradenomikoulutuksessamme kurssilla Johdatus markkinointiin, 5 op. Sovimme viiden markkinoinnin opettajan kesken tekevämme ns. tasajaon kurssin opetusvastuissa, eli kukin vastasi yhtä suuresta osuudesta kurssin suunnittelussa, rakentamisessa ja opettamisessa. Päätös tiiminä toimimisesta vaikutti järkevältä, koska työnjaolla saimme sekä jaettua työkuormaa, laajennettua ammatillista osaamispohjaa että varmistettua riittävä tietotekninen sekä tukitoiminnallinen osaaminen.

Kurssin suunnitteluvaihe ei juurikaan eronnut ”tavallisen” tiimiopettajuuteen pohjautuvan opintojakson suunnittelusta, sillä suunnittelupalaverit todettiin helpommaksi järjestää kasvotusten. Kun kurssin tavoitteet, sisältö ja opettajien työnjako oli sovittu, päästiin siirtymään varsinaiseen kurssin rakennusvaiheeseen.

Vaikka tämä osio oli kullekin opettajalle jokseenkin itsenäistä työtä, oli tiimistä suuri apu. Opettajatiimin avulla oli helppo ”koeponnistaa” omia ajatuksia ja uusia avauksia niin kurssin tarkemman sisällön kuin opetusmenetelmien ja käytettävän opetusteknologian saralta. Myös LUT-konsernin opetusteknologian tiimiltä saatiin korvaamatonta apua teknologisissa ongelmakohdissa.

Vaikka tiimin hyödyntämiselle varmistettiin kurssin sisällöllinen validius ja riittävä opettajien omiin kompetensseihin pohjautuva laaja-alaisuus, ei mielestäni pidä unohtaa myöskään epämuodollista vertaistukea, jota tiimiltä halutessaan sai.

Esimerkkinä vaikkapa videoluentojen kuvauspäivä, joka oli huomattavasti mielekkäämpää sekä myös hauskempaa, kun sitä ei tarvinnut tehdä yksinään. Elottomalle kameralle puhumisesta tuli pari kertaluokkaa mukavampaa, kun tarvittaessa pääsi kysymään palautetta toiselta aihetta perusteellisesti ymmärtävältä opettajalta. Ja myös kömmähdyksille nauraminen on porukassa hauskempaa kuin yksin!

Uskallan tämän kokemuksen perusteella suositella muillekin opettajatiiminä toimimista myös verkkokursseilla.

Sampo Kokkonen
Lehtori, tiimivalmentaja
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.