Kaupallistamisprojekti ja prosessi tutkimusorganisaatiossa

Tutkimus & kehitys | Tutkimuksesta liiketoimintaa eli TUTLI on Business Finlandin rahoitusmekanismi, jolla edistetään tutkimustulosten kaupallistamista. Rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden käyttöön ja tavoitteena alentaa idean kaupallistamiseen liittyviä riskejä tutkimusprojektilla.

Tässä artikkelissa kerrotaan ComEHEC-yhteistyöprojektista, jossa LUT-yliopisto on idean kehittäjä ja Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa insinööri- ja kaupallistamisosaamisen.

Kuva 1. Tukkikurottajan häviöt ja havainnekuva varustettuna IEHEC testilaitteella.

Kaupallistaminen on sanana yksinkertainen mutta sisältää todella monta eri vaihetta. ComEHEC-projektin tavoitteena on selvittää uudenlaisen energianmuuntimen kaupallistettavuutta.

Komponentilla nähdään olevan paras potentiaali sähköllä toimivissa hydraulikäyttöisissä työkoneissa. Idea on syntynyt monivuotisen perustutkimustyön tuloksena. Aiemman tutkimuksen tuloksena syntyi IEHEC-testilaite.

Aiempien tutkimusprojektien aikana selvisi, että kaupalliselle tasolle päästäkseen markkinat vaativat enemmän tehotiheyttä ja lisää sähköllä liikkuvia työkoneita. Tutkimustiimissä on myös erittäin paljon osaamista sähkö- ja hybridikäyttöisten ajoneuvojen kärkitutkimuksesta ja samoista opetustiloista on lähtenyt maailmalle merkittäviä start up-yrityksiä, jotka ovat jo vakiinnuttaneet asemansa ja ideoiden takaisinmaksu on alkanut.

Kuva 2. Aiempi tutkimustyön tulos IEHEC testilaite.

Tämä oli projektin alustava kuvio, kun rahoitusta kaupallistamisprojektille haettiin 2018 kevään aikana. Jokaiselle uudelle idealle luodaan perusteellinen ja uskottava kaupallistamisväylä, mikä perustuu  johonkin vahvaan väittämään jolle on saatu alustavia vahvistuksia markkinoilta.

ComEHEC-projektin rahoituksen varmistuttua alkoi varsinainen kaupallistamisselvitys. Liikkuvien työkoneiden segmentin tiedettiin olevan hyvin perinteinen ja luottavan vain testituloksiin.

Projektille asetettiinkin yhdeksi päätavoitteeksi tuottaa testikappale, jolla saavutetaan riittävän uskottava demonstraatio. Kaupallistamisselvityksen tavoitteiksi taas asetettiin kaikki liiketoiminnan käynnistämistä varten tarvittavat selvitykset, kuten markkinatilanne, alan toimijat ja arvoketjut, kilpailutilanne, rahoituskanavat ja erityisen tärkeä asiakastarpeen selvitys.

Heti projektin alusta alkaen pidettiin useita eri palavereja testikappaleen vaatimuksesta eli mitä kaikkea sen pitäisi saavuttaa ja millä tavalla se voisi skaalautua. Tämä prosessi oli huikea ja sisälsi useita eri iteraatioita ja selvityksiä markkinoilla olevista hydraulikäyttökoneista, messuvierailuja joissa haettiin idealle vastakaikua ja vaatimuksia ja erittäin paljon tutkimusaineiston läpikäyntiä.

Muuan muassa yksi vaihe on ollut patenttien selvitys, hyvällä selvityksellä voidaan uusi idea suojata ja luoda yrityksen ensimmäisille vuosille kaivattua turvaa. Paljon kiitosta on annettava myös alan kovan luokan asiantuntijoista projektille koostetusta ohjausryhmästä mikä on antanut erittäin paljon ideoita millä tavoin markkinaa kannattaa lähestyä ja mitä vaatimuksia toimijoilla on.

Eri alojen asiantuntemuksen yhdistäminen missä samassa pöydässä istuu professoreita, tutkijoita, kansainvälisen kaupan asiantuntijoita, liiketoiminnan opiskelijoita ja vankan insinöörityön osaajia on huikea ja kiehtova prosessi. Monissa palavereissa rajana tuntui olevan vain taivas ja tietty euromäärä, lisäksi sähköisten työkoneiden maailmassa akkuteknologiassa on vielä jonkin verran kehitettävä, mutta käytännössä mahdollisuudet tällaisella tiimillä ovat pitkälle rajattomia. Onneksi projektille kirjattiin selkeät tavoitteet, jolloin teknologian kehitys voidaan fokusoida, mikä on tärkeätä oikeilla raiteilla pysymiselle.

Aina kun luodaan jotain uutta ja ennennäkemätöntä, prosessi ei ole niin yksinkertainen. Myös projektin rajalliset resurssit asettivat rajoja ja suunnittelutyö vei paljon aikaa. Kirjoitushetkellä testikappaleen osat ovat pitkälle hiottu ja skaalautuvuuden näkökulmasta testikappale tulee olemaan huikea demonstraatio, jolla voidaan esitellä todella monelle eri käyttäjäryhmälle eri toiminnallisuuksia.  Näillä tavoitellaan vastakaikua potentiaalisten asiakkaiden päässä ja projektin loputtua uusi energiamuunnin tulee olemaan valmis markkinoille.

Alexander Matrosov
Projektipäällikkö
Saimaan ammattikorkeakoulu
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kategoria(t): Taide ja teknologia Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.