Kansainvälistä opiskelijayhteistyötä sosiaalialan eettisten kysymysten äärellä

Pinnalla | Ihmisoikeudet ja eettiset kysymykset ovat universaaleja sosiaalialan työssä kaikkialla maailmassa.

HTW Saarin ja Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat saivat yhteisellä opintojaksolla arvokasta kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä eettisten dilemmojen äärellä. Lisäksi päästiin vertailemaan ja tutkimaan myös mahdollisia maiden välisiä eroja sekä opinnoissa että sosiaalialan eri toimintakentillä.

Opiskelijaryhmä Skinnarilan kampuksella. Kuva: Ilona Pesu

Saimaan ammattikorkeakoulun ja saksalaisen HTW Saarin sosiaalialan opiskelijoita osallistui keväällä 2019 yhteiseen englanninkieliseen 5 opintopisteen opintojaksoon Social Work as a Human Rights Profession.

Opintojakso aloitettiin yhteisellä verkko-opinto-osuudella helmikuussa. Yhteensä 20 opiskelijaa (10 Saksasta, 10 Suomesta) käynnisti tutustumisen ihmisoikeuskysymyksiin yhteisessä AC-tapaamisessa opettajiensa kanssa.

Opiskelijat jakautuivat neljään alaryhmään: vammaisuus, asunnottomuus, lastensuojelu- ja pakolaistyö. Kussakin pienryhmässä oli edustajia niin Saksasta kuin Suomestakin. Heti alkutapaamisen aikana pienryhmät muodostivat Whatsapp-ryhmät yhteiseen viestittelyyn opintojakson tehtävistä, aikatauluista ja vastuista.

Pienryhmät tutustuivat Moodlessa aiheeseen liittyviin teoria-aineistoihin ja videoihin. Kukin pienryhmä kokoontui kuuden viikon aikana säännöllisin väliajoin kolme kertaa yhteiseen keskusteluun tutkittujen materiaalien pohjalta. Ryhmät saivat sopia yhteydenpitotavan ja ajankohdat keskenään. Suosituin väline yhteydenpitoon oli Skype. Kustakin tapaamiskerrasta ryhmät kirjoittivat Moodleen palautettavan raportin.

Opintojakso huipentui yhteiseen lähiviikkoon. Huhtikuussa saksalaiset opiskelijat matkustivat opettajiensa kanssa Lappeenrantaan. Intensiiviviikon aikana opiskelijat työstivät eettisiä dilemmoja sekä valmistivat ja esittivät koko ryhmälle seminaarituotoksensa omasta teemastaan. Seminaariesityksissään opiskelijat näyttivät luovuuttaan ja paneutumistaan aiheeseen monipuolisesti ja syvällisesti.

Opintojakson suunnittelu aloitettiin jo puolitoista vuotta ennen toteutusta. Ensimmäinen haaste oli yhteisen opintojakson toteutusajankohdan löytäminen. Lukukaudet sijoittuvat Saksassa ja Suomessa eri tavoin. Lisäksi sopivan viikon löytäminen intensiiviviikolle tuotti haasteita. Nyt saksalaiset opiskelijat olivat Suomessa kesälukukautensa ensimmäisen viikon ajan, mikä tuotti tietysti heille jossain määrin haastetta omien opintojensa etenemisessä.

Opintojaksolle osallistui Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoita neljästä eri opiskelijaryhmästä. Yhteensattumia tuli muiden opintojen ja kansainvälisen opintojakson ajoituksissa, ja osalle opiskelijoista syntyikin haasteita opintojen päällekkäisyyksien vuoksi.

Eri vaiheessa opintoja olleet opiskelijat saivat kuitenkin hienosti tukea toinen toisiltaan, ja kokeneemmat opiskelijat olivat myös ehtineet harjoitteluissaan jo saada kokemuksia erilaisista eettisistä ongelmatilanteista sosiaalialan asiakastyössä. Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat saivat sijoittaa viiden opintopisteen opintojakson joko vapaasti valittaviin tai täydentäviin opintoihinsa.

Ihmisoikeudet ja eettiset kysymykset ovat universaaleja sosiaalialan työssä kaikkialla maailmassa. HTW Saarin ja Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat saivat yhteisellä opintojaksolla arvokasta kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä eettisten dilemmojen äärellä. Lisäksi päästiin vertailemaan ja tutkimaan myös mahdollisia maiden välisiä eroja sekä sosiaalialan opinnoissa kuin sosiaalialan eri toimintakentillä.

Sanna-Leena Mikkonen
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.