Kirja-arvio: Uusi sosiaalipedagogiikan oppikirja on ilmestynyt

Näkökulma | Uuden Sosiaalipedagogiikka-oppikirjan (2019) rakenteesta näkyy, että kirjoittajilla on pitkä kokemus sosiaalipedagogiikan tieteenteorian opettajina, tutkijoina ja kehittäjinä, sanoo lehtori Anne Backman kirja-arviossaan.

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Tallinna: Gaudeamus.

Elina Nivalan ja Sanna Ryynäsen kirjoittama oppikirja Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa julkaistiin keväällä 2019 ja otettiin vastaan suurella innolla. Kun sosiaalipedagogiikka teoriana ja toisaalta käytäntötieteenä saattaa avautua siihen tutustuvalle vaikeasti, tuntuu tosi hienolta saada käsiinsä teos, joka jo sisällysluettelonsa avulla avaa tietynlaisen punaisen langan teemaan – myös lukijalle, joka ei tiedä aiheesta mitään.

Sisällysluettelo kertoo otsikkotasolla, mistä sosiaalipedagogiikassa on kysymys. Sisällysluettelon avulla lukija voi valita, mistä aloittaa tutkimusmatkansa syvemmälle sosiaalipedagogiseen ajatteluun. Lukija voi perehtyä sosiaalipedagogiikan teoriaan ja käsitteeseen omassa tahdissaan ja kiinnostuksensa mukaan.  Käsitteeseen tutustumisen voi aloittaa tutustumalla ensin sosiaalipedagogiikan historiaan tai teoriasuuntauksiin – tai sitten voi aloittaa tutustumalla käytännön sosiaalipedagogiseen työotteeseen erilaisilla kiinnostavilla toimintakentillä.

Sosiaalipedagogiikka-oppikirja sosiaalipedagogiikan teorian päivittäjänä

Oppikirja johdattelee tarkastelemaan yksilön ja yhteisön/yhteiskunnan välistä suhdetta ja auttaa oivaltamaan tätä luonnollista, välttämätöntä riippuvuussuhdetta.  Sosiaalipedagogiikalla käytäntötieteenä ja toimintamenetelmänä on yhteiskunnallisesti edelleen suuri, jopa kasvava merkitys. Kun seuraamme ajan ilmiöitä, voimme havaita, että eriarvoisuus näyttää lisääntyvän monin tavoin. Yhteisöllinen ja yksilöllinen pahoinvointi lisääntyy: yksinäisyys on Suomessa suuri ongelma. Tämä aiheuttaa mielenterveyden ongelmia, päihdeongelmia, osattomuuden kokemusta monella tavalla. Kirjassa avataan yhteiskunnallisen ulkopuolisuuden syitä ja seurauksia ja johdatetaan lukijaa kiinnittämään huomiota oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden näkökulmiin.

Oppikirja tuo sosiaalipedagogiikan käsitteen eläväksi eilisestä tähän päivään ja näyttää, että sosiaalipedagogiikka käytäntötieteenä vastaa tämän ajan ja ihan varmasti myös tulevaisuuden ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan kehityksen ja henkisen hyvinvoinnin kasvun tarpeisiin. Yhteisössä elämisen osaaminen, osallisuuden mahdollistuminen kaikille kansalaisille sekä oikeudenmukaisuuden varmistaminen jokaisen kohdalle ovat tämän ajan keskeisiä tehtäväkenttiä.

Oppikirjan rakenteesta näkyy, että kirjoittajilla on pitkä kokemus sosiaalipedagogiikan tieteenteorian opettajina, tutkijoina ja kehittäjinä. Taustastaan johtuen heillä on kaikin puolin laaja sosiaalipedagogiikan käsitteen ymmärrys ja syvällinen asian tuntemus. Itä-Suomen yliopisto on ollut 1980-luvulta alkaen avainasemassa sosiaalipedagogiikan tieteen juurruttamisessa Suomeen usean vuosikymmenen ajan. Yliopiston lehtoreina kirjoittajat jatkavat tätä arvokasta, yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

Sosiaalisen pedagogiikkaa – sosiaalista pedagogiikkaa

Oppikirjassa pohditaan sosialisaation prosessia kasvatuksen näkökulmasta. Sosiaalipedagogiikka käytäntötieteenä on aina sosiaalisen pedagogiikkaa – ja myös sosiaalista pedagogiikkaa. Yhteiskunnan jäseneksi kasvaminen mahdollistuu, kun rakenteet ovat tätä kasvamista mahdollistavia. Tarvitaan siis kasvattajia, sosiaalisen osaajia, jotka omalla työotteellaan mahdollistavat heikommassa asemassa olevien kanssaihmisten aktiivisen osallistumisen omien yhteisöjensä kehittämiseen. Integraatio ja inkluusio ovat varsin sosiaalipedagogisia termejä. Sosiaalipedagogiikka on myös aina kriittinen yhteiskuntatiede. Ei riitä, että tehdään havaintoja epäkohdista – pitää ryhtyä toimimaan. Ja pitää saada ihmiset itse toimimaan oman hyvinvointinsa hyväksi.

Sosiaalipedagogiikka-oppikirja palvelee erityisesti sosionomien AMK-koulutuksessa. Sosiaalipedagoginen työote on sosionomien työkentillä luonteva toimintamenetelmä. Sosionomit toimivat ihmisten arjessa, ihmisten elämäntilanteiden solmukohdissa erilaisissa kohtaamisen tilanteissa. Sosiaalipedagoginen kasvatus varhaiskasvatuksen kentillä, kouluissa, nuorisotyössä tulevat tutuiksi sekä teoriassa että harjoittelujen myötä. Myös aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksen toimintakentät rakentuvat sekä kasvatustyön että sosiaalityön kautta.  Näissäkin sosiaalipedagoginen työote ja sen taito mahdollistavat aidon kohtaamisen ja vuorovaikutuksen.

Oppikirjan avulla opiskelijat pääsevät tutustumaan monenlaisiin käytännön toimintamalleihin. Kirjaan on koottu kiitettävä määrä tarinoita kiinnostavista sosiaalipedagogisista työtavoista, hankkeista ja kokeiluista. Esimerkiksi sosiokulttuurisen innostamisen käsite avautuu monenlaisten ihmisiä aktivoivien menetelmien kautta. On taito saada ihmiset toimimaan itse oman hyvinvointinsa edistämiseksi; työntekijä on vain pienen kipinän antaja ja toiminnan mahdollistaja alkuvaiheessa.

Anne Backman
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.